Интеграцията между ИТ и бизнес мисленето е ключът към устойчив успех

Георги Георгиев, мениджър "Софтуерни архитектури" в Smart IT

Интеграцията между ИТ и бизнес мисленето е ключът към устойчив успех

Георги Георгиев, мениджър "Софтуерни архитектури" в Smart IT

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.
663 прочитания

Георги Георгиев, мениджър "Софтуерни архитектури" в Smart IT


И 2021 година премина под знака на COVID-19. Как обезпечихте с работата си на бързо променящите се пазарни изисквания към вашите клиенти?

COVID кризата имаше сериозно отражение върху всички сфери на живота и бизнеса, като, разбира се, не пропусна и финтех сектора. Излизането от зоната на комфорт, в която всички се намираха през последните години на икономически растеж и просперитет, неминуемо доведе до предизвикателства и резки промени в мисленето, поведението и навиците на хората. Това наложи на компаниите тотално преразглеждане на приоритетите и поставяне на още по-силен фокус върху дигитализация на процесите. Светът трябваше бързо да се преориентира и адаптира към новата реалност, което създаде среда на несигурност, колебливи решения и сътресения. Това продължи, макар и с по-ниска скорост, и през 2021 година. Бизнесът имаше нужда от бързи реакции и гъвкавост в технологично отношение за имплементиране на належащи промени в бизнес моделите и процесите.

В такъв момент стратегически вложените ни усилия в посока изграждане на конфигурируема технологична платформа за бизнесите започнаха да дават видими резултати. С минимална техническа работа успяхме да пренастроим продуктите и някои от процесите на компаниите, подпомагайки скоростната им адаптация към настъпилите промени.

Динамичната среда наложи и засилване на комуникацията между ИТ и бизнес. Ограниченото време за реакция и множеството заявки за промени създадоха нужда от консултации и разговори в посока извличане на максимална стойност за бизнеса с минимални технически усилия. В такива ситуации се налагат компромиси както от страна на бизнеса - с намаляване на обхвата, създаване на някои неудобства и поемане на повече рискове, така и в технологично отношение - с налагане на технически компромиси и риск от създаване на технически дълг за сметка на time-to-market. Изискват се сериозни усилия за постигане на баланс между двете, за да могат впоследствие всички компромиси да бъдат компенсирани, когато ситуацията се подобри.

Как се промениха Smart IT и бизнесите, които подкрепяте?

През последните 1-2 години се случиха неочаквани събития и всички научихме много. В несигурни времена компаниите стават по-консервативни и предпазливи. Част от фокуса към растеж се трансформира във фокус за съхранение на бизнеса. ИТ ресурсът става от все по-критично значение и все по-ограничен заради завишените нужди на бизнеса. Компаниите все повече осъзнават това и търсят начини за по-ефективно приоритизиране на техническата работа, готови са на повече компромиси и активно търсят колаборация и консултация с ИТ още на етап идея за нова инициатива. Ние от своя страна започнахме да гледаме на тях повече като на партньори, отколкото като на клиенти. Опитваме се да разбираме по-добре трудностите и проблемите, които са пред тях, и проактивно да предлагаме най-ефективните технологични решения.

Каква е формулата за успех на ИТ пазара у нас?

Формулата за успех на ИТ пазара у нас е много проста, независимо дали сме продуктова компания със собствени бизнес и ИТ отдели, или сме ИТ компания, която предоставя технически решения за външен бизнес. Ключът към устойчив успех се корени в степента на интеграция между ИТ и бизнес мисленето. Ние като ИТ хора можем да бъдем перфектните изпълнители на заданията, които бизнесът ни подава, точно както той си ги представя и според конкретните спецификации. С това безспорно ще подпомогнем растежа му в посоката, която неговото бизнес разбиране за дигиталните бизнес процеси чертае и смята за най-ефективно. Можем и да изберем да не сме просто изпълнители, а активно да участваме като партньори в изграждането на дигиталните бизнес процеси, като към ноу-хау на бизнеса добавяме нашето техническо ноу-хау. Комбинацията на двете създава дълготрайна и устойчива симбиоза, която има допълнителна добавена стойност за всички и резултатът е истинско конкурентно предимство. В дигиталния свят, в който живеем, интегрирането на бизнеса и технологиите е определящо за успеха на всяка компания.

Какъв е потенциалът за развитие на финтех сектора у нас и какво технологично предимство дава на бизнеса собственият технологичен хъб като Smart IT?

Потенциалът за развитие на финтех сектора у нас е огромен. В България имаме повече от 130 финтех компании и всяка година броят им расте. И докато пазарът на дигитални финансови услуги в страната изостава спрямо повечето европейски държави, опитът и експертността ни в сектора са на много високо ниво. Това дава една добра основа и предпоставка за още по-сериозни ръстове.

Има два типа на възникване на финтех компания. Първият тип са компании, които от ден едно стартират с технологичната част и развиват своето бизнес ноу-хау впоследствие или паралелно с привличане на добри финансови/бизнес експерти. Вторият тип са финансови компании по природа, които поемат рязък и категоричен път към дигитализация на бизнес моделите си. В общия случай въпросните финансови компании наемат една или няколко ИТ компании с технологична експертност на контракторски принцип. ИТ компаниите често имат и други клиенти и понякога се налага да "жонглират" между проектите с цел да удовлетворят изискванията на всички.

Естеството на тези компании и начинът им на работа не позволяват на експертите в тях да навлязат достатъчно дълбоко в материята на конкретния бизнес и да развият партньорски отношения с допълнителна добавена стойност. Или т.нар. симбиоза. Развиването на вътрешен технологичен хъб, от друга страна, дава възможност на технологичната част да израства заедно с бизнеса - дългосрочно и устойчиво. Развива се вътрешна експертност с по-дълбоко разбиране на принципите на работа на бизнеса и предизвикателствата, пред които е изправен. Това позволява на "фин" и "тех" да вървят в партньорство и синхрон, увеличавайки значително ефикасността, иновативността и конкурентността на компаниите.

Посочете технологични тенденции, които ще променят в близко бъдеще пазарите, върху които сте се фокусирали?

Big Data и изкуствен интелект. Следващата стъпка от технологичната революция прави възможна пълната персонализация на потребителското изживяване. Взимане на решения, базирани на персонална потребителска оценка, предлагане на индивидуализирани продукти, персонализирано потребителско изживяване и клиентски насочени услуги. Всичко това вече се случва благодарение на Big Data и различни вариации на изкуствения интелект и е на път да отвори нова страница в потребителското изживяване и клиентското таргетиране за компаниите.

Суперприложения и стандартизация. С напредването на стандартизацията в интеграцията на различните финтех услуги предстои да се появяват все повече комбинирани услуги от различни доставчици в общи приложения. Те ще създават допълнителна добавена стойност към крайните потребители и ще се превръщат в потребителски дигитални асистенти. Потребителите ще гласуват по-голямо доверие на компаниите и ще оставят все повече решения за финансовия им живот в ръцете на тези приложения.

За Smart IT

Smart IT е технологичният хъб, който осигурява работата на 8300 служители и компаниите в групата на Management Financial Group (MFG) в България, Румъния, Полша, Украйна, Северна Македония и Испания. Бизнесите на MFG имат над 17 години опит в разработването и управлението на комплексни софтуерни решения и в администрирането на ИКТ инфраструктура.

Основният фокус на Smart IT е разработването на обща модулна платформа без код за въвеждане на финтех компании с различни бизнес модели. Използваме технологии като C# и .NET/Core, ASP.NET/Core MVC, Web API, RabbitMQ, OAuth 2.0, Microservices, Docker, Kubernetes, ELK Stack, Grafana/InfluxDB, Polymer, DevExpress, JavaScript, jQuery, SignalR, EF, EF Core, MS SQL, MongoDB.

Работата на Smart IT дава конкурентно предимство на всички компании в групата с бизнес модели във финтех сектори като потребителско и бизнес кредитиране, кредитни и дигитални карти, P2P лендинг и други алтернативни финансови продукти и услуги.

За Георги Георгиев

Георги Георгиев е част от технологичния център на Management Financial Group (MFG) - Smart IT, от 2015 г. В момента е мениджър "Софтуерни архитектури". Има бакалавърска степен по софтуерно инженерство от СУ "Св. Климент Охридски" и над 10-годишен опит в разработването на софтуер и предоставянето на технологични решения за бизнеса в областите на финансите, застраховането и управлението на риска. Фокусът му в технологичния хъб на MFG е върху предоставянето именно на технологични решения, които да отговарят на бизнес нуждите на компаниите в групата и плановете за ръст на операциите и геоекспанзия. Георги води екип от талантливи софтуерни архитекти, които правят дигиталната трансформация на компаниите в MFG реалност.

И 2021 година премина под знака на COVID-19. Как обезпечихте с работата си на бързо променящите се пазарни изисквания към вашите клиенти?

COVID кризата имаше сериозно отражение върху всички сфери на живота и бизнеса, като, разбира се, не пропусна и финтех сектора. Излизането от зоната на комфорт, в която всички се намираха през последните години на икономически растеж и просперитет, неминуемо доведе до предизвикателства и резки промени в мисленето, поведението и навиците на хората. Това наложи на компаниите тотално преразглеждане на приоритетите и поставяне на още по-силен фокус върху дигитализация на процесите. Светът трябваше бързо да се преориентира и адаптира към новата реалност, което създаде среда на несигурност, колебливи решения и сътресения. Това продължи, макар и с по-ниска скорост, и през 2021 година. Бизнесът имаше нужда от бързи реакции и гъвкавост в технологично отношение за имплементиране на належащи промени в бизнес моделите и процесите.

Как да защитим работата на модерната фабрика
Съдържание от КОНТРАКС
Интелигентното видеонаблюдение влиза в умните фабрики
Съдържание от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България
ERP системите в сърцето на умната фабрика
Съдържание от Тим ВИЖЪН България

Най-новото
ChatGPT изправя Google и Meta на нокти

ChatGPT изправя Google и Meta на нокти

  • 1
  • 180


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК