Мирослав Кременаров - Digital Transformation manager, "Орбико България"

"Орбико България": Трансформацията е промяна, която започва вътре в организацията

Мирослав Кременаров - Digital Transformation manager, "Орбико България"

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.

Мирослав Кременаров - Digital Transformation manager, "Орбико България"


Господин Кременаров, 2021 година също премина под знака на COVID-19, въпреки че много сектори започнаха да се възстановяват. Как се справихте в тази динамична среда и бързо променящите се пазарни възможности и препятствия?

Пандемията повлия негативно на много индустрии, докато дистрибуцията на бързооборотни стоки показва по-скоро позитивно развитие. Компанията ни дистрибутира широко портфолио от продукти, което ни помогна да компенсираме изоставане в някои категории за сметка на по-значителен ръст в други, избягвайки в крайна сметка негативния отпечатък на пандемията върху бизнеса.

Технологичната модернизация, автоматизацията и омниканалните продажби са заложени в стратегията на "Орбико" още преди разпространението на COVID-19. Последното акселерира необходимостта от въвеждането им, за да отговорим на бързо променящата се среда и нагласи на нашите клиенти и партньори. Но ние бяхме подготвени.

През 2021 г. започна реалната трансформация на "Орбико България" съгласно стратегията на компанията. През септември се преместихме в нов логистичен център с висока степен на автоматизация в складовите площи, а през ноември активирахме eB2B (eCommerce Business To Business) платформа за онлайн пазаруване на бизнес клиенти.

Как се промениха вашата организация, вашите клиенти и начините за правене на бизнес?

"Орбико България" започна да се променя от традиционен дистрибутор на бързооборотни стоки към доставчик на услуги, инвестиращ в технологии и иновационни бизнес модели.

Ние разбираме, че бъдещето на бизнеса ни, а и не само на нашия, се определя от цифровите масиви от данни, анализирани от изкуствен интелект (AI), с модели на машинно самообучение (machine learning).

Динамиката на бизнес средата се променя и всяка компания търси оперативна ефективност, бързина и оптимизирани работни процеси. Развитието на технологиите променя правилата на правене на бизнес и ако искаш да продължиш да бъдеш водеща компания в сферата си, е задължително да инвестираш умно в дигитализация и технологии. Наред с автоматизирания склад ние имплементирахме нова платформа за планиране на корпоративните ресурси (ERP) и нова версия на складовата ни система (WMS).

От друга страна, развитието на електронна търговия, повлияно от променящите се навици и нагласи на потребителите, дава отражение и върху очакванията на нашите бизнес клиенти. Те вече желаят да получават същото клиентско преживяване, което имат като потребители на онлайн магазин, в ежедневните си бизнес интеракции с нас. Нашият отговор е eB2B платформата за онлайн пазаруване на бизнес клиенти (https://orbico.bg), която е нов канал за продажби и комуникация, като работи в синергия с търговската ни сила, за да осигури омниканално преживяване на бизнес клиенти ни.

Как бихте оценили усилията и постиженията на вашия екип през изминалата година и какви стимули дадоха най-добър резултат?

Изминалата година беше изпълнена с много паралелни и големи проекти за нас - нов логистичен център, eB2B платформа, подготовка за миграция към ново ERP, нова версия на складовата система. Ние сме първата компания в "Орбико Груп", която паралелно имплементира успешно толкова промени в бизнеса, и изцяло дължим това на фокусираните действия на всеки от екипа ни. "Орбико" е семейна компания и ние изграждаме всичко върху основа от семейни ценности, което ни сплотява като екип и ни мотивира да даваме най-доброто от себе си, за да постигаме нови върхове.

Каква е формулата за успех на трансформацията на "Орбико България"?

Трансформацията е промяна, която започва вътре в организацията, за да може да даде своето отражение извън нея. Управлението на тази промяна е от изключително значение за успеха й. Трансформацията и управлението на промяната са паралелни процеси, които целят разбиране на стратегията на компанията и необходимостта за промяна от всяка организационна единица, за да може промяната да бъде изведена и имплементирана извън организацията, към нашите клиенти и партньори.

Ние гледаме изключително отговорно на процеса по управление на промяната и той започна с множество срещи с всички нива на компанията, за да провокираме дискусии и в крайна сметка да стигнем до общо разбиране за стратегията на компанията. Промяната при нас не се случва само top-down, а разчитаме и вземаме под внимание обратната връзка на всеки служител.

В кои икономически области виждате най-голям потенциал за развитие?

В момента световната икономика е изправена пред значителен натиск от инфлация, което ще доведе като минимум до застой или ограничаване темповете на развитие на всички области в икономиката. Според мен в такъв момент е критично компаниите още повече да се обръщат към въвеждане на устойчиви практики, които да са от полза за настоящите и бъдещите поколения.

С нашата ESG (Environmental, Social and Governance) стратегия се стремим да намалим въглеродния фуутпринт на компанията с редица мерки, сред които въвеждане на възобновяеми източници на енергия, природосъобразни материали в ежедневните операции, нискоемисионни превозни средства в автопарка, съчетани с по-прецизна маршрутизация на базата на данни. С всичко това се надяваме нашата компания да е в полза на обществото, околната среда и икономиката, а не само да бъде консуматор.

Как се промениха клиентите ви през последната година? Засили ли се лоялността в отношенията компания - клиент?

Голяма част от нашите клиенти са собственици на търговски обекти, които са също и крайни потребители, силно повлияни от бума в електронната търговия, клиентското преживяване и добавена стойност, свързани с нея.

Клиентите ни очакват предимствата на B2C електронната търговия да бъдат пренесени и в ежедневните им бизнес поръчки - 24/7 достъп до съдържание и възможност за поръчка, персонализирана и таргетирана комуникация, високо ниво на обслужване във всички канали.

През трето тримесечие на 2021 година стартирахме тестов период за нашата платформа за онлайн търговия на бизнес клиенти (https://orbico.bg), която цели да отговори на променящите се клиентски очаквания и изисквания, като предоставя висок клас дигитални услуги. Тя не е само инструмент за продажби, а цяла екосистема на интегрирани софтуерни решения - CSS (Customer Service System), PPM (Pricing and Promotion Manager), PIM (Product Information Manager) и CRM (Customer Relationship Management), с основната задача да подобри клиентското преживяне във всички канали и да стимулира лоялност.

Всички дистрибутирани от "Орбико България" продукти са на един клик разстояние за нашите бизнес клиенти. Към началото на август вече имаме над 2800 регистрирани обекта на платформата и повече от 7500 онлайн поръчки.

Ако може, посочете три технологични тенденции, които ще променят в близко бъдеще бизнеса, в който оперирате? Кои от тях отварят за вас нови перспективни ниши?

Развитието на технологиите и дигитализацията ни дават възможност да подобрим използването на ресурсите, да оптимизираме веригата на доставките и да търсим повишена ефективност от край до край. Всичко това вече е възможно с интегрирани системи и "големи данни" (big data). В този смисъл софтуерът за анализ на данни и вземането на бизнес решения, базирани на тези данни, ще бъдат задължителен елемент в екосистемата на компанията.

Роботиката е тенденция, която ще окаже влияние върху складовите процеси в не толкова далечно бъдеще. По-масовото възприемане е все още ограничено заради наличните функционалности и високи цени, като последните с времето се очаква да се понижат по подобие на всички технологични иновации. Коботи, мобилни роботи ще намерят приложение в автоматизиране на складовите операции и ще осигурят бързина и непрекъсваемост на бизнеса.

Използването на блокчейн технологични решения има потенциала на подобри прозрачността на веригата на доставките, както и проследимостта. Въвеждането обаче на подобни решения зависи от всички партньори по веригата, за да се намалят сивата дистрибуция и административните разходи.

Мирослав Кременаров притежава магистърска степен по бизнес администрация - стратегическо управление, от СУ "Св. Климент Охридски", както и по телекомуникации от ТУ - София. Преди да се присъедини към екипа на "Орбико България", той се развива като професионалист, отговарящ за телекомуникационни проекти и проекти, свързани с развитието на електронната търговия. Днес Мирослав ръководи дигиталната трансформация и стратегия на "Орбико", която обхваща както активацията и монетизацията на дигитални проекти, така и културна промяна в компанията към ориентирана към клиента организация, фокусирана върху омниченъл клиентско изживяване, оперативно съвършенство, процесно управление и ефективност.

Господин Кременаров, 2021 година също премина под знака на COVID-19, въпреки че много сектори започнаха да се възстановяват. Как се справихте в тази динамична среда и бързо променящите се пазарни възможности и препятствия?

Пандемията повлия негативно на много индустрии, докато дистрибуцията на бързооборотни стоки показва по-скоро позитивно развитие. Компанията ни дистрибутира широко портфолио от продукти, което ни помогна да компенсираме изоставане в някои категории за сметка на по-значителен ръст в други, избягвайки в крайна сметка негативния отпечатък на пандемията върху бизнеса.

Най-новото


Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

  • 0
Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

  • 0


Кои са новите функционалности на чатбота Bard

Кои са новите функционалности на чатбота Bard

  • 0

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

  • 0

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК