Специално издание

Digitalk Report | Технологии за е-търговия и логистика

Май 2022

Digitalk Report | Технологии за е-търговия и логистика

Май 2022

PDF

Shutterstock

Maersk - от логистична компания до ИТ като основен бизнес

От миграция в облака, през BI проекти до IoT за по-добро обслужване най-голямата в света логистична компания за контейнери не спира да се променя

Мария Динкова

Shutterstock


Дори и да не познавате логото с бяла звезда на датската A.P. Moller - Maersk, е много вероятно някои от стоките, които купувате, да са доставени именно от нейните кораби. Една от най-големите в света, интегрираната логистична компания за контейнери държи 20% пазарен дял от глобалната търговия, като пренася всичко от храна, през електроника до лекарства и дрехи. Нейни офиси има в 130 държави по света, а в момента за нея работят над 80 хил. служители. И макар още от 1904 г. технологиите винаги да са играли ключова роля в развитието на организацията, никога не са имали толкова централно значение както днес.

Статията е част от тематичия доклад "Digitalk Report | Технологии за е-търговия и логистика" на Digitalk от 05/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

В съвременния свят преносът на стоки върви ръка за ръка с преноса на данни и именно затова за Maersk те се превръщат в най-важен актив през последните години. На всеки 15 минути плавателен съд на компанията потегля за някъде по света, а всеки процес от натоварването, през превоза до разтоварването включва много информация. Тя на свой ред трябва да бъде бързо обработена и анализирана, за да могат всички по веригата да вземат навременни решения спрямо конкретната ситуация, условия и потребителски изисквания.

Компанията осъзнава, че за да продължи да се разраства в бъдеще, тя трябва вече не просто да пренася стоки по света, а се нуждае от дигитална стратегия. Едва тогава ще може да осигури на своите клиенти допълнителни възможности и да им предложи цялостно решение за верига на доставки, а не само превоз. Как обаче Maersk успява да постигне това и на какви системи разчита за тази цел можете да прочетете в следващите редове.

От собствени центрове за данни към облака

В началото на миналото десетилетие Maersk все още разполага с пет отделни центъра за данни, разпръснати на три континентa (Европа, Азия и САЩ), а най-ценният актив на компанията е навсякъде. Самите центрове са достигнали своя технологичен капацитет, което ограничава растежа на компанията и излага на риск сигурността. Служителите пък нямат пълна видимост за информацията в компанията, а проблеми като спирания и закъснения намаляват тяхната производителност.

Отделно ИТ експертите в компанията са претоварени. Управлявайки множество сървъри, те не могат да се фокусират върху основните бизнес операции и да търсят нови възможности за растеж. Освен това работата с остарели системи натрупва допълнителни разходи, а липсата на модерни инструменти затруднява подготвянето на ефективни бизнес анализи.

На този фон в Maersk ясно осъзнават нуждата от повече гъвкавост и разбират, че единственото решение е стартирането на дигитална трансформация, която да обхване всички операции и звена. Така стартира един дълъг процес на иновации, който включва не само внедряването на нови решения, но и значителна реорганизация, промяна на компетенции, бизнес дейностите и процедурите в компанията.

"Ние знаехме, че не е необходимо да притежаваме собствени центрове за данни. И искахме да се махнем от тях бързо от гледна точка на риска, тъй като ние имахме много остаряла ИТ инфраструктура, разпръсната по света", коментира Ралф Вайсбек, тогавашният главен технологичен директор на APM Terminals в A.P. Moller - Maersk. Компанията иска бързо да премине към облака, само за година, което е трудна задача, имайки предвид, че става дума за 80 бизнес приложения и 14,4 млн. потребителски файлове. "Всички ни казваха, че това е невъзможна мисия, която никой не е правил досега", споделя експертът.

В крайна сметка Maersk решава да мигрира своите регионални центрове за данни в облачната платформа Microsoft Azure и да си партнира при прехода с Microsoft Enterprise Services. За целта екипите на двете компании създават ключови инициативи за подобряване на бизнеса, пътна карта за имплементация и се възползват от последните технологии, за да ускорят миграцията. В резултат на прилагането на стриктен план целият процес приключва за броени месеци - само половин година е била необходима за изваждане от експлоатация на петте центъра за данни и за преместването процесите и данните в облака.

Отказването от остарялата инфраструктура носи значителни ползи на Maersk - от намаляване на разходите и рисковете до по-добра производителност и възможност за скалиране. "С модела инфраструктура като услуга можем лесно да увеличаваме или намаляваме мащаба на база на нуждите на съответното бизнес звено. Сега имаме и повече гъвкавост да обслужваме нашите потребители", допълва Вайсбек.

BI за оптимизация и по-малък въглероден отпечатък

Междувременно Maersk си партнира и с компанията за софтуерни услуги Predica по редица проекти, свързани отново с дигитализацията. Тяхното сътрудничество стартира през 2011 г,. а един от по-големите проекти започва през 2013 г., когато Predica поема мениджмънта на платформите за управление на самоличността и достъпа, както и на инфраструктурата за сигурност.

Няколко години по-късно, след като миграцията на основните процеси вече е приключила, Maersk отново се обръща към своя партньор за подобряване на BI възможностите си. С помощта на Power BI на Microsoft логистичната компания успява да подобри управлението на данните си, както и изготвянето на анализите. Чрез новата система се въвеждат специално създадени контролни табла, които улесняват взимането на решения на различни нива в организацията. Това на свой ред спомага за установяването на по-ясна вътрешна комуникация и значителен ръст на продуктивността при служителите.

Отделно двете компании си сътрудничат и в проект за намаляване на въглеродните емисии на Maersk. През 2018 датският гигант обявява ясни цели за постигане на по-ниски нива на замърсяване. Именно в тази връзка особено полезна се оказва експертизата на Predica в сферата на DevOps и Kubernetes. След края на проекта Maersk може да се похвали с по-добро използване на ресурсите и връзките в инфраструктурата си, включително с намаляване на годишните разходи за гориво с 2 млн. долара.

IoT за по-добро обслужване

Оптимизирането на вътрешните процеси в Maersk е само едната страна на дигиталната трансформация на компанията. Тя също така започва да инвестира и в технологии, които да предложат по-добро дигитално обслужване на нейните клиенти. "Ние подобряваме видимостта във веригата на доставки и създаваме напълно различен разговор с потребителите. Преди ставаше дума за транзитно време и преместването на контейнерите от точка А до точка Б. Сега става дума за качество, за нашите услуги и за гарантирането, че продуктите пристигат в точното време и в отлично състояние. Ние трябва да сме проактивни за предлагането на нови решения", коментира Ингрид Ъпелшотен, тогавашният вицепрезидент Global Head of Equipment в A.P. Moller - Maersk.

В тази връзка компанията въвежда система за отдалечено управление на контейнери (Remote Container Management, RCM) - IoT проект, който става достъпен през 2017 г. за потребителите. Първоначално системата е създадена за инсталации върху Microsoft SQL Server 2008. В този си вариант обаче тя има ограничени възможности и съответно не позволява да се скалира спрямо растежа на компанията. Затова Maersk разработва индустриална IoT платформа, използвайки Azure. Освен липсата на технологични препятствия миграцията в облака позволява да се гарантира и непрекъсваемост на бизнес процесите, ключово за логистичните компании, които нямат почивни дни.

Чрез платформата клиентите на компанията могат да проследяват локацията на съответния контейнер в реално време заедно с температурата, влажността и настройките за захранване на хладилниците. Освен това те могат да виждат и променят нивата на кислород и въглероден диоксид, за да се запази качеството на превозваните храни. Събраните данни също така могат да помогнат на клиентите да настроят опциите за различни товари, пазари, време на годината и собствените си уникални нужди. От друга страна, благодарение на системата Maersk може да реагира бързо при проблеми с оборудването и да подобрява качеството на предлаганото обслужване. По този начин датският гигант успява да въведе услуги и продукти, които да го превърнат в интегратор на контейнерна логистика от край до край.

ИТ като основен бизнес

Доброто управление на всеки бизнес днес изисква технологии, но изглежда, че Maersk отива отвъд тази концепция. Информационните технологии се превръщат все повече в основен бизнес за логистичната компания, като за да реализира тази значителна промяна, организацията разширява ИТ отдела си от 800 души до почти 6 хил. само за пет години.

"Ние не сме родени като технологична компания, но все повече и повече сме задвижвани от технологиите. Те остават с висок приоритет за нас, тъй като хиляди компании, малки и големи по света, разчитат на нашата трансформация, за да подкрепим техните амбиции и растеж за бъдещето", посочва Викаш Агарвал, управляващ директор Maersk South Asia A.P. Moller-Maersk.

Данните категорично потвърждават, че компанията се развива в правилната посока. За миналата година датският гигант регистрира увеличение на приходите с 55% до 61,8 млрд. долара спрямо 39,7 млрд. долара през 2020. Подобни впечатляващи резултати не биха били възможни без инвестициите в технологии и използване на едни от най-модерните на пазара решения. А от логистичната компания виждат бъдещето именно в тях - въвеждане на машинно обучение, изкуствен интелект и блокчейн за повече ефективност, оптимизация и растеж.

Дори и да не познавате логото с бяла звезда на датската A.P. Moller - Maersk, е много вероятно някои от стоките, които купувате, да са доставени именно от нейните кораби. Една от най-големите в света, интегрираната логистична компания за контейнери държи 20% пазарен дял от глобалната търговия, като пренася всичко от храна, през електроника до лекарства и дрехи. Нейни офиси има в 130 държави по света, а в момента за нея работят над 80 хил. служители. И макар още от 1904 г. технологиите винаги да са играли ключова роля в развитието на организацията, никога не са имали толкова централно значение както днес.

Статията е част от тематичия доклад "Digitalk Report | Технологии за е-търговия и логистика" на Digitalk от 05/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Най-новото


Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

  • 0
Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

  • 0


Кои са новите функционалности на чатбота Bard

Кои са новите функционалности на чатбота Bard

  • 0

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

  • 0

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК