Шумен дигитализира културното си наследство

Община Шумен

Шумен дигитализира културното си наследство

Проектът е на стойност 684 211,37 лева, като ще бъдат дигитализирани над 30 000 културни обекта

Майя Бойчева-Манолчева
1193 прочитания

© Община Шумен


Община Шумен стартира проект за дигитализация на културни ценности от историческото ѝ наследството. В рамките на едногодишния проект, финансиран по програмата "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021 г., ще бъдат дигитализирани над 30 000 културни обекта, ще бъде създадена дигитална лаборатория към Регионалния исторически музей и изградена онлайн платформа.

Проектът е на стойност 684 211,37 лв., а бенефициент е Община Шумен съвместно с Регионалната библиотека "Стилиян Чилингиров", Регионалния исторически музей - гр. Шумен, и Художествената галерия "Елена Карамихайлова". Партньори в инициативата са: Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" и неправителствената организация Capital Youth Association (Лихтенщайн).

"Целта на проекта е да се вдъхне нов живот на културното наследство и да се даде възможност на повече хора да се запознаят с обекти, които се намират на физически отдалечени места или не са изложени пред широката публика", заяви заместник-кметът по образование и култура на Шумен Найден Косев по време на официалното представяне.

Дигитализиране на 30 000 културни обекта

В рамките на проекта ще бъдат дигитализирани 8500 старопечатни издания, редки вестници и списания, 7500 стари фотографии, 500 художествени произведения и 13 000 двуизмерни предмета, включително предмети от културното наследство на малцинствата, като ювелирни изделия, облекла и носии, снимки и др., и 500 триизмерни предмета и артефакти.

Дигитализацията на обектите ще премине през три фази. Първоначално ще бъде изработен списък на всички елементи на движимото културно наследство, които ще бъдат дигитализирани по проекта. "Те ще бъдат подбрани по няколко критерия - историческа и културна стойност, наличие на авторски права и претенции от страна на археолози и дали дигитализацията се извършва за първи път", обясни д-р Росица Добрева, директор на Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" и ръководител на проекта.

След това ще бъде изработен график и разпределение на длъжностите в процеса. За целта ще са необходими няколко екипа - хора, които да изнасят обекти от хранилищата, да ги подготвят за дигитализация и след това да ги връщат по местата им; специалисти, които ще отговарят за подготовката и присвояването на метаданни към всеки дигитализиран елемент; екип, който ще борави с дигитализиращата техника - заснемане и сканиране; и група от специалисти за последващата софтуерна обработка на файловете.

Регионалният исторически музей в гр. Шумен притежава едни от най-големите колекции в страната, като общият брой на съхраняваните обекти в музея е над 165 000 единици. В регионалната библиотека "Стилиян Чилингиров" голяма част от книжните фондове са дигитализирани, затова във фокус на проекта ще бъде фондът от документи на библиотеката, който наброява 752 000 документа, включително старопечатни и редки издания, пълна сбирка от местни периодични издания и др. Сбирки старопечатни и ценни издания на две от най-старите читалища в града: НЧ "Добри Войников 1856" и НЧ "Напредък 1869" също подлежат на дигитализация. Художествената галерия "Елена Карамихайлова", която съхранява над 800 произведения на изкуството - картини, графики, щампи, скулптури и пластики, също ще е във фокус на проекта.

Дигитална лаборатория

В Регионалния исторически музей - гр. Шумен ще бъде изградена "дигитална лаборатория", включваща: специализиран скенер за книги А2 и 3D лазерен скенер за дигитализиране на триизмерни обекти с размери до 1 метър; специализиран софтуер за сканиране и обработка и въртяща се платформа за обектите на заснемане; DSLR фотоапарат със сменяем обектив в комплект с обектив за макро заснемане; преносим компютър с върхова производителност; и мрежово устройство за съхранение на данни (NAS).

Създадените триизмерни модели впоследствие могат да бъдат използвани за професионални анализи, създаване на добавена и виртуална реалност, а фотографското оборудване ще бъде използвано за заснемане на картини, носии и обекти, които не са подходящи за 3D дигитализиране. 3D изображенията ще бъдат обработвани чрез закупения компютър. NAS устройството ще съхранява цифровизираната информация и ще е достъпно за всички работещи по дигитализацията посредством локална мрежа.

Ще бъде надградено и осъвременено съществуващото дигитално студио на Регионалната библиотека "Стилиян Чилингиров". То съществува от 2006 г., а от 2016 г. дигитализираните библиотечни колекции могат да се ползват свободно през сайта http://digi.libshumen.org/. "Дигиталната библиотека предоставя свободно дигиталните копия на екземпляри от някои от най-ценните издания на библиотеката - Възрожденска старопечатна сбирка, Шуменска периодика, Краеведска сбирка, Архиви на видни личности, Издания на библиотеката и пр.", разказа д-р Росица Добрева.

За работата на дигиталното студио ще бъде закупен специализиран скенер за книги А2 и преносим компютър с висока производителност, който ще се използва в процеса по обработка на сканираните документи. Техниката ще включва всички необходими инструменти и специализиран софтуер за сканиране на разнообразни по формат и тегло документи, като особено внимание и прецизност се отделя на обработката на старопечатни и редки и ценни издания.

"Основна функция на всеки културен институт е да опазва културното наследство и да осигурява достъп до него. Изграждането на дигитален архив като първа стъпка и създаването на виртуална библиотека като краен продукт е съвременният начин за реализирането на тази функция", коментира д-р Добрева.

Ново фотографско оборудване и осветителни тела за заснемане на картини, пластики и миниатюри ще бъдат осигурени и за художествената галерия "Елена Карамихайлова".

Онлайн платформа

В рамките на проекта ще бъде създадена отворена онлайн платформа. "Целта на създаването на тази платформа е да представим всичките 30 000 дигитализирани културни ценности по достъпен начин за разглеждане от широката общественост", обясни д-р Росица Добрева.

Информацията в платформата ще е достъпна по три начина:

  • През дървовидна структура на обектите. Всички дигитализирани обекти ще бъдат разпределени в категории и подкатегории.
  • При избор на институция като например "Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", раздел "книги" и т.н. Разпределението в категории и подкатегории ще бъде аналогично на основната дървовидна структура.
  • С използване на търсачка. Търсенето ще става на база на заложените метаданни при описанието на всеки обект.

Платформата ще бъде отворена, т.е. ще могат да се добавят нови културни институции с набор от дигитализирани обекти, а едно от основните изисквания при изграждането ѝ е да може да обслужва голям брой дигитализирани обекти.

Интегриране в образователните програми

Друга основна дейност по проекта ще бъде интегрирането на дигитализираното съдържание към образователните програми в ШУ "Епископ Константин Преславски".

Дигитализираните старопечатни издания се използват от много преподаватели, студенти и изследователи от страната и чужбина, чиито научни интереси са свързани конкретно с проучвания на историята, както на българския, така и на славянските езици. По думите на д-р Росица Добрева, работата с подобен тип издания се затруднява от факта, че те имат специален режим на съхраняване. Непрекъснатото боравене с оригиналите създава проблеми и се налага ограничаване на достъпа до тях. Това предполага изработването на копия, подготовката на които изисква специална техника, създаваща възможност за тяхното репродуциране. Затова експерти от Шуменския университет ще направят оценка и анализ на дигитализираното културното наследство на община Шумен и ще извършат категоризация на отделните обекти според учебното съдържание.

Връзката на дигитализираното движимо културно наследство и изучаваното учебно съдържание от студентите в университета ще бъде направена чрез препратки в отворената онлайн платформа между различните елементи на културното наследство и съответната специалност и курс на обучение.

Интеграцията на дигитализираното съдържание с образователните програми на университета ще бъде демонстрирано на дигиталната изложба, която ще се проведе в заключителната фаза на проекта.

Обучение на екипа

Предвидената по проекта техника е последно поколение и изисква специализирани знания за работа с нея. Затова ще бъде проведено практическо обучение на екипа, което ще включва и управление на дигитализираните обекти на културното наследство. "Паралелно с дигитализирането върви и необходимостта от създаване на ефективен процес за подготовка, създаване и администриране на метаданните за дигитализираните обекти, за да е завършен цикълът по представяне в дигитален вид на всеки елемент на културното наследство", обясни д-р Росица Добрева.

Обмен на добри практики

Проектът включва и обмен на добри практики и експертен опит с партньора от Лихтенщайн - неправителствената организация Capital Youth Association.

Експерти от организацията ще направят проучване и анализ как се извършва дигитализирането на обекти на културното наследство в институции от Лихтенщайн и в съседните на нея държави. Очаква се те да подпомогнат изпълнението на проекта със споделяне на опит как се използват технически средства в процеса по дигитализиране, как се използват метаданни, какъв е начинът на представяне и осигуряване на достъп до дигитализираното съдържание.

Какво следва

"Чрез дигитализирането на 30 000 елемента на движимото материално културно наследство на община Шумен и създаването на отворена онлайн платформа се осигурява лесен и бърз 24/7 достъп до дигитализираните елементи", смята д-р Добрева. Според нея огромният брой старопечатни издания във фондовете на културните институти в общината - библиотеки, музеи, галерия, читалища ще се ползват от много изследователи и студенти от страната и чужбина. "Целта на извършваната дигитализация е не само предоставяне на всеобщ достъп до културното наследство, но и неговото съхранение и опазване", категорична е тя. Стратегията за дигитализация, която ще бъде изградена в рамките на проекта, ще бъде от помощ за последваща дигитализация на документи и обекти на културно наследство, съхранявани и в други културни институти в града и региона като Преславска книжовна школа, Томбул джамия, читалища, църкви и училища.

Снимка: Община Шумен

Община Шумен стартира проект за дигитализация на културни ценности от историческото ѝ наследството. В рамките на едногодишния проект, финансиран по програмата "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021 г., ще бъдат дигитализирани над 30 000 културни обекта, ще бъде създадена дигитална лаборатория към Регионалния исторически музей и изградена онлайн платформа.

Проектът е на стойност 684 211,37 лв., а бенефициент е Община Шумен съвместно с Регионалната библиотека "Стилиян Чилингиров", Регионалния исторически музей - гр. Шумен, и Художествената галерия "Елена Карамихайлова". Партньори в инициативата са: Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" и неправителствената организация Capital Youth Association (Лихтенщайн).

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК