Специално издание

Digitalk Report | Digitalk&A1 Awards: Най-добрите IT проекти за 2021 г.

Март 2022

Digitalk Report | Digitalk&A1 Awards: Най-добрите IT проекти за 2021 г.

Март 2022

PDF

Shutterstock

Технологиите – неделима част от медицината на бъдещето

Мария Динкова
1484 прочитания

© Shutterstock


Един от секторите, който най-силно беше повлиян и разтърсен от пандемията, със сигурност е здравният. От една страна, той трябваше да поеме натиска от разпространението на вируса, натоварвайки до краен предел своите служители и ресурси. От друга страна, ограничителните мерки в някои етапи налагаха цялостно преустановяване на леченията и посещенията в медицински заведения, което създаде сериозни трудности както за лекарите, така и за техните пациенти.

Статията е част от рипорта "Digitalk&A1 Awards: Най-добрите IT проекти за 2021 г." на Digitalk от 03/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Всичко това ясно показа, че в XXI век е необходимо грижата за хората да се модернизира, а за целта сферата трябва да се дигитализира ускорено, да се разработят и въведат множество нови възможности, както и да се предложат все повече опции за телемедицина. Дигиталните здравни технологии ще имат значително трансформиращо въздействие върху здравеопазването, включително за превенция, диагностика, управление и мониторинг на хроничните състояние, за персонализирано разработване лекарства и лечения, за намаляване на разходите и увеличаване на достъпността до медицински услуги. В тази връзка не е изненадващо, че глобалният пазар за дигитално здраве бележи сериозен ръст през последните години, като по данни на Statista се очаква тази година да достигне 334 млрд. долара, а до 2025 да се увеличи до почти до 660 млрд. долара.

Каква обаче е ситуацията у нас? На първо място силно се откроява тенденцията организациите в сектора да осигуряват дигитален канал за комуникация и връзка както между лекарите и пациентите, така и между самите работещи в сферата. В това число през последните две години бяха разработени множество портали, приложения и чатбове, имащи за цел да улеснят отдалеченото общуване. Също така все повече имаме примери за навлизането на иновативни технологии, които променят напълно облика здравните услуги, били те дентални, медицински или фармацевтични.

Нуждата от пренасяне на здравеопазването във виртуалното и дигиталното пространство се вижда и в реализираните проекти през 2021 година. От платформи за отдалечена терапия и прегледи, през портали за обучения, до внедряването на решения, базирани на 3D печат и холограми - това са само част от впечатляващите инициативи, изпълнени от българските организации. Пълното електронно здравеопазване обаче изисква нещо повече от имплементирането на иновативни решения.

Българското е-здравеопазване се зарежда

Реализирането на е-здравеопазване не може да се изпълни без участието на институциите у нас, а в страната ни се оказва, че това често се случва твърде бавно, тромаво и недостатъчно планирано. Въпреки това през последните няколко години се наблюдават и положителни резултати като въвеждането на електронната рецепта и електронното направление. И макар да има пространство за още подобрения при тях, към края на 2021 бяха отчетени 10 млн. сваляния на е-рецепти през Националната здравно-информационна система за по-малко от 11 месеца от въвеждането им.

Отделно беше пуснато и електронно медицинско досие, което съхранява електронни здравни записи и медицински данни за всеки пациент - от обща здравна информация и данни от прегледи, терапии, интервенции, през амбулаторни листове, рецептурни бланки, лабораторни изследвания, до направления и сертификат за ваксинация срещу COVID-19.

Според критиците на случващото обаче тези усилия са далеч от истинската дигитализация и по-скоро може да се говори за заместване на хартиените носители с цифрови. Успешната трансформация предполага промяна на процесите, работата и най-вече на начина на мислене. В този смисъл отговорът не може да се намери в частичните решения, а трябва да се търси в интегрираните предложения, които обхващат цялостните здравни нужди на гражданите и пътя на пациентите в здравната система. Все пак пандемията безспорно даде тласък на въвеждането на иновации в сектора, а електронното здравеопазване е включено като четвърти приоритет в Националната здравна стратегия 2021 - 2030 на Министерството на здравеопазването.

Здраве на бъдещето

И ако за малко отделим поглед от настоящето и неговите предизвикателства, ще можем да надникнем към възможностите, които технологиите могат да ни предложат в бъдеще. Над половината от глобалните лидери в сектора заявяват, че телемедицината е едно от технологичните направления с най-високи инвестиции, се посочва в доклада Europe Digital Health Market and Trends Report 2021. В допълнение мнозинството от тях отбелязват и че през следващите три години болниците трябва да увеличат средствата за внедряване на изкуствен интелект като технология за дигитално здраве. Също така според 38% от европейските професионалисти в здравната сфера най-голямо значение в близко бъдеще ще има използването на притежавани от пациента здравни данни, разкриват от Statista.

В същото време най-голямо предизвикателство пред ефективното имплементиране на подобни технологии в е-здравеопазването в Европа е свързано с разходите и финансирането. А напоследък все повече на преден план излизат също така въпросите за ИТ сигурността и неприкосновеността на данните за интеграцията във и между организациите.

Предстои да разберем къде ще бъде българското здравеопазване в края на това десетилетие, а междувременно вероятно е добра идея да се вземе пример от лидерите в дигитализацията. Естония продължава да се смята за един от водещите модели на Стария континент по отношение на цифровата трансформация и в този сектор, като е следвана от Дания и Испания, които също могат да се похвалят с добри практики в е-здравеопазването.

А докато чакаме и в България да видим подобен напредък, можем да се вдъхновим от скорошните проекти, реализирани у нас:

Виртуален център към НБУ подпомага терапията на деца с нарушения

Центърът за терапия към Нов български университет създава виртуална платформа, която предоставя онлайн достъп до специалисти и експертна информация за семействата на пациенти, страдащи от комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения.

Първоначалната идея за платформата е тя да предлага само допълнителни ресурси, източници, адаптирани на достъпен език научни статии и изследвания, които да осигуряват достоверни данни. Впоследствие с настъпването на пандемията тя дава възможност и по един безопасен начин да се продължи работата с децата с нарушения, без да се забавя или прекъсва лечението на фона на въведените ограничителни мерки.

Съдържанието на платформата е богато и е разработено както на български, така и на английски език. Към момента се предлагат няколко нива на онлайн консултации, включително насрочване на консултация по имейл, писмена чат консултация със специалист, видео онлайн консултация, както и онлайн дистанционна терапия за приложение у дома.

От центъра планират в бъдеще да надградят платформата с мобилно приложение, предоставящо програми и обособени решения за работа между пациент и терапевт спрямо специфичните нарушения.

BIODERMA дигитализира кампанията си "Заедно сме в борбата срещу акнето"

BIODERMА - един от брандовете на "NAOS България", филиал на NAOS - дигитализира кампанията си "Заедно сме в борбата срещу акнето", като превръща физическите прегледи, част от инициативата, в изцяло онлайн. За партньор в тази си трансформация компанията избира платформата Healee. Приложението може да се използва от всякакво устройство и позволява лекари и пациенти да си разменят всевъзможни видове изображения. В добавка то има функционалности за чат, видео- и аудиовръзка, които покриват всички условия за пълноценна консултация, като едновременно се гарантира безопасната дистанция.

В платформата се създава страница, специално посветена на проекта "Заедно сме в борбата срещу акнето", където за времето на кампанията (септември-октомври 2021 г.) желаещите за преглед получават код за безплатна консултация след попълване на входяща анкета. Пациентите имат възможност да изберат специалист от списъка със 100 включили се дерматолози и да се свържат и консултират с него за своя проблем.

Резултатите са обещаващи: комуникацията на кампанията през 2021 г. достига до близо 1 500 000 души, а свързалите се със страницата за код за преглед са над 300. Лекарите, открили възможностите на телемедицината, са над 100, като много от тях продължават да поддържат профилите си и след края на активната кампания, което е показателно за тяхната оценка относно новооткритите възможности.

Аптеки "Фрамар" въвеждат платформа за обучение на своите служители

Аптеки "Фрамар" създават вътрешен портал за интерактивно и дистанционно обучение на своите фармацевти. Чрез него компанията цели както да гарантира безопасността на служителите си по време на пандемията, така и да предложи едно модерно и гъвкаво решение за усвояването на нови знания за продуктите, технологии и тенденции в здравната сфера.

Платформата е синхронизирана с цялостната структура на компанията - ERP системата, бъдещата CRM система, както и пълния масив от данни, който порталът предлага: продукти, листовки и здравна информация. По законови изисквания достъпът до портала е ограничен само до медицински специалисти (служителите на "Фрамар") с одобрена регистрация.

Платформата дава възможност на над 350-те служители в аптеките както да получават нова практически приложима информация, така и да тестват своите познания в удобно за тях време. Тя също така позволява в нея да се натрупва обучителна база, която по-късно и да се използва от новите служители, за да могат да отговарят на всички стандарти на аптеки "Фрамар".

Компанията планира в бъдеще да разработи и допълнителни възможности, като например даване на обратна връзка от страна на фармацевтите с цел своевременно докладване за мнението на потребителите в аптеките за дадени продукти, както и всякакви нежелани лекарствени реакции.

Един от секторите, който най-силно беше повлиян и разтърсен от пандемията, със сигурност е здравният. От една страна, той трябваше да поеме натиска от разпространението на вируса, натоварвайки до краен предел своите служители и ресурси. От друга страна, ограничителните мерки в някои етапи налагаха цялостно преустановяване на леченията и посещенията в медицински заведения, което създаде сериозни трудности както за лекарите, така и за техните пациенти.

Статията е част от рипорта "Digitalk&A1 Awards: Най-добрите IT проекти за 2021 г." на Digitalk от 03/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.
Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК