Специално издание

Digitalk Report | Телеком технологии

Декември 2022

Digitalk Report | Телеком технологии

Декември 2022

PDF

Shutterstock

Телекомите проправят пътя към зелената икономика

Те играят ролята на двигател при инициативите за дигитализация, които ускоряват намаляването на емисиите

Мария Карашанова
609 прочитания

Shutterstock


Последствията от глобалното затопляне вече се усещат, а време за предотвратяване на екологичните катастрофи на практика няма. Именно затова не само правителствата, но и бизнесът трябва да предприеме ключови мерки за намаляване на замърсяването и постигане на нетни нулеви емисии. Важна роля в този процес заема и телекомуникационният сектор, който може да даде съществен принос за създаването на бъдещата зелена икономика.

Digitalk Report | Телеком технологии

Докладът може да бъде свободно изтеглен в PDF тук.

Например по отношение на парниковите газове компаниите от сектора могат да изпълнят редица стъпки: от намаляване на собствените емисии, през понижаване на енергийното потребление или повишаване на енергийната ефективност, до съкращаване на емисиите по веригата на доставки. Не на последно място обаче, телекомите могат и да улеснят намаляването на въглеродните емисии сред клиентите си, което се очертава като тяхната критична роля за създаването на дигиталното общество на бъдещето.

"Мрежите на телекомите са ключов двигател на инициативите за дигитализация, които имат огромен потенциал да ускорят намаляването на емисиите. Те е вероятно да имат по-широко въздействие върху околната среда спрямо отделните действия на даден оператор, а също така могат да компенсират многократно въздействието на самите мрежи", подчертават авторите на доклада State of Digital Communications 2022, изготвен от Асоциацията на европейските телекомуникационни оператори (ETNO).

По-зелени мрежи

Телеком операторите консумират около 2% от цялото електричество, а по-широкият сектор на телекомите/ИКТ приблизително още 2% - дял, който продължава на нараства. В този смисъл гарантирането на енергийната ефективност е ключово за намаляване на емисиите, а пускането на оптични мрежи и 5G има потенциала да направи мрежите по-ефективни и зелени.

Изцяло оптичните FTTH мрежи (оптика до дома) се нуждаят от по-малко енергия в сравнение с медни или оптично-коаксиалните мрежи, независимо от използването на данни. Освен това те са енергийно по-ефективни спрямо фиксирания безжичен достъп (FWA). Всъщност FTTH може да намали енергийното потребление с около 85%, стига остарелите технологии да бъдат премахнати.

В допълнение, 5G мрежите осигуряват в зависимост от мрежовото натоварване до 90% по-ефективен пренос на мобилни данни за всеки киловатчас консумирана енергия в сравнение с 4G LTE мрежите. За да се постигне толкова висок процес оптимизация обаче, е необходимо да се "пенсионират" по-старите поколения мрежи за радиодостъп. Ако не се направи, един основен 5G ъпгрейд може да увеличи потреблението с около 70% на всяка базова станция.

От ETNO посочват, че цялостното енергийно потребление на членовете на асоциацията се е увеличило с 8% на годишна база през 2020, макар че това се дължи предимно на операции извън Стария континент. На европейско ниво се отчита спад с 4%, който доказва реалните подобрения на ефективността, която 5G може да донесе. А в Европа се регистрира и спад с 22% на емисиите.

В допълнение операторите увеличават и използването на възобновяваме източници. През 2020 г. 75,3% от общата енергия, използвана от членовете на ETNO, е зелена, което е увеличение спрямо 60,4% през 2017 г. Въглеродните емисии в Европа са 2,77 килотона, което е понижение спрямо 4,67 килотона през 2017 г.

"Дали енергийната ефективност се пренася в намаляване на емисиите зависи предимно от доставките на енергия. Съставът на енергийните източници в мрежата е извън контрола на операторите, макар че работата с доставчици, използващи 100% енергия от възобновяеми източници, насърчава инвестициите в генерирането на такава енергия. Въпреки това този подход не води до нулеви емисии", обясняват авторите на доклада.

Веригата на доставки

В дългосрочен план операторите се насочват и към следващата стъпка, насочена към подобряване на енергийната ефективност по веригата на достави. За гарантирането на устойчив бизнес при телекомите се изисква не само да се намалят въглеродните емисии и енергийното потребление в мрежите, но също така да се запазват ресурси и по веригата на доставки. С други думи, максимално да се спазват принципите на кръговата икономика, които се основават на намаляване на отпадъците и преизползване на ресурсите ефективно. А в този сектор това до голяма степен включва и събиране на STB (set top box) или мобилни устройства за рециклиране, препродажба или преизползване на частите.

Добри примери в тази насока дават редица европейски телекоми, които реализират подобни инициативи. Само през 2020 г. Deutsche Telekom Group създава кампания за връщане на мобилни телефони, която успява да събере над 390 хил. устройства. А броят на събраните мобилни устройства от 2003 г. насам достига 3 млн. в Германия.

Същевременно "А1 България" отваря център за рециклиране на устройства още през 2016 г., в който вече се приемат уреди не само от България, а и от други компании от групата на A1 TAG. От началото на 2022 г. в този център са били обработени над 150 000 различни устройства. От тях в употреба са върнати над 55 000 интернет устройства, включително хибридни модеми с VDSL и LTE свързаност, предлагани от "A1 Австрия", споделят за "Капитал" от компанията. Рециклирани са още 40 000 цифрови приемника за телевизия, повече от 35 000 карти за декодиране на сигнала за цифрова телевизия, както и над 20 000 CAM модула.

"Yettel България" също активно действа в областта на електронни отпадъци, като през 2021 г. е събрала общо 87 тона отпадъци, но в тях се включват не само устройства, а и хартия, пластмаса и други. За целта Yettel си сътрудничи с Foxway Group, европейска компания с фокус в сферата на кръговата икономика, която си сътрудничи с много телекомуникационни оператори в Северна Европа. От работата с Yettel досега в центровете на Foxway са постъпили 25 219 устройства, част от които са ремонтирани и пуснати за нова употреба, а други са рециклирани.

Интересен подход има и френският телеком Orange, който си поставя за цел до 2025 г. всички европейски звена на компанията да предлагат на клиентите си избор от ремонтирани телефони. От друга страна, Telia Company предлага изкупуване на потребителските устройства на всичките си скандинавски и балтийски пазари. През 2020 г. 8% от продадените или отпуснати на лизинг устройства са били купени обратно. 18% от тях са били продадени на бизнес клиенти през същата година във всички пазари на компанията като услуга. По този начин в максимална степен устройствата се преизползват чрез поправка, ъпгрейди и ремонтиране.

По-широко въздействие

Дигиталните комуникации имат и по-широко въздействие върху емисиите, но за съжаление то често не може да бъде измерено. В много случаи положителното влияние е по-скоро като страничен продукт от потребителския избор и не е пряко определяно от оператора. Телекомите обаче могат да играят и проактивна роля, предлагайки дигитални решения, които подпомагат по-устойчиви и зелени екосистеми. Едни от най-видимите примери са смарт градове, смарт сградите, смарт срещите и търговията.

Умни сгради

Telefónica си партнира със "Siemens Испания", за да предложи портфолио от решения за умни сгради, в това число смарт осветление, смарт паркиране, камери за наблюдение, предиктивен мониторинг и енергиен мониторинг. Енергията, използвана за захранването на сградите, отговаря за 36% от общото потребление по света, така че решенията за умни сгради могат да имат значителен принос за оптимизацията на използваните ресурси. Тази иновация всъщност е помогнала на клиентите на оператора да спестят над 9,5 млн. тона СО2 емисии в атмосферата.

Зелени платформи

През юни 2020 британският телеком BT въвежда платформата Green Tech Innovation Platform за нуждите на публичния сектор след пандемията. Решението ще позволи на сектора да достигне нетни нулеви емисии чрез използването на иновативни технологии, а приоритетните области са три: смарт улици, умни сгради и отдалечена работа. Проектът също така ще проучва възможностите на сензорите за оптимизация на трафика, IoT решенията за мониторинг на енергийното и водното потребление, приложенията за добавена и виртуална реалност, както и отдалечената диагностика, за да се минимализира нуждата от пътуване до работа.

В този смисъл ясно се вижда приносът на телеком сектора в борбата с климатичните промени и ключовата роля, която той заема. Операторите на практика са изправени пред двойно предизвикателство - от една страна, да намалят своя собствен въглероден отпечатък, а от друга, да подпомогнат традиционните сектори в икономиката да постигнат същото. Напредъкът, реализиран при смарт сградите, земеделието и мобилността обаче, е само първата крачка и тепърва предстои да видим какви други иновации ще бъдат внедрени от телекомите за превръщането на зеленото бъдеще в реалност.

Последствията от глобалното затопляне вече се усещат, а време за предотвратяване на екологичните катастрофи на практика няма. Именно затова не само правителствата, но и бизнесът трябва да предприеме ключови мерки за намаляване на замърсяването и постигане на нетни нулеви емисии. Важна роля в този процес заема и телекомуникационният сектор, който може да даде съществен принос за създаването на бъдещата зелена икономика.

Digitalk Report | Телеком технологии

Докладът може да бъде свободно изтеглен в PDF тук.
Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото

Apple представи AR шлем - Vision Pro

Apple представи AR шлем - Vision Pro

  • 0
  • 63


Apple Reality идва през декември?

Apple Reality идва през декември?

  • 0
  • 157


5% от съкращенията в САЩ за заради изкуствен интелект

5% от съкращенията в САЩ за заради изкуствен интелект

  • 0
  • 182

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК