Computerworld.bg
Computer World

Бъдещето на системите за управление на автопаркове

222 прочитания

Computerworld.bg

© Computer World


Живеем в години, в които се говори все по-усилено за изчерпването на запасите на природните горива. Постоянното покачване на цените им доведе до ускорено търсене на алтернативни източници и до нови парадигми в транспортния сектор. Всъщност стремежът към по-ефективното използване на горивото чрез следенe на маршрути, както и желанието за намаляване на транспортните разходи, ефективно планиране и контрол на автопарка (обработка на заявки, диспечериране, логистика и управление на маршрути, GPS наблюдение и контрол, справки и отчети) водят до все по-активно използване на технологични системи за управление на автопарковете (FMS - fleet management system).

Самият процес по управление на автомобилния парк в момента изглежда немислим без наличието на подобна система. Тя включва хардуерните устройства за проследяване с голям набор датчици и комуникации, както и софтуер, чрез които се извършва събирането и анализирането на данните. Ползите от прилагането на такъв тип решения са немалко. Първо, чрез тях се подобрява качеството на предлаганите услуги на клиента, като се улеснява управлението на автомобилния парк. Друго предимство е намаляването на разходите от т. нар. „черни курсове” - ненужно дългите маршрути и превишената скорост. Резултатът е по-нисък разход на гориво и по-малки разходи за поддръжка. Третото преимущество е по-доброто планиране – знае се какво може да се очаква от всеки водач и автомобил, което води до оптимизиране на работния процес, така че да се извърши повече работа за определените часове. Следващо предимство е увеличаването на производителността – контролира се качеството на работа, лоялността на служителите и работните часове. Немалка полза е и по-голямата сигурност – намалява се рискът от превишена скорост, улеснява се откриването на автомобила при кражба, а при беда или нападение чрез паник бутона се изпраща незабавна аларма.

Тук уместно би било едно интересно изследване, проведено на сайта www.automotive-fleet.com, според което най-голeмите предизвикателства пред мениджърите на търговски автопаркове за 2012 г. са били: намаление на цената за превоз, непостоянството на цената на горивата, сигурността на шофьорите, внедряването на “зелени” инициативи в транспортния процес и увеличаване продуктивността на шофьорите.

Расте броят на FMS системите

През миналата година компанията за маркетингови анализи Berg Insight публикува доклад, който сочи, че броят на системите за управление и следене на автомобилни паркове, използвани за търговските превозни средства в Северна и Южна Америка ще достигне 8,7 милиона до 2016 г.

Според Berg Insight превозните средства с FMS в Северна Америка са били 2,8 милиона в последното тримесечие на 2011 г. Нараствайки с общ годишен темп от 15,9 %, това число се очаква да достигне 5,9 милиона до 2016 година.

В Латинска Америка броят на превозните средства с инсталирана система за управление и следене на автомобилни паркове се очаква да се увеличи от 1,3 милиона, достигнати в края на 2011 (нараствайки с общ годишен растеж от 16,6 процента) до 2,8 милиона през 2016 г.

FMS в България

На провелото се наскоро изложение “Транспорт и логистика 2013” в България бяха показани някои родни разработки в сферата на управлението на автопаркове.

Компанията Auto3P представи интегрирана платформа за мониторинг, управление и техническа поддръжка на автопаркове MultiFleet. Системата предоставя цялостно решение за наблюдение, администриране и техническо обслужване, следи и събира пълната финансова, оперативна и техническа информация за автомобилите в даден автопарк, която е необходима за неговото управление. Тя съдържа набор от инструменти и справки, които дават възможност на мениджъри и собственици, както за оперативно наблюдение и управление, така и за детайлни анализи на всички разходи по автомобилите. MultiFleet предоставя на мениджърите на автопаркове инструменти за контрол върху поддръжката и ремонта на автомобилите, в това число проследяване автомобилите чрез GPS, по-добър контрол върху разхода на гориво, гуми и резервни части, както и контрол на работата на водачите. Чрез системата потребителите имат достъп в реално време до нужната информация.

“От февруари Frotcom започнахме тестове на приложение за мобилни устройства работещи с операционна систем Android – заяви Делян Костов, управител на фирма Frotcom по време на “Транспорт и логистика 2013”. - Новото приложение ще е свързано и с нов модул в системата за управление на работните процеси – заявка, доставка и др. Модулът позволява на компаниите да комуникират с мобилните си работници – шофьори, техници, търговци и др., като им изпращат съобщения или задачи директно на мобилните устройства. Връзката е двустранна, така че работниците от своя страна могат да попълнят необходимите документи като протоколи, отчети или бланки и да ги изпратят до офиса. Изпратените документи се визуализират в системата и са достъпни до всички потребители, което позволява те да бъдат обработени, а последващите процеси да бъдат ускорени.”

Като допълнение към това, модулът включва възможности за двустранни текстови съобщения между офиса и мобилните работници, както и връзка с навигационен софтуер за насочване на работниците до зададения им адрес. Също така е свързан и модулът екошофиране, чрез който работниците могат да видят в реално време оценката за техния стил на шофиране и да получат напътствия за неговото подобряване.”

Добър пример за използването и предоставянето на FMS у нас е и компанията Hertz, която е известна в световен мащаб със своите услуги за отдаване на автомобили по наем. У нас фирмата управлява автопарк от 1600 автомобила (чрез услугите оперативен лизинг и управление на автопарк) и предоставя пълен пакет от услуги, с които да осъществява проекти, свързани с управлението на фирмения автопарк.

Бъдещето – в облака

В последните години облачния компютинг (cloud computing) стана абсолютен хит в технологичния свят. Немалко софтуери са достъпни и в своите облачни версии (SaaS – Software as a Service), което опростява потребитеите от гледна точка на това, че заплащат само такса за ползването на софтуера, а не закупуват цели лицензии.

Някои експерти смятат, че уеб-базираните FMS решения се утвърждават на този пазар през последните години, а десктоп решенията ще заемат все по-малък дял от пазара. Причините за това са няколко: по-лесна работа и поддръжка, по-лесна разработка, клиентите не правят допълнителни инвестиции за купуване на софтуер и сървъри. Клиентите имат все повече и повече изисквания към софтуера за управление на автопарка относно предлаганите възможности и опции. Сред тях са възможността за различни видове отчети и справки, различни нива на достъп, възможности за контрол на разходи, въвеждане и контрол на поръчки (заявки), модули за клиенти, двустранна комуникация с водачите (текстова, гласова, автоматично подаване на адреси и навигация), маршрутизиране (оптимално задаване на маршрути за всеки един автомобил на база цели, които да бъдат постигнати), оптимизация на километри, време, автомобили и т.н., като и анализ на стил на шофиране, възможности за връзка с външен софтуер ERP и др. Решенията, които се търсят за внедряване и постигане на добро управление на автомобилните паркове, трябва да отговарят на почти всички от споменатите изисквания. Продуктите, които предлагат „обикновено проследяване“, остават все повече за физически лица или т.нар. употреба за „лични нужди“.

Живеем в години, в които се говори все по-усилено за изчерпването на запасите на природните горива. Постоянното покачване на цените им доведе до ускорено търсене на алтернативни източници и до нови парадигми в транспортния сектор. Всъщност стремежът към по-ефективното използване на горивото чрез следенe на маршрути, както и желанието за намаляване на транспортните разходи, ефективно планиране и контрол на автопарка (обработка на заявки, диспечериране, логистика и управление на маршрути, GPS наблюдение и контрол, справки и отчети) водят до все по-активно използване на технологични системи за управление на автопарковете (FMS - fleet management system).

Самият процес по управление на автомобилния парк в момента изглежда немислим без наличието на подобна система. Тя включва хардуерните устройства за проследяване с голям набор датчици и комуникации, както и софтуер, чрез които се извършва събирането и анализирането на данните. Ползите от прилагането на такъв тип решения са немалко. Първо, чрез тях се подобрява качеството на предлаганите услуги на клиента, като се улеснява управлението на автомобилния парк. Друго предимство е намаляването на разходите от т. нар. „черни курсове” - ненужно дългите маршрути и превишената скорост. Резултатът е по-нисък разход на гориво и по-малки разходи за поддръжка. Третото преимущество е по-доброто планиране – знае се какво може да се очаква от всеки водач и автомобил, което води до оптимизиране на работния процес, така че да се извърши повече работа за определените часове. Следващо предимство е увеличаването на производителността – контролира се качеството на работа, лоялността на служителите и работните часове. Немалка полза е и по-голямата сигурност – намалява се рискът от превишена скорост, улеснява се откриването на автомобила при кражба, а при беда или нападение чрез паник бутона се изпраща незабавна аларма.

Тук уместно би било едно интересно изследване, проведено на сайта www.automotive-fleet.com, според което най-голeмите предизвикателства пред мениджърите на търговски автопаркове за 2012 г. са били: намаление на цената за превоз, непостоянството на цената на горивата, сигурността на шофьорите, внедряването на “зелени” инициативи в транспортния процес и увеличаване продуктивността на шофьорите.

Расте броят на FMS системите

През миналата година компанията за маркетингови анализи Berg Insight публикува доклад, който сочи, че броят на системите за управление и следене на автомобилни паркове, използвани за търговските превозни средства в Северна и Южна Америка ще достигне 8,7 милиона до 2016 г.

Според Berg Insight превозните средства с FMS в Северна Америка са били 2,8 милиона в последното тримесечие на 2011 г. Нараствайки с общ годишен темп от 15,9 %, това число се очаква да достигне 5,9 милиона до 2016 година.

В Латинска Америка броят на превозните средства с инсталирана система за управление и следене на автомобилни паркове се очаква да се увеличи от 1,3 милиона, достигнати в края на 2011 (нараствайки с общ годишен растеж от 16,6 процента) до 2,8 милиона през 2016 г.

FMS в България

На провелото се наскоро изложение “Транспорт и логистика 2013” в България бяха показани някои родни разработки в сферата на управлението на автопаркове.

Компанията Auto3P представи интегрирана платформа за мониторинг, управление и техническа поддръжка на автопаркове MultiFleet. Системата предоставя цялостно решение за наблюдение, администриране и техническо обслужване, следи и събира пълната финансова, оперативна и техническа информация за автомобилите в даден автопарк, която е необходима за неговото управление. Тя съдържа набор от инструменти и справки, които дават възможност на мениджъри и собственици, както за оперативно наблюдение и управление, така и за детайлни анализи на всички разходи по автомобилите. MultiFleet предоставя на мениджърите на автопаркове инструменти за контрол върху поддръжката и ремонта на автомобилите, в това число проследяване автомобилите чрез GPS, по-добър контрол върху разхода на гориво, гуми и резервни части, както и контрол на работата на водачите. Чрез системата потребителите имат достъп в реално време до нужната информация.

“От февруари Frotcom започнахме тестове на приложение за мобилни устройства работещи с операционна систем Android – заяви Делян Костов, управител на фирма Frotcom по време на “Транспорт и логистика 2013”. - Новото приложение ще е свързано и с нов модул в системата за управление на работните процеси – заявка, доставка и др. Модулът позволява на компаниите да комуникират с мобилните си работници – шофьори, техници, търговци и др., като им изпращат съобщения или задачи директно на мобилните устройства. Връзката е двустранна, така че работниците от своя страна могат да попълнят необходимите документи като протоколи, отчети или бланки и да ги изпратят до офиса. Изпратените документи се визуализират в системата и са достъпни до всички потребители, което позволява те да бъдат обработени, а последващите процеси да бъдат ускорени.”

Като допълнение към това, модулът включва възможности за двустранни текстови съобщения между офиса и мобилните работници, както и връзка с навигационен софтуер за насочване на работниците до зададения им адрес. Също така е свързан и модулът екошофиране, чрез който работниците могат да видят в реално време оценката за техния стил на шофиране и да получат напътствия за неговото подобряване.”

Добър пример за използването и предоставянето на FMS у нас е и компанията Hertz, която е известна в световен мащаб със своите услуги за отдаване на автомобили по наем. У нас фирмата управлява автопарк от 1600 автомобила (чрез услугите оперативен лизинг и управление на автопарк) и предоставя пълен пакет от услуги, с които да осъществява проекти, свързани с управлението на фирмения автопарк.

Бъдещето – в облака

В последните години облачния компютинг (cloud computing) стана абсолютен хит в технологичния свят. Немалко софтуери са достъпни и в своите облачни версии (SaaS – Software as a Service), което опростява потребитеите от гледна точка на това, че заплащат само такса за ползването на софтуера, а не закупуват цели лицензии.

Някои експерти смятат, че уеб-базираните FMS решения се утвърждават на този пазар през последните години, а десктоп решенията ще заемат все по-малък дял от пазара. Причините за това са няколко: по-лесна работа и поддръжка, по-лесна разработка, клиентите не правят допълнителни инвестиции за купуване на софтуер и сървъри. Клиентите имат все повече и повече изисквания към софтуера за управление на автопарка относно предлаганите възможности и опции. Сред тях са възможността за различни видове отчети и справки, различни нива на достъп, възможности за контрол на разходи, въвеждане и контрол на поръчки (заявки), модули за клиенти, двустранна комуникация с водачите (текстова, гласова, автоматично подаване на адреси и навигация), маршрутизиране (оптимално задаване на маршрути за всеки един автомобил на база цели, които да бъдат постигнати), оптимизация на километри, време, автомобили и т.н., като и анализ на стил на шофиране, възможности за връзка с външен софтуер ERP и др. Решенията, които се търсят за внедряване и постигане на добро управление на автомобилните паркове, трябва да отговарят на почти всички от споменатите изисквания. Продуктите, които предлагат „обикновено проследяване“, остават все повече за физически лица или т.нар. употреба за „лични нужди“.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК