Специално издание

Digitalk Report | Дигиталният преход към устойчивия град

Април 2023

Digitalk Report | Дигиталният преход към устойчивия град

Април 2023

PDF

Shutterstock

(Изкуствено) интелигентни градове

AI между обработката на големи данни и дискриминация във видеонаблюдението

Деница Дженева

Shutterstock


С масовото превръщане на населените места в по-интелигентни, по-напреднали и по-свързани мегацентрове технологии като изкуствения интелект (AI) и блокчейн придобиват ключово значение за развитието на умните градове. По данни, събрани от BuyShares.co.NZ, става ясно, че глобалните разходи за блокчейн решения ще нараснат с 235% и ще достигнат 14,4 милиарда долара през 2023 г. Други източници разкриват, че пазарът на изкуствен интелект се очаква да достигне 42 милиарда долара до 2023 г. Какво обаче е мястото на тези технологии в умните градове?

За да бъде определен като "умен", един град трябва да позволява ефективно и устойчиво управление на природните ресурси от всички граждани. Неговите жители и институции трябва да имат инструменти да участват изцяло в развитието на града, а инфраструктурите трябва да бъдат технологично съвместими, за да предлагат нови решения за по-лесен живот.

Интелигентната градска екосистема има свой набор от предизвикателства и е необходима сложна технология за справяне с всякакви особености. Затова и ефективното съхранение, обработка и прехвърляне на данни по интелигентен начин са от съществено значение. Блокчейн предоставя децентрализиран начин за съхраняване на данни под формата на цифрови счетоводни книги с намеса на трета страна.

Използване на блокчейн

 • Улесняване на плащанията към общината.
 • Съвременните децентрализирани системи за управление на самоличността използват блокчейн, за да предложат сигурни механизми за съхранение и валидиране на потребителски самоличности.
 • Управлението на транспорта чрез блокчейн може да премахне опортюнистите, които търсят начин да печелят от споделено пътуване.
 • Интелигентната енергия може да насърчи създаването на устойчива електрическа мрежа.
 • Публични услуги като интелигентни договори могат да се използват за дигитализиране на идентификацията на гражданите и автоматизиране на бюрократичните процеси.
 • Усъвършенствани AI умения за подобрено управление на отпадъците като интелигентни кошчета чрез сензори за интернет на нещата и моделиране на прогнозиране на AI могат да се превърнат в обичайна практика.


Изкуствен интелект и големи данни

За да функционират, технологиите за интелигентен град изискват обработка на огромни количества данни, или големи данни. Големите данни и изкуственият интелект са в значителна степен свързани, защото AI може ефективно да пресява обемно количество информация, за да генерира прогнози и ефективни решения за интелигентните градове.

Начинът, по който работи, зависи от това дали изкуственият интелект е контролиран или не. При контролираното обучение се създават набори от данни и целеви стойности с цел да се обучат AI мрежите да намират конкретни решения в събраните необработени данни. След това AI може да изпълнява програмирани задачи и действия, като същевременно проучва нови възможности и възможности, които могат да осигурят по-добри резултати от настоящите решения. При обучението без надзор немаркирани и некласифицирани набори от данни се използват за обучение и задаване на въпроси на AI мрежи, които след това ще намерят скрити модели в данните.

Как може AI да помогне в умните градове

Обществен транспорт

Градовете с обширна транспортна инфраструктура и системи могат да се възползват от приложения, които оптимизират изживяването на своите водачи. Пътниците във влакове, автобуси и автомобили могат да предоставят информация в реално време чрез своите мобилни приложения, за да съобщават закъснения, повреди и по-малко натоварени маршрути. Това от своя страна може да насърчи други пътуващи да променят избора си на маршрути за пътуване и да се избегнат бъдещи задръствания. Събирането и анализирането на данни за използването на обществения транспорт също може да помогне на градовете да вземат по-информирани решения, когато променят маршрутите и графика на обществения транспорт, както и да разпределят по-точни бюджети за инфраструктура. Например Дубай е завършил редица проекти за интелигентен град, един от които следи състоянието на шофьорите на автобуси. Това наблюдение помага за намаляване на злополуките, причинени от изтощение и умора, с 65%.

Обществена безопасност

Същите мрежи от сензори и камери могат да се използват за спасяване на живот и намаляване на престъпността. Данните за светофарите и задръстванията могат да помагат на службите за спешна помощ да стигнат до своите дестинации по-бързо и по-безопасно. Градовете могат да събират данни за произшествия или да избират други събития за измерване, за да разработят прогнозни и превантивни мерки за бъдещето.

Системи за сградна автоматизация

На стратегически места в сградите могат да бъдат поставени сензори, които ще помогнат за събирането на информация за потреблението на енергия и ще предвидят поведението на потребителите. Например собствениците на магазини и търговците на дребно могат да използват сензори, за да проследяват пиковите часове, в които хората влизат и използват магазините, както и към кои зони гравитират клиентите. Чрез използването на AI генерираните данни могат да помогнат за изготвянето на последователни прогнози и проследяване на дневни, седмични и сезонни разлики.

Електрически мрежи

AI и интелигентните градове имат потенциала да подобрят безопасността на електрическите мрежи и да подобрят управлението на производителността. Интелигентните мрежи (електропреносни мрежи, като например генераторни централи, които са вградени с компютърни технологии) могат да правят "умни" показания на големи количества данни, за да оценят и предскажат реакцията на търсенето и групирането на товара. В такива мрежи могат да бъдат настроени моделите за прогнозиране на цена и на натоварване, които са значително по-акуратни от използваните в момента.

Използване на изкуствения интелект

 • AI спестява време и ресурси, като изчислява най-подходящото време за дейности по поддръжка посредством анализ на тенденциите в данните.
 • Откриването на дефекти може да стане с помощта на устройства и сензори за Интернет на нещата, които постоянно наблюдават електрическата мрежа.
 • С автоматизирана система за управление флуктуацията в електрозахранването може да бъде ограничена, за да се намали нестабилността в електрическата мрежа.
 • Това би помогнало за по-бързи прогнози за консумация на енергия и време.
 • Чрез категоризиране на хората по вид транспорт и по кое време са склонни да пътуват до работното място може да се направи по-гъвкаво разписание на транспорта.
 • Комфортът на пътуване може да бъде подобрен чрез използване на бордови сензори.
 • Замърсяването и ефективната градска мобилност могат да се управляват с подобрен контрол на трафика.
 • Автоматичното класифициране на отпадъците може да се подобри с помощта на технология за разпознаване на изображения.


Рискове при внедряването на AI

AI в контекста на интелигентните градове може да обработва лични данни, например при наблюдение на използването на енергия в дома на дадено лице или мониторинг на поведението с цел показване на подходящи реклами въз основа на географско местоположение на потенциални потребители, движещи се из градския пейзаж. Може също така да включва използването на лицево разпознаване за проследяване и наблюдение на хора, движещи се в обществени пространства, както от съображения за безопасност, така и от съображения за персонализиране. Когато изкуственият интелект обработва лични данни, има редица предизвикателства около поверителността и управлението на данните.

Едно от тях е по отношение на справедливостта и надеждността на алгоритъма. Например с технологиите за разпознаване на лица, внедрени за нуждите на полицейската дейност и обществената безопасност, се очаква, че наборът от данни за обучение на технологията съдържа богата и най-вече разнообразна демографска информация. И че тя е представена по начин, по който да може да се идентифицират еднакво надеждно лица от различен расов и етнически произход. При използването на изкуствен интелект за такива цели е важно да се гарантира, че в алгоритъма няма да бъдат заложени несправедливи пристрастия. Също така трябва да има разработени механизми за управление, за да се гарантира, че всяка потенциална несправедливост може да бъде маркирана от гражданите, включително дискриминация или лошо представяне на системата.

Съществува и предизвикателство да се установят подходящи механизми за човешки надзор. Има редица модели, които могат да бъдат разгледани, но предизвикателството са обемът и скоростта на данните, движещи се през тези системи за големи данни, и къде е реалистично да бъде въведен смислен човешки надзор. Във всеки случай трябва да има механизъм, който да улесни проверката на системата.

Важен момент при внедряването на оборудвани със сензори технологии за "интелигентен град" е дали уредът има връзка към отворения интернет. Ако е така, това ще повиши рисковия профил на системата и ще се наложи използване на решения за киберзащита в зависимост от вида на технологията и дали тя позволява да бъде оборудвана със защитни стени/антивирусен софтуер, хигиена на паролите, наличие на актуализация и корекция на защитата.

С масовото превръщане на населените места в по-интелигентни, по-напреднали и по-свързани мегацентрове технологии като изкуствения интелект (AI) и блокчейн придобиват ключово значение за развитието на умните градове. По данни, събрани от BuyShares.co.NZ, става ясно, че глобалните разходи за блокчейн решения ще нараснат с 235% и ще достигнат 14,4 милиарда долара през 2023 г. Други източници разкриват, че пазарът на изкуствен интелект се очаква да достигне 42 милиарда долара до 2023 г. Какво обаче е мястото на тези технологии в умните градове?

За да бъде определен като "умен", един град трябва да позволява ефективно и устойчиво управление на природните ресурси от всички граждани. Неговите жители и институции трябва да имат инструменти да участват изцяло в развитието на града, а инфраструктурите трябва да бъдат технологично съвместими, за да предлагат нови решения за по-лесен живот.

Най-новото


Пощите ще доставят електронни и телемедицински услуги

Пощите ще доставят електронни и телемедицински услуги

 • 0

AMD Zen 5 обещава 15% повече производителност

AMD Zen 5 обещава 15% повече производителност

 • 0Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК