36 млн. евро дава ЕС за дигитални услуги

36 млн. евро дава ЕС за дигитални услуги

До 5 ноември са отворени осемте нови конкурса за проектни предложения по CEF

407 прочитания

До 5 ноември 2020 година могат да се подават проектни предложения за участие в осемте нови конкурса на втората и последна процедура от Механизма за свързване на Европа, сектор "Телекомуникации" (2020-2 Connecting Europe Facility - CEF). С цел да стимулира и подкрепи внедряването на европейски инфраструктури за дигитални услуги ЕС предвижда бюджет в размер на 36 милиона евро. Финансирането, осигурено от ЕК, е в рамките на 75%, а фокусните области на процедурата са както следва:

Система за взаимно свързване на бизнес регистри (BRIS). Предвидени са 2 млн. евро за проекти в областта на внедряване или надграждане на система за взаимно свързване на бизнес регистри и внедряване на система за взаимно свързване на регистрите, съхраняващи информация за действителните собственици (Implementation of the Beneficial Ownership Registers Interconnection System - BORIS). Целта на процедурата е да се улесни достъпа до информация за европейските компании и да се гарантира, че всички бизнес регистри в ЕС могат да комуникират електронно, сигурно, безопасно и бързо помежду си. Проектни предложения могат да се подават от бизнес регистри, от търговски регистри и/или централни регистри, съхраняващи информация за действителните собственици на юридически лица, а индикативната продължителност на проектите е 18 месеца. Повече информация е налична тук.

Киберсигурност. Осигурени са 10,5 милиона евро за реализиране на една от следните цели:

  • Подкрепа за операторите на основни услуги, национални компетентни органи и центрове за споделяне на информация и анализ (ISACs). Консорциумът трябва да включва поне един оператор на съществени услуги, национален или европейски център за споделяне на информация и анализ, национален компетентен орган или единно звено за контакт.
  • Подкрепа за съвместна подготовка, споделена информираност и координиран отговор на инциденти в киберсигурността. Консорциумът трябва да включва поне един национален компетентен орган или юридическо лице, на които е възложена киберсигурността на национално ниво.
  • Подкрепа за изпълнението на дейностите по сътрудничество за втората двугодишна работна програма на групата за сътрудничество по мрежова и информационна сигурност (2020-2022 г.). Консорциумът трябва да включва национални публични органи от поне 2 различни държави членки.
  • Подкрепа за сътрудничество и изграждане на капацитет за сертифициране на киберсигурността в съответствие с Акта за киберсигурността. Консорциумът трябва да включва поне един: Национален орган за сертифициране на киберсигурността, официално определен или в процес на определяне от държава членка в съответствие с Акта за киберсигурността; Национален орган по акредитация в държава членка в съответствие с Регламент № 765/2008; Орган за оценка на съответствието съгласно Регламент № 765/2008.

Индикативната продължителност на проектите е 36 месеца, а повече информация е налична тук.

Е-архивиране (eArchiving). Целта на този конкурс е да се насърчи приемането на решения и стандарти за електронното архивиране извън Националните архиви, достигайки до публични администрации, международни органи, софтуерни компании, малки и средни предприятия и т.н., в различни области, като културно наследство, правосъдие, финанси, околна среда и др. Предвидени са 1 млн. евро, а финансирането на отделните проекти се очаква да е в размер на 250 000 евро за продължителност от 18 месеца. Процедурата е насочена към консорциуми от поне 3 юридически лица, които се намират в три държави членки на ЕС, Исландия или Норвегия. Допълнителна информация - тук.

е-Здравеопазване (eHealth). Отпускат се 5 млн. евро за проекти, насочени към улесняване на достъпа до високо специализирани знания и медицинска грижа за пациенти, страдащи от редки и сложни болести, чрез използване на ИКТ. Продължителността на проектите е 18 месеца, в консорциума могат да участват партньори и членове на Европейските референтни мрежи (ERN), като координатор на проекта задължително трябва да е координатор на едно от ERNs. Повече информация - тук.

Електронни обществени поръчки (eProcuremnet). Приоритет ще бъде даден на национални решения и на прилагането на електронни формуляри за обществени поръчки (eForms). Бюджетът на процедурата е 3 млн. евро, а допустими кандидати са консорциуми от минимум две публични или частни организации от една или повече държави членки, Норвегия и Исландия. Индикативната продължителност на проектите е 18 месеца. Повече информация - тук.

Европейска обсерватория за цифрови медии (European Digital Media Observatory). 9 млн. евро са предвидени за създаване на национални и мултинационални проекти за научни изследвания в областта на проучването, анализа, разкриването на дезинформационни кампании и оценката на въздействието им върху обществото и демокрацията. Финансирането на проект се очаква да бъде в размер на 1.5 млн. евро, а продължителността им - между 24 и 30 месеца. Допустими кандидати са 1 или повече юридически лица от 1 или повече държави членки или от Норвегия и Исландия. Допълнителна информация е достъпна тук.

Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии (European Platform for Skills and Jobs). 2.5 милиона евро са осигурени за проекти за създаване на дигитални умения на европейските граждани. Ще се финансира само по един проект от държава, а индикативната продължителност на проектите е 36 месеца. Проектите задължително трябва да са подадени от координатора на Националната коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии. Допълнителна информация има тук.

Свободен достъп до данни от обществения сектор (Public Open Data). Целта е да се осигурят по-добри услуги за граждани, публичната администрация и компаниите (в частност - МСП), благодарение на внедряването на иновативни решения за повторно използване на информация от публичния сектор. Предвидени са 3 млн. евро, а предложенията за проекти трябва да бъдат подадени от консорциум, състоящ се минимум от 2 юридически лица от една или повече държави членки, Норвегия или Исландия. Поне един от участниците в консорциума трябва да бъде от публичния сектор. Индикативната продължителност на проектите 36 месеца. а повече информация е налична тук.

Преди да се подаде предложението за проект по всеки един от осемте конкурса, трябва да се удостовери, че е от общ интерес (съгласно чл. 9 от Регламент № 1316/2013). За български проекти в сектор "Телекомуникации" от МСЕ удостоверяването се осъществява от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез оторизиран представител.

На 16 юли от 9:30 ще се проведе и "Виртуален информационен ден", за който всеки заинтересован може да се регистрира.

Снимка: Pixabay.

До 5 ноември 2020 година могат да се подават проектни предложения за участие в осемте нови конкурса на втората и последна процедура от Механизма за свързване на Европа, сектор "Телекомуникации" (2020-2 Connecting Europe Facility - CEF). С цел да стимулира и подкрепи внедряването на европейски инфраструктури за дигитални услуги ЕС предвижда бюджет в размер на 36 милиона евро. Финансирането, осигурено от ЕК, е в рамките на 75%, а фокусните области на процедурата са както следва:

Система за взаимно свързване на бизнес регистри (BRIS). Предвидени са 2 млн. евро за проекти в областта на внедряване или надграждане на система за взаимно свързване на бизнес регистри и внедряване на система за взаимно свързване на регистрите, съхраняващи информация за действителните собственици (Implementation of the Beneficial Ownership Registers Interconnection System - BORIS). Целта на процедурата е да се улесни достъпа до информация за европейските компании и да се гарантира, че всички бизнес регистри в ЕС могат да комуникират електронно, сигурно, безопасно и бързо помежду си. Проектни предложения могат да се подават от бизнес регистри, от търговски регистри и/или централни регистри, съхраняващи информация за действителните собственици на юридически лица, а индикативната продължителност на проектите е 18 месеца. Повече информация е налична тук.

Най-новото
"Алтерко" ще разработва персонализиран Shelly чип

"Алтерко" ще разработва персонализиран Shelly чип

  • 0
  • 71


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК