Ивайло Филипов Информационно обслужване
Надежда Чипева

Над 1 млн. е-дела са образувани в Единната информационна система на съдилищата

Системата работи от три години, а делът на приключените в нея дела е 89 на сто

Деница Дженева
447 прочитания

Ивайло Филипов Информационно обслужване

© Надежда Чипева


Повече от 1 млн. електронни съдебни дела са образувани в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), съобщиха от "Информационно обслужване". Резултатът е постигнат за по-малко от три години от въвеждането в експлоатация на системата. Проектът, финансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г., предвиждаше до края на 2023 г. в ЕИСС да се образуват не повече от 250 000 дела. Близо 69% от делата са граждански, 28 на сто - наказателни, 3 процента са търговски, а останалите са фирмени.

Около 910 хил. дела са приключени, което представлява 89% от общия брой дела, образувани в ЕИСС. Близо 790 хил. дела са приключени в срок до 3 месеца. Данните на Висшия съдебен съвет показват, че тези показатели са по-високи от регистрираните във всички съдилища в Република България за периода 2017 - 2021. Съотношението на обжалвани и протестирани дела спрямо броя на приключените е едва 7%.

Кой използва системата

ЕИСС беше внедрена пилотно в 17 съдилища, от които 10 районни, 5 окръжни и 2 апелативни. Впоследствие имплементацията беше мултиплицирана в останалите съдилища в обхвата на проекта. В края на септември 2022 г. и Върховният касационен съд възобнови работа със системата след съвместни усилия на екипите на "Информационно обслужване" АД, Висшия съдебен съвет и Върховния касационен съд за оптимизиране на функционалностите на системата в съответствие със спецификата на работата на ВКС, припомнят от системния интегратор. В момента със системата работят всички съдилища в България с изключение на административните и Върховния административен съд.

В единната система на съдилищата са включени всички процеси за управление на съдебни дела в районните, окръжните, апелативните, военните съдилища, Военноапелативния съд и ВКС, а преди 28.07.2022 г. и на специализираните съдилища. След тяхното закриване работата по висящите дела, образувани в тези съдилища, продължи успешно в ЕИСС с прехвърляне на дейностите в съдилищата правоприемници, без да спира правораздавателната дейност.

"Чрез ЕИСС успяхме не само да унифицираме работните процеси в съдебната система, но и да въведем единни правила при управлението на делата, което доведе до спестяване на време, по-бърз правораздавателен процес, прозрачност, публичност и достъп до правосъдие", каза изпълнителния директор на "Информационно обслужване" АД Ивайло Филипов. Според него системата значително оптимизира работния процес и повишава ефективността на магистратите и съдебните служители, което се вижда и в статистическите показатели, възприети от ВСС за отчитане дейността на съдилищата. ЕИСС позволява отдалечена работа през защитен канал, достъпен чрез квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проследимост в реално време

ЕИСС е изградена от 19 функционални и 19 системни модула и осигурява прозрачност, публичност и проследимост при управление на съдебните дела. Тя дава възможност делата да се проследяват в реално време и обединява цялостния процес по управлението им - иницииране на дело, случайно разпределение на съдия-докладчик и членове на съдебен състав, провеждане на съдебни заседания, постановяване и обезличаване на актовете, съдебна статистика, натовареност на съдиите, финансово управление на делата, управление на дейността по призоваване и др.

От юни 2020 г. досега са постановени над 3.27 млн. електронни съдебни акта. ЕИСС се ползва активно от над 10 000 потребители, сред които близо 2000 съдии, над 4600 съдебни служители, 3100 съдебни заседатели и над 600 съдебни призовкари. Работата на призовкарите се обезпечава и чрез създаденото мобилно приложение за връчване на книжа част от ЕИСС.

Електронно правосъдие

През септември 2022 г. ЕИСС разшири обхвата на документите, които се публикуват за гражданите и адвокатите в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Така към момента може да се публикува пълният набор от документи по всяко дело и всички дела, образувани в ЕИСС, имат своята електронна папка в портала. Това позволява на всички страни, граждани и адвокати да имат достъп до своите дела, без да е необходимо да посещават физически сградата на съответния съд.

През 2022 година ЕИСС бе интегрирана и с Единната електронна система за правна помощ на Националното бюро за правна помощ (НБПП), което позволява бързо и лесно разпределяне на служебните защитници по делата.

През същата година "Информационно обслужване" АД създаде и Единен регистър на съдебните заседатели (ЕРСЗ). Той осигурява прозрачност и проследимост на процеса по избора на съдебните заседатели и тяхната ангажираност в съдебните процеси. Изградена бе и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА), която позволява автоматизирано събиране и обработване на статистически данни от органите на съдебната власт, в т.ч. от ЕИСС, системите на прокуратура и следствието, Националния статистически институт и др. органи. Тази система предоставя възможност на компетентните органи да взимат информирани решения за реорганизиране на съдебната карта на България и да анализират текущото състояние на съдебните структури.

Повече от 1 млн. електронни съдебни дела са образувани в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), съобщиха от "Информационно обслужване". Резултатът е постигнат за по-малко от три години от въвеждането в експлоатация на системата. Проектът, финансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г., предвиждаше до края на 2023 г. в ЕИСС да се образуват не повече от 250 000 дела. Близо 69% от делата са граждански, 28 на сто - наказателни, 3 процента са търговски, а останалите са фирмени.

Около 910 хил. дела са приключени, което представлява 89% от общия брой дела, образувани в ЕИСС. Близо 790 хил. дела са приключени в срок до 3 месеца. Данните на Висшия съдебен съвет показват, че тези показатели са по-високи от регистрираните във всички съдилища в Република България за периода 2017 - 2021. Съотношението на обжалвани и протестирани дела спрямо броя на приключените е едва 7%.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото
84% от компаниите - жертва на кибератаки

84% от компаниите - жертва на кибератаки

  • 0
  • 170


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК