OBS2GO платформата помага на е-търговците да автоматизират процесите си

Shutterstock

OBS2GO платформата помага на е-търговците да автоматизират процесите си

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.
341 прочитания

Shutterstock


Когато говорим за е-търговия, винаги си представяме продажби чрез уебсайт, поръчка и доставка на продукти до крайния клиент. Зад този сравнително обикновен процес обаче стоят множество други бекенд дейности, които макар и да не са видими, са ключови за развитие на бизнеса и успеха на компаниите в сектора. Затова в днешно време управлението на множество складове, разпределението на наличните количества, извършването на В2В и В2С продажби, осчетоводяването на сделките в различни държави спрямо специфични ДДС ставки и валути са сред сериозните предизвикателства, с които се сблъскват е-търговците и които могат да бъдат разрешени чрез въвеждането на подходящи технологични решения.

В тази връзка в OBS създадохме платформа, която улеснява управлението на всички процеси, свързани с управлението на складови наличности, а също така позволява автоматично осчетоводяване на продажбите в електронните магазини. Системата е облачна, уеб базирана и поддържа работа през мобилни устройства, като за целта разчита на сървърите на Amazon. С други думи, клиентите ни не трябва да закупуват хардуер и да наемат ИТ специалисти, които да се грижат тази инфраструктура, а могат да се фокусират напълно върху управлението на своите процеси.

Организация на складовите наличности

Компаниите, които работят с множество складове и имат сериозен обем продажби, трябва винаги да гарантират, че даден продукт ще достигне в определен срок до крайния клиент. Този процес значително се улеснява от нашата система за управление на складовите наличности, като чрез нея може да се автоматизира всяка стъпка от поръчката до доставянето. В OBS2GO платформата сме обхванали всички дейностите по пакетиране, транспорт и трансфер между складовете, както и цялата свързана документация.

Освен това модулът може да се персонализира спрямо специфичните нужди на всяка компания в сферата на е-търговията. Всички вътрешни процеси могат да бъдат конфигурирани без програмиране в платформата за по-голяма гъвкавост и оптимизация, а тя позволява неограничен брой складови трансфери, приемо-предавателни протоколи и транспорт между складовете. След като веднъж се направи съответната конфигурация, след това целият свързан документооборот започва да се създава автоматично.

Модул за осчетоводяване

Вторият модул, който значително може да подпомогне работата на е-търговците, е този за осчетоводяване. Чрез него автоматично се издават фактури и кредитни известия, идентифицират се параметрите, които трябва да се използват при създаване на счетоводните статии - например при покупка, реализирана от фирма или краен клиент в чужбина. На практика системата сама определя дали да се постави ДДС, каква да бъде неговата стойност и какви счетоводни сметки да се използват. С това отпада необходимостта счетоводител да преглежда всяка продажба и да я валидира, а системата сама актуализира счетоводната книга по правилния начин съобразно продажбите.

Същевременно компаниите могат да са спокойни, че изготвяният от платформата документооборот е в съгласие с всички законодателни специфики при отделните страни - било то в рамките на Европейския съюз или извън него. Освен базата данни с регистър от държави - какви са данъците, какво е основанието за начислението, системата разполага и с продуктов каталог, в който е указано всеки продукт по какъв начин би трябвало да бъде осчетоводен при продажбата и закупуването. В допълнение модулът помага и за спазването на българското законодателство, като автоматично генерира и необходимите документи към НАП, които трябва да се представят всеки месец.

Предимства на платформата

Внедряването и на двата модула носи значителни предимства за компаниите, работещи в сферата на електронната търговия. На първо място те помагат да се спести време и ръчен труд на служителите, които не е необходимо да разпечатват и попълват на ръка документацията. Освен това се намалява почти до нула вероятността за допускане на човешка грешка, която може да бъде особено критична, когато става дума за спазване на нормативни изисквания.

На следващо място трябва да отбележим, че OBS2GO платформата е изключително модерна откъм технически специфики. Тя работи с всички съвременни платформи за е-търговия като Shopify, Cloudcart и може да се интегрира с тях чрез отворени стандарти за комуникация. През API сайтовете се свързват с бекенда на OBS2GO платформата и се стартира процесът по доставката и осчетоводяването.

Не на последно място, самата платформа е доста интуитивна и не е необходимо да се преминават допълнителни обучения за работа с нея. Обикновено след като изградим даден процес за наш клиент, винаги подготвяме и обучително видео, което демонстрира как да се използва решението, и то е напълно достатъчно за запознаване на служителите с неговите възможности.

Как да гарантирате успеха си?

Успешното интегриране на платформата е заложено още в нейната разработка на модулен принцип, който позволява гъвкавост по отношение на използваните опции. Нашите клиенти могат да изберат дали да използват само складовия модул, само счетоводния модул или и двата. Ако фирмата не е готова да направи пълна интеграция в началото, може да започне само с внедряване на решението за складове, а след известно време да продължим със счетоводството. Също така компаниите могат да надградят своите платформи и с други модули, включително за управление на човешките ресурси, управление на производство, логистика и модул за наблюдение на бизнес метрики в реално време.

От OBS препоръчваме преди стартирането на самото внедряване компаниите да отделят необходимото време за първоначално осмисляне и дефиниране на процесите си. В допълнение освен заделянето на необходимите ресурси съветваме да се определи и проектен мениджър, който да бъде ангажиран и да следи какви точно процеси се интегрират в системата. Това значително ще улесни впоследствие самата имплементация и е един от най-важните елементи за успеха на такъв тип проекти.

А междувременно в OBS продължаваме да надграждаме платформата, като тази година всички наши клиенти могат да очакват обновен потребителски интерфейс спрямо всички съвременни изисквания, както и нови модули, насочени към сферата на логистиката.

Когато говорим за е-търговия, винаги си представяме продажби чрез уебсайт, поръчка и доставка на продукти до крайния клиент. Зад този сравнително обикновен процес обаче стоят множество други бекенд дейности, които макар и да не са видими, са ключови за развитие на бизнеса и успеха на компаниите в сектора. Затова в днешно време управлението на множество складове, разпределението на наличните количества, извършването на В2В и В2С продажби, осчетоводяването на сделките в различни държави спрямо специфични ДДС ставки и валути са сред сериозните предизвикателства, с които се сблъскват е-търговците и които могат да бъдат разрешени чрез въвеждането на подходящи технологични решения.

В тази връзка в OBS създадохме платформа, която улеснява управлението на всички процеси, свързани с управлението на складови наличности, а също така позволява автоматично осчетоводяване на продажбите в електронните магазини. Системата е облачна, уеб базирана и поддържа работа през мобилни устройства, като за целта разчита на сървърите на Amazon. С други думи, клиентите ни не трябва да закупуват хардуер и да наемат ИТ специалисти, които да се грижат тази инфраструктура, а могат да се фокусират напълно върху управлението на своите процеси.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК