Първите 100 дни като CIO

Това е моментът да се докажете като лидера, който ще подготви своята компания за дигиталното бъдеще

Мария Динкова
2586 прочитания

Кандидатствалите сте за позицията главен информационен директор в компания Х и тъкмо получавате обаждане, че сте одобрени и започвате само след няколко седмици. След първоначалното вълнение настъпва и осъзнаването какво ви предстои и с какво трябва да се справите. Високата позиция идва със своите възможности, отговорности и предизвикателства. Но все пак, щом са ви избрали, вероятно имате нужния опит и способности. Първоначално обаче със сигурност ще трябва да се докажете пред новия колектив и да зададете тона на своето управление над информационните технологии.

Според експертите първите 100 дни са ключови, за да установите своята лидерска роля в компанията. Затова е особено важно сред многото нови задачи и проекти да не се окажете тичащи наоколо, гасящи пожари и опитващи се да спасите всички останали. Това определено е грешният път, тъй като, вместо да ръководите, ще бъдете водени, вместо вие да давате посоката, вашите идеи ще бъдат задушавани.

Утвърждаването ви като лидер и успешното изпълняване на задълженията са само част от това, което можете да постигнете за няколко седмици. Продължаващата пандемия създава изключителни възможности за всеки ИТ мениджър да издигне важността на своето звено. По данни на McKinsey (от проучването "Как COVID-19 насочи компаниите към технологичната повратна точка и трансформира бизнеса завинаги") през последната година лидерите значително променят своята нагласа спрямо дигиталните технологии. През 2017 почти половината от ръководителите (48%) посочват спестяването на разходите като най-важен приоритет в своите цифрови стратегии. Сега само 10% споделят подобни възгледи, а над 50 на 100 разкриват, че инвестират в решения с цел постигане на конкурентно предимство или пренасочване на целия бизнес около дигиталните технологии.

Предварителни стъпки

Навлизането в нова структура, и то на висока позиция, изисква своето внимание и подготовка. Като CIO имате един шанс да утвърдите своя авторитет и да създадете усещане за доверие. За целта обаче трябва да си напишете домашното, а именно да разберете как функционира организацията още преди първия си ден на новата позиция.

Например още по време на интервюто и процеса на подбор можете да съберете информация за това кои са заинтересованите стани, които ще подпомагат вашата работа. Също така можете да разговаряте със системни интегратори или консултантски фирми, с които преди организацията е работила. Това ще ви позволи предварително да се подготвите какви трудности ви очакват и на тази база да определите приоритетите, върху които смятате да се фокусирате.

Хората

Макар да ви се иска да преминете към конкретни действия още с влизането, експертите от CATO Networks във "Вашите първи 100 дни като CIO: 5 стъпки до успеха" съветват да прекарате първите три седмици в задълбочено опознаване на новите хора и фирмената култура, от която вече сте част. За целта могат да бъдат организирани редица срещи с мениджмънта, с новия екип, както и с различните заинтересовани страни в организацията, за да разберете мисията на бизнеса и какъв е ИТ приносът за нея.

Ето и основните въпросите, на които трябва да намерите отговорите първоначално:

Към лидерите Към заинтересованите страни Към ИТ екипа


 • Какви са целите на компанията за следващата година?
 • Какви са целите за следващите пет години?
 • Как може ИТ отделът да помогне за изпълнението на тези цели?
 • Какво досега е работило успешно и кое може да се подобри в отдела?
 • Какви са очакванията към ИТ отдела? • Как ИТ отделът може да помогне да се постигнат техните бизнес цели?
 • Какви са отношенията между ИТ отдела и съответното друго звено?
 • Какво работи добре в тези отношения и какво може да се подобри?
 • Какви са очакванията към ИТ отдела? • Как ИТ екипът възприема ролята и отговорностите си?
 • Какви са отношенията на ИТ отдела с различните заинтересовани страни в компанията?
 • Какво в тези отношения работи добре и какво може да се подобри?
 • Какви задачи всеки от екипа предпочита и какви не?
 • Какви очаквания членовете на отдела имат към екипа?
 • Къде всеки от екипа се вижда след година?


ИТ инфраструктурата

След като установите какви са очакванията от вашия отдел и започнете да виждате къде има пропуски, които трябва да се запълнят, е време да преминете към по-техническото изучаване на новата среда. Целта на този етап е да се запознаете с набора от инструменти и статуса на услугите, които предоставяте на останалата част от организацията. От CATO Networks препоръчват в тази фаза да не навлизате в детайли, а по-скоро да определите силните и слабите страни на мрежовата архитектура, решенията за сигурност, отделните системи и как всичко работи заедно.

Добра идея е да разберете специфичната роля на технологиите във вашата индустрия и как те създават стойност. За целта можете да разгледате най-успешните и отличили се потребители на технологии в съответния сектор и да сравните какво от техните добри практики се прилага и какво не във вашата компания. Съответно това ще ви помогне да се ориентирате какво в организацията трябва да се подобри, къде има нужда от повече иновации и къде има проблеми. Тази информация ще ви бъде особено необходима впоследствие за изготвянето на план как предизвикателствата да бъдат преодолени.

Стратегия и цели

Вече знаете каква е ролята на ИТ мениджъра в цялостната бизнес стратегия на компанията и с какви ИТ ресурси и възможности разполага отделът, за да покрие фирмените нужди. Сега е време да представите една убедителна визия и стратегия за предстоящата година. Ако искате наистина да ръководите, вместо да изпълнявате чужди идеи, трябва да поставите цели, около които всички могат да се обединят.

За начало проучете какви нови технологии, инструменти и тенденции има на пазара. След това на база на силните и слабите страни на вашия отдел, както и на заплахите и възможностите за организацията изградете своята визия и мисия. Това ще бъде и основата за определяне на целите в краткосрочен и дългосрочен план. Експертите препоръчват, макар да идвате с готови решения и идеи от предишната си позиция, да не се опирате твърде много на този минал опит и предпочитани подходи, а да поддържате една отворена нагласа и поглед на цялостната картина в настоящето.

Все пак действайте

Доверието и репутацията се изграждат бавно и ако не ви познават в новата организация, това ще отнеме време. Един от най-ефективните начини да съкратите този период е, като изпълните няколко лесно постижими цели, с които да спечелите на своя страна екипа си и другите заинтересовани страни.

Например можете да промените остаряла политика, като следвате съвет от висшите мениджъри, с което да демонстрирате, че можете не само да слушате, но и да предприемате действия. Освен това можете да прекратите стар и неуспешен проект, в който никой не вярва, но няма смелостта да го заяви. Докато продължавате да събирате информация и да работите по своите следващи ходове, е важно да намирате начини да действате още от началото. Така ще покажете, че можете да взимате трудни решения и не се страхувате да правите това, което според вас е най-доброто за компанията. Този подход по-късно ще ви се отплати, когато по-лесно ще получите подкрепа за наистина сериозните и съществени решения.

Вълната на дигиталната трансформация

Едва ли някога е имало по-благоприятен момент да бъдеш ИТ мениджър. Пандемията и наложените ограничителни мерки разкриха необходимостта и значението на дигиталната трансформация за бизнеса навсякъде по света. Отдалечената работа изисква облачна инфраструктура, чрез която всички и отвсякъде да могат да се свързват по един сигурен начин на мига. И ако преди ставаше въпрос за удобство, то след последната година и половина това е абсолютна необходимост за функционирането на организациите и поддържането на продуктивността.

Компаниите от всяка индустрия търсят решения, чрез които изцяло да трансформират своите процеси, и именно от тази вълна на промяната трябва да се възползват ИТ мениджърите. От CATO Networks подчертават, че ако искате да бъдете в крак с новите дигитални технологии, е добре да покажете възвръщаемост на инвестициите и да осигурите разумен план за внедряване. Така ще получите подкрепата на ръководството и приоритетен достъп до ресурси. От друга страна, ако не го направите, няма да бъдете възприемани като лидерите, подготвящи своята компания за предизвикателствата на бъдещето.

Този преломен момент ви позволява да се отличите и да оставите своя принос и следа в организацията. Затова изберете стратегическите пред тактическите технологии, за да изпъкнете като ръководител с визия и мисия, а не просто като някой, изпълняващ ИТ функция единствено като отговаря на конкретна нужда със специфично решение.

Парашутът

Първите крачки вече са направени и това е основата за вашия предстоящ успех. В края на тези 100 дни е важно обаче да отделите време и да определите какъв е приоритетът на всеки от проектите и инициативите, които ще реализирате. Затова на база на бизнес изисквания, възвръщаемост на инвестициите, спешност, бъдещи последствия, рискове и собственото разбиране за пазара и индустрията приоритизирайте задачите.

От Gartner съветват да си осигурите "парашут", като получите мениджърска подкрепа за своите решения. Един от начините да постигнете това е, като създадете ръководен съвет със заинтересованите страни от различни отдели. Тяхната подкрепа може да се окаже ключова за крайния успех.

Инвестирайте в себе си

Макар новата организация да заслужава цялата ви енергия, не трябва да забравяте и грижата за себе си. Високата позиция изисква специфични умения и поведение, затова експертите от McKinsey препоръчват да намерите време да продължите да усвоявате нови знания, като например се задълбочите в основните на бизнеса и областите, с които не сте запознати. Можете да намерите ментори, които да ви помагат за вашето личностно развитие. Колегите от компанията могат да ви съдействат да се адаптирате по-лесно към културата, политиките и спецификите на организацията, да ви дават реална обратна връзка и като цяло да ви пазят гърба. Външните ментори от своя страна могат да бъдат много полезни като източник не само на нови знания, но и на нови идеи.

Не на последно място, експертите съветват да се отделя и време за почивка. Макар че вероятно ще усетите първите 100 дни като спринт, те са само началото на дългия маратон, който ви предстои в ролята на CIO.

Снимка: Miguel Á. Padriñán, Pixabay

Кандидатствалите сте за позицията главен информационен директор в компания Х и тъкмо получавате обаждане, че сте одобрени и започвате само след няколко седмици. След първоначалното вълнение настъпва и осъзнаването какво ви предстои и с какво трябва да се справите. Високата позиция идва със своите възможности, отговорности и предизвикателства. Но все пак, щом са ви избрали, вероятно имате нужния опит и способности. Първоначално обаче със сигурност ще трябва да се докажете пред новия колектив и да зададете тона на своето управление над информационните технологии.

Според експертите първите 100 дни са ключови, за да установите своята лидерска роля в компанията. Затова е особено важно сред многото нови задачи и проекти да не се окажете тичащи наоколо, гасящи пожари и опитващи се да спасите всички останали. Това определено е грешният път, тъй като, вместо да ръководите, ще бъдете водени, вместо вие да давате посоката, вашите идеи ще бъдат задушавани.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото

"Мусала Софт" откри офис в Кайро

"Мусала Софт" откри офис в Кайро

 • 0
 • 104

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК