Специално издание

Digitalk Report | Приложение на AI в банките

Септември 2022

Digitalk Report | Приложение на AI в банките

Септември 2022

PDF

Shutterstock

Как и къде да използваме AI решенията в банките

Sirma BC въвежда технологията при управлението на риска и автоматизацията на бекофиса

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.

Shutterstock


Банковата индустрия продължава да се трансформира с бързи темпове, а следващата крачка от това пътуване неминуемо ще включва изкуствения интелект. Финансовите институции, които искат да се развиват успешно и да бъдат лидери на пазара в бъдеще, категорично не могат да подминат възможностите на AI, които имат потенциала да разрешат и опростят голяма част от предизвикателствата в сектора днес.

AI приложенията

Съществуват множество направления, в които AI решенията навлизат и набират скорост към момента. През последните години едни от най-разпространените насоки, в които се прилага автоматизация с помощта на изкуствения интелект, са оперативната дейност на една финансова институция или бек офисът. Също така другите области, в които се изпълняват проекти и се търси практична реализация на AI, включват сферата на продажбите, маркетинга, превенцията от измами, анализа на клиентското поведение, рисковото моделиране и изчисленията на PD, LGD, AED, оценка на портфейли и възвръщаемост при кредитни сделки.

Например в "Сирма Бизнес Консултинг" АД работим активно в две направления, като търсим конкретно приложение на AI за сферата на управление на риска и автоматизация/роботизация в бек офиса на финансовите институции. Екипът ни внедрява и поддържа интегрираната информационна система за финансови институции FlexCubе, чиято версия 14.0 разполага с интегриран модул за машинно обучение. Чрез него могат да се ползват AI алгоритми при реализацията на различни модели за анализ и прогнози, на база на които се произвеждат информационни табла. По този начин решението се превръща в ценен помощник за ръководителите по множество направления, в това число в сферата на кредитирането, операциите, мрежата на продажби и други. Сред основните особености за ползването на това интегрирано решение е наличието на исторически данни и тяхното качество.

Друга област на приложение, в която работим активно и независимо от "основната система", е създаването на модели за управление на риска. Ключовото при този тип решения е намирането и захранването на системата с данни, с които да се обучи AI, така че да може да ги интерпретира и да намира зависимости или връзки, невъзможни за установяване от човек на пръв поглед. По този начин изчисляваме каква е вероятността определен клиент за конкретен вид кредит да изпадне в забава или да спре да обслужва заема. Към момента може да твърдим, че резултатите от работата на AI при тези задачи са впечатляващи, като многократно увеличават ефективността и скоростта при оценката или измерването на рискови тегла. Респективно това позволява на финансовите институции да бъдат по-добре подготвени какви резерви трябва да отделят или каква да бъде лихвата за конкретна сделка или продукт.

AI решение "от край до край"

И ако досега говорихме за настоящето, то нека отправим поглед и в бъдещето за това как би изглеждало едно решение с изкуствен интелект "от край до край". Макар че има много начини, по които да се опише подобен тип иновация, един е същественият аспект, а именно, че финансовите институции се развиват и трансформират, търсейки системи, които да дават решения с минимални усилия и почти никакво участие на човек. Какво конкретно обаче означава това, нека видим в следния пример:

Имаме решение, което дава възможност на краен клиент да получава отстъпки при покупки при търговци, без да е необходимо да прави или да носи каквото и да е допълнително. В края на деня, седмицата, месеца или избран период от време потребителят получава, от една страна, пари или отстъпки за направените покупки, а от друга страна, отчет за това при коя покупка, респективно при кой търговец колко е спечелил или спестил. Всички калкулации, връзки, събития се управляват от AI на базата на машинно обучение. С други думи, вървим към ситуация, при която за клиента е необходимо да има единствено платежна сметка, а всичко останало се подсигурява от издателя на самата платежна сметка.

С други думи, в бъдеще за клиента един от факторите при избор на издател на сметка ще бъде именно наличие на такава услуга за получаване на отстъпки в допълнение към цената и достъпността през дигиталните канали. Само по себе си такова решение е невъзможно да се реализира и да е ефективно без наличие на изкуствен интелект.

Първите стъпки

Постигането на пълна автоматизация може и да звучи като лесна задача, но със сигурност изисква усилия, средства и време. Добрата новина е, че в момента освен самата технология има и множеството платформени или облачно базирани решения - от Azure и AWS, през IBM, Google до азиатските Alibaba, Tencent, Baidu - както и голямо количество прохождащ софтуер, които могат да бъдат добра база за автоматизация и ползване на AI услуги.

Първоначално най-важното е да се реши какво ви трябва и да имате ресурс от знаещи хора, които да могат да направят доставка или да настроят и "обучат" софтуера, преди той да започне да се самообучава. Последните 10 години се утвърди терминът "дигитален", сега следващите 10 - 15 години ще е времето на AI дигитализацията. За целта е необходима стратегия, която да изисква първо да се планира и реши как един бизнес или продукт да се направи AI базиран, а след това вече да се мисли как това да се пренесе на мобилен, достъпен през уеб или традиционен канал. От технологична гледна точка такава стратегия минава през преустройство на инфраструктурата и изграждане на връзки и интерфейси с наличните системи, както и ползване на конкретните AI инструменти за реализация.

Как да избегнем спънките?

Всяко начало има своите трудности, а това важи и при имплементирането на решенията с изкуствен интелект. Затова е добре компаниите да знаят кои са най-често срещаните грешки, за да могат да ги избегнат. Например нерядко бизнесът подценява задачата за ползване на AI базирани решения и тяхното реализиране по традиционен waterfall подход. Друга "грешка" е омаловажаването на наличните данни и това с каква информация трябва да захраним изкуствения интелект, за да може той да се самообучава. В случая на финансовите институции е необходима реализация на конкретен модел, при който резултатът да е много прецизен, без опция за "творчество" или субективна преценка, която я има при човешките решения.

За нас в досегашната ни работа най-рационалният подход е да се започне със задълбочен анализ на конкретен процес или задача, която да се реализира с помощта на AI или комбинация на машинно обучение и софтуерни роботи. Пилотните проекти са разумен подход, който може да верифицира ползите от едно AI решение, както и добра база за измерване на ефективността и времето, за което ще се реализират.

Когато очакваните ефекти, в това число икономии или приходи от работата на AI базираните решения, се потвърдят, то мениджмънтът и експертите е естествено и лесно да продължат с интелигентно автоматизиране на следващи сходни процеси или създаване на критична маса от модели. Това откривателство и преодоляване на различните предизвикателства за ползване и въвеждане на AI в работните процеси и подпомагане на оперативната работа финансовите институции ще намерят в лицето на "Сирма Бизнес Консултинг" АД, доверен партньор с опит и познаване на технологиите и спецификата на банковия бизнес.

Sirma Business Consulting

1202 София център, ул. "Георг Вашингтон" 22
тел.: +359 2 490 1570, +359 88 4332 930

[email protected]

www.sirmabc.com

Банковата индустрия продължава да се трансформира с бързи темпове, а следващата крачка от това пътуване неминуемо ще включва изкуствения интелект. Финансовите институции, които искат да се развиват успешно и да бъдат лидери на пазара в бъдеще, категорично не могат да подминат възможностите на AI, които имат потенциала да разрешат и опростят голяма част от предизвикателствата в сектора днес.

AI приложенията

Най-новото


Пощите ще доставят електронни и телемедицински услуги

Пощите ще доставят електронни и телемедицински услуги

  • 0

AMD Zen 5 обещава 15% повече производителност

AMD Zen 5 обещава 15% повече производителност

  • 0Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК