Само 213 млн. лева за е-управлението в Националния план за възстановяване и устойчивост

В целия План за възстановяване и устойчивост обаче са заложени сериозни средства за технологично обновление и инфраструктура

Владимир Владков

Само 213 млн. лева са заложени за разширяване на електронно управление в Националния ни план за възстановяване и устойчивост в стълба, наречен "Справедлива България", по който се предвиждат проекти за общо 2,3 млрд. лева.

Сред проектите, които ще бъдат финансирани, са дигитализация на правосъдието, въвеждане на електронно здравеопазване и диагностична база данни, както и мащабна дигитализация на 86 милиона страници регистрови данни и на аудио-визуални, музейни, библиотечни и архивни данни. Важен проект е свързан с улесненото издаване на строителни разрешения чрез създаване на платформа за електронни административни услуги по устройство на територията.

С 19,3 млн. лева ще бъде надградена Единната информационна система на съдилищата, а за цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси са предвидени 7,1 млн. лв. За подобряване на качеството и устойчивостта на услугите в сферата на сигурността са заложени 80,2 млн. лева, от които 48 млн. лв. са национално съфинансиране.

За единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството са предвидени 2,9 млн. лева. Най-много средства - 94,9 млн. лева, са за дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри.

Освен това от 146 млн. лева за Спешната помощ, голяма част от които са за Спешна медицинска помощ по въздух (HEMS), включително покупката на 6 медицински хеликоптера, са предвидени средства за развитие на центровете 112 от следващо поколение, които да са свързани в електронна мрежа с възможност за обмен на видео, данни, глас и текст в реално време.

Повече кадри за ИТ индустрията

Увеличаване на фокуса в системата за образование върху приложните компетентности, иновациите, STEM и развитие на когнитивните умения, както и създаване на иновативни училища и разширяване на ученето в електронна среда е един от важните проекти в плана. За него са предвидени 480 милиона лева. Част от тях ще бъдат използвани за оборудване на над 2240 специализирани класни стаи за наука и технически предмети, за създаване на 4 научни центъра за развитие на STEM образованието в България, както и за повишаване на квалификациите на 39 000 учители в сферата на STEM обучението.

С 367 милиона лева ще бъдат развити до 9 изследователски университета, като 240 милиона лева са предвидени за мрежа от изследователски университети. Ще бъдат финансирани и малки и средни предприятия, които са получили "Печат за върхови постижения".

Интернет за малките селища

В плана са предвидени множество проекти, които да подобрят използването на ИТ от всички граждани. Само за цифрова свързаност са определени 2,46 млрд. лева, като от тях 527 милиона лева са заделени за мащабно разгръщане на цифрова инфраструктура. По проект 21 е предвидено изграждане на интернет мрежи с голям капацитет за 350 хиляди души в малки населени места, както и на свръхскоростен интернет достъп в 24 висши училища. Освен това правителството ще се стреми да подобри значително нивото на киберсигурността във "всички 265 общини".

Проект за дигитализация на "Български пощи" ще се стреми да обнови 536 пощенски офиса, които да започнат да предоставя комплексни административни услуги, включително за издаване на документи на принципа "едно гише". По този стълб "Свързана България" ще бъдат изградени 100 зарядни станции за електромобили на 100 туристически локации.

По стълба "Зелена България" за нисковъглеродна икономика са заложени най-много средства - почти 5,66 милиарда лева. От тях 2,37 милиарда лева са предвидени за изграждане на ВЕИ с батерии и инфраструктура за съхраняване на енергия, като проектът за 600 мBт батерии предизвика най-големи спорове.

Дигитална трансформация на ЕСО

Мащабен проект за развитие на информационните системи и на системите реално време на Енергийния системен оператор трябва да помогне на оператора да работи по-ефективно в условията на нисковъглеродна икономика, включително заради все по-голямото проникване на възобновяеми източници и непостоянна генерация. Целта е планирането, управлението и поддръжката на електропреносната мрежа на страната да става чрез съвременни цифрови средства и методи, които да осигурят "маневреност, сигурност, надеждност и бързо действие", повишаване гъвкавостта на оперативното управление и мониторинга на електроенергийната система. Сред подпроектите в тази мащабна инициатива са система за автоматизирано управление на подстанции, модернизиране на SCADA в опорен пункт с въвеждане на възможност за далечно резервиране, цялостна система за киберсигурност, изграждане на виртуална работна среда.

Освен това се предвижда модернизиране на системата за администриране на пазара на електрическа енергия и балансиращия пазар, както и нова система за динамично наблюдение на преносните възможности.

Контрол със система на SAP

Проектите по плана ще бъдат наблюдавани и одитирани чрез интегрираната система SAP, която ще се администрира от Министерството на финансите. В системата ще се изпълнява цялостният счетоводен процес, включващ съставяне на надеждни и точни данни за заявените и получени суми с искания за плащане, изпратени към ЕК, както и вземанията и задълженията към/от КП, произтичащи от споразуменията/договорите, и извършваните плащания. Освен това ще се използват функционалностите за бюджетиране и управление на проекти за всички инвестиции, включени в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), като ще се развие подходяща аналитична структура с цел контрол върху разходите, които се извършват.

Само 213 млн. лева са заложени за разширяване на електронно управление в Националния ни план за възстановяване и устойчивост в стълба, наречен "Справедлива България", по който се предвиждат проекти за общо 2,3 млрд. лева.

Сред проектите, които ще бъдат финансирани, са дигитализация на правосъдието, въвеждане на електронно здравеопазване и диагностична база данни, както и мащабна дигитализация на 86 милиона страници регистрови данни и на аудио-визуални, музейни, библиотечни и архивни данни. Важен проект е свързан с улесненото издаване на строителни разрешения чрез създаване на платформа за електронни административни услуги по устройство на територията.

Най-новото


Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

  • 0
Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

  • 0


Кои са новите функционалности на чатбота Bard

Кои са новите функционалности на чатбота Bard

  • 0

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

  • 0

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК