Shutterstock

Индустрия 5.0: Време ли е?

Новата парадигма се обръща към човека като център на производствения процес

Майя Бойчева-Манолчева

© Shutterstock


Еволюция, революция или утопия? Какво е Индустрия 5.0 и как и кога ще се случи тя? Въпросителните са много. Според някои анализатори пандемията доказа необходимостта ѝ, според други пандемията и разделението, до което тя доведе, доказа невъзможността ѝ. Кой е прав и кой не - времето ще покаже, но ми се иска да повярваме, че това ще се случи и че съвсем скоро ще сме свидетели и участници в Индустрия 5.0, която пък ще стои в основата на новото ни Общество 5.0.

Статията е част от рипорта "Пътят към умната фабрика" на Digitalk от 02/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Новата парадигма

Според Европейската комисия и нейния доклад Industry 5.0 Towards a sustainable, humancentric and resilient European industry Индустрия 5.0 не идва, за да замени, нито е алтернатива на Индустрия 4.0, а едно логично нейно продължение.

Четвъртата индустриална революция беше и все още е фокусирана върху дигитализацията на процесите и използването на изкуствен интелект за повишаване на производителността. Индустрия 5.0 се концентрира върху човешкия фактор и човека като център на производствения процес. Според новата парадигма технологиите трябва да бъдат в полза на човека, а той активно да си сътрудничи с машините. С други думи, ако Индустрия 4.0 се основава на взаимоотношенията между машините и ИТ системите, Индустрия 5.0 обединява силните страни на човека и машините.

В центъра на Индустрия 5.0 ще бъде потребителят, което означава, че посоката на развитие ще е към свръхкъстъмизация. Всеки продукт ще бъде уникален, насочен към конкретен потребител, а ние ще сме свидетели на роботизирани, интелигентни фабрики по целия свят, които ще проектират основната част на продукта. Полуготовият продукт ще се доработва в местни фабрики, като тук ще се намеси активно човешкият труд. Този нов стил на споделени вериги за доставки ще преобърне индустрията и ще преразгледа съществуващите работни позиции. Огромният обем от данни ще създаде нови професионални възможности, свързани с мониторинг и контрол на данните, а професии като поддръжка на машини и осигуряване на качеството ще еволюират и ще интегрират различни умения в една позиция. Служителите ще трябва да бъдат обучавани да изпълняват различни роли.

Потребителското изживяване ще бъде поставено на пиедестал. Ако при Индустрия 4.0 продуктите разчитаха основно на събиране на данни за потребителите, проследяване на моделите им на потребление и изпращане на данните към конкретните заинтересовани страни, при Индустрия 5.0 нещата ще са малко по-различни. Благодарение на бързата връзка продуктите, плод на новата индустриална вълна, ще могат да доставят максимална ефективност през целия жизнен цикъл.

Ако обобщим, Индустрия 5.0 ще се характеризира с връщане на човешката сила в заводите, разпределено производство, интелигентни вериги за доставки и свръхкъстъмизаця, всички насочени към осигуряване на постоянно и уникално клиентско изживяване.

Общество 5.0 пък ще настъпи, когато напредналите ИТ технологии, Интернет на нещата, роботите, изкуственият интелект и добавената реалност се използват на всекидневна база в живота ни, индустрията, здравеопазването и други дейности, но не с основна цел икономическо преимущество, а в услуга и заради удобството на всеки от нас.

Той - човекът

Промяната в парадигмата изисква цялостна промяна и в мисленето и концепцията на бизнеса по отношение на работната ръка. Ако досега на работника се гледаше като на разход, в Индустрия 5.0 човекът вече е инвестиция, която позволява както на него, така и на компанията да се развиват. Това означава сериозен фокус върху обновяването на уменията и знанията на работника.

Разбира се, наивно е да се смята, че с нарастването на автоматизацията всички работници ще могат да подобряват постоянно уменията си, затова ще бъдем свидетели и на една друга тенденция - на повторното обучение.

Оказва се, че работникът от фабриката на бъдещето няма да се нуждае само от дигитални умения. Според Световния индустриален форум в класацията на десетте топ умения, които ще е необходимо да притежават служителите, влизат едва четири дигитални - "дигитална грамотност, изкуствен интелект и анализ на данни", "работа с нови технологии", "киберсигурност" и "осъзнаване на ценността на данните". Останалите шест умения са далеч по-общи и са свързани с креативността, предприемачеството, гъвкавостта и мисленето извън стандартните шаблони.

Въпреки това според изследване на "Делойт" 70% от младите хора мислят, че притежават само някои от уменията, които ще бъдат необходими в бъдеще.

Според анализаторите именно тук ще дойде на помощ новата визия за технологиите - те ще бъдат по-интуитивни и по-лесни за управление и работа и няма да изискват специфични умения.

Устойчивост

Устойчивото развитие не е нова тема нито за света, нито за Европа, която се придържа строго към 17-те цели, приети от Общото събрание на ООН през 2015 година. Те стоят в основата и на Зелената сделка, която стана факт през 2019 година. Иновациите в зелените технологии в комбинация с европейските инициативи за дигитализация на индустрията са факт и са припознати от правителствата и компаниите на Европа.

Ясно е, че увеличаването на производството изисква повече енергия и води до ръст на въглеродните емисии. Затова индустриите трябва да заложат на умно планиране на продукцията и използването на повече енергийно ефективни решения. Това е и едно от основните изисквания на Индустрия 5.0. Според ЕК, за да се достигне до намаляване на въглеродните емисии с 55% до 2030 година, индустрията трябва да заложи на кръговите процеси, които използват повторно или рециклират природните ресурси, намаляват отпадъците и минимализират отпечатъка върху природата. В момента само около 12% от използваните природни ресурси всъщност са рециклирани или "втора употреба".

Издръжливост

Пандемията от Covid-19 се оказа истински тест за издръжливостта на обществото и индустрията. Геополитическите промени и природните и здравните кризи, през които преминахме и все още преминаваме, показаха колко крехки са индустриите. А това е свързано с цялото ни общество. Ако индустрията е достатъчно издръжлива, ако производството не се влияе или поне се влияе в по-малка степен от външните катаклизми и работниците не губят толкова лесно работата си, това ще се отрази и на издръжливостта на обществото. Това е и третият ключов елемент, който стои зад новата парадигма. Индустрията трябва да е иновативна и гъвкава и да може лесно да се адаптира към новите изисквания на заобикалящата ни среда. И тук не става дума да се върнем към "старото нормално", а да използваме възможността и поуките и да развием "ново нормално".

Технологиите зад Индустрия 5.0

Концепцията за Индустрия 5.0 може да бъде изпълнена благодарение на шест технологични категории:

  • Индивидуализирано взаимодействие между човека и машината. Зад това се крие комуникацията и взаимодействието между човека и машината чрез потребителски интерфейс, но водена от човека.
  • Технологии, вдъхновени от природата, и умни материали. Природата и начинът, по който си взаимодействат живите организми, могат да бъдат източник на добри практики при създаването на технологиите.
  • Дигитални близнаци и симулации.
  • Технологии за прехвърляне, съхранение и анализ на данни.
  • Изкуствен интелект.
  • Технологии за енергийна ефективност, възобновяема енергия, съхранение и автономност.

И още въпроси

Към въпросителните има и още, свързани с промяна на политиките и регулациите, без които тази еволюция няма как да се случи. Със сигурност ще са необходими промени в областта на социалната политика, данъчното облагане, енергетиката, производствените политики и т.н. Така че като че ли още не сме съвсем готови за Индустрия 5.0, но посоката е ясна и май е време да се подготвим.

Снимки: Shutterstock

Еволюция, революция или утопия? Какво е Индустрия 5.0 и как и кога ще се случи тя? Въпросителните са много. Според някои анализатори пандемията доказа необходимостта ѝ, според други пандемията и разделението, до което тя доведе, доказа невъзможността ѝ. Кой е прав и кой не - времето ще покаже, но ми се иска да повярваме, че това ще се случи и че съвсем скоро ще сме свидетели и участници в Индустрия 5.0, която пък ще стои в основата на новото ни Общество 5.0.

Статията е част от рипорта "Пътят към умната фабрика" на Digitalk от 02/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Новата парадигма

Според Европейската комисия и нейния доклад Industry 5.0 Towards a sustainable, humancentric and resilient European industry Индустрия 5.0 не идва, за да замени, нито е алтернатива на Индустрия 4.0, а едно логично нейно продължение.

Четвъртата индустриална революция беше и все още е фокусирана върху дигитализацията на процесите и използването на изкуствен интелект за повишаване на производителността. Индустрия 5.0 се концентрира върху човешкия фактор и човека като център на производствения процес. Според новата парадигма технологиите трябва да бъдат в полза на човека, а той активно да си сътрудничи с машините. С други думи, ако Индустрия 4.0 се основава на взаимоотношенията между машините и ИТ системите, Индустрия 5.0 обединява силните страни на човека и машините.

Най-новото


Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

  • 0
Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

  • 0


Кои са новите функционалности на чатбота Bard

Кои са новите функционалности на чатбота Bard

  • 0

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

  • 0

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК