Българското здравеопазване на пистата на дигиталната трансформация

Конференция Digital Health Forum, Александър Симидчиев, Антон Тонев, Асена Сербезова, Иван Маджаров, Петко Салчев
Цветелина Белутова

Българското здравеопазване на пистата на дигиталната трансформация

Участниците във форума "Дигитално здраве" представиха ролята на НЗИС в екосистемата от софтуерни решения в здравеопазването

Иван Гайдаров
617 прочитания

Конференция Digital Health Forum, Александър Симидчиев, Антон Тонев, Асена Сербезова, Иван Маджаров, Петко Салчев

© Цветелина Белутова


21 години след създаването на първата стратегия за електронно здравеопазване в България през последната година и половина страната ни най-накрая може да се похвали със сериозни стъпки в посока на дигиталната трансформация на здравните си услуги. В рамките на този период Националната здравно-информационна система (НЗИС) не само е развила значително своите възможности, но и става все по-видима както за пациенти, така и за лекари. В същото време все повече елементи на електронното здравеопазване започват да функционират, което едновременно облагодетелства пациентите и гарантира нужната прозрачност в системата на общественото здраве. Около това се обединиха участниците във форума "Дигитално здраве", а изнесената статистика напълно потвърждава това заключение - НЗИС има регистрирани 4,9 млн. пациенти, 16 млн. рецепти (45 хил. на ден), 50 млн. отпуснати лекарства (над 120 хил. на ден) и над 11 хил. електронни прегледи на ден. Системата е обработила над 210 млн. заявки и поддържа регистрации на над 8000 лекари, над 300 зъболекари, над 4000 фармацевти и почти 1000 лаборанта. В същото време над 2 млн. души използват електронни рецептурни книжки, а над 90% от общопрактикуващите лекари и фармацевти са подавали информация към системата, което показва, че българското здравеопазване трайно се е качило с пълна скорост на пистата на дигиталната трансформация.

"Дигитализацията в здравеопазването е крачка напред към едно ново качество на здравните услуги. Дигиталното здравеопазване е широка и мултидисциплинарна концепция, която ясно и категорично пресича възможностите на всички съвременни технологии с тези за получаване на здраве. Използвайки възможностите на хардуер, софтуер, големи данни и съвременни персонализирани електронни устройства, медицината ще бъде във възможно най-персонализирания си вариант според конкретни здравни нужди на пациентите", категоричен беше доц. д-р Антон Тонев, председател на Комисията по здравеопазване към 47-ото Народно събрание.

Проф. Асена Сербезова, министър на здравеопазването, на свой ред обърна внимание, че електронното здравеопазване "за първи път ще ни даде прозрачност и проследимост в двете посоки - проверка на здравното досие от страна на пациента и проверка на болничната дейност", което ще подобри контрола и качеството на предлаганите услуги. Като пример министърът даде видимостта в реално време на свободните легла за прием - проблем, който особено отчетливо влезе в обществения фокус по време на пандемията от Covid-19.

"Поетапно до месец август електронното здравно досие ще обхване всички дейности от извънболнична до болнична помощ и всеки здравноосигурен ще може да провери резултатите от прегледите, назначените му медицински изследвания, предписаните му лекарства и др. чрез електронното си досие. От 1 юни се дигитализират документите в извънболничната медицинска помощ - всички направления, амбулаторни листове и т.н., а от от 1 август всички дейности в болничната медицинска помощ - от историята на заболяването, през извършените медицински дейности до резултатите от тях", обясни следващите стъпки в дигиталната трансформация на българското здравеопазване тя.

НЗИС - в основата на всичко

За да съществува електронното досие и да се използва по предназначени обаче, са нужни медицински данни, които се създават от различни специалисти, с различни навици и различни разбирания за нещата. За да бъдат обединени тези данни, е нужен унифициран формат. Именно това е една от основните роли на НЗИС - да бъде отворена платформа за съхранение и обмен на медицинска информация. Системата задава стандарти за формат, съхранение и обмен на тази информация, както и набор от номенклатури, които задават уникално и общоприето модифициране на медицински термини и друга информация.

"В момента в сферата на здравеопазването в България има много на брой софтуерни продукти, които обслужват потребителите. Става дума за лекари в извънболничната и болничната помощ, лаборанти, застрахователи, фармацевти и др. Всяка от тези системи с годините е развила собствен начин за съхранение на данни - различно разписване, различна детайлизация, различна кодировка. Ако тези системи трябва да започнат да обменят информация и да работят заедно, трябва да се направи безумно скъпа интеграция, която не би била и особено полезна, тъй като продуктите се променят постоянно", обяснява Борис Костадинов, зам.-директор "Софтуерни интеграции" в "Информационно обслужване".

НЗИС от своя страна се явява ядро, което със своята стандартизация дава възможност на всички участници в екосистемата на здравеопазването да се интегрират само веднъж - т.е. правят една инвестиция за интеграция към спецификации и стандартизация, регулирани от държавата. По този начин всички различни по рода си софтуери могат да комуникират с една централна система и да се възползват от целия набор медицински данни, които се съхраняват в нея.

Основни модули на НЗИС:


Основен пациентски индекс - той е в сърцето на системата и единственото място, на което се съхранява личната информация за пациентите. Той е изключително силно защитен и предоставя на останалите модули единствено уникален идентификатор, който се прикрепя към съответния здравен запис. Това прави всички данни в голямата част от системата анонимизирани.


Е-преглед - това е модулът, който се грижи за записването на резултатите от посещенията при различни лекари. Към момента модулът работи с функционалност за прегледи при общопрактикуващи лекари и специалисти, като плановете са скоро той да бъде надграден с профилактика и превенция и подробни процеси за детско и майчинско здравеопазване.


Е-направление - към днешна дата модулът включва направления за лабораторни изследвания, но от юни месец влизат и направленията за консултации, специализирани дейности, медицинска експертиза и хоспитализация. До края на годината се очаква да бъдат включени и останалите видове направления - за диспансерно наблюдение, клинични процедури и ТЕЛК.


Е-рецепта - модулът работи от самото пускане на НЗИС. Вече има функционалност за използване на "бяла рецепта", както и реимбурсирани рецепти по здравна каса. Очаква се в скоро време да бъдат въведени "зелени", "жълти" рецепти и такива за военни.


Е-имунизация - модулът започва съществуването си по времето на пандемията от Covid-19 като регистър за ваксини. Впоследствие е развит, за да включи имунизациите по национални програми и други препоръчителни ваксини. Предвижда се въвеждането на всички възможни "доброволни" ваксини.


Е-хоспитализация - все още не функционира. Той ще обхваща всички процеси, които се случват в болничната помощ и болничния престой на пациента. Модулът е в процес на финални тестове.


Общи услуги - колекция от много различни функционалности, които подпомагат цялостната работа на системата - календар на заместванията, докладване на заболявания от лекари и пациенти и т.н.

Съхраняването в машинночетим формат много лесно може да се установи протокол за комуникация и с външни системи, което поставя България в много добра позиция по отношение на европейското електронно здравно досие например, тъй като вече разполага с платформа, която може лесно да се развие в интернационална система за обмен на информация.

"За да говорим изобщо за електронно здравеопазване обаче и то да бъде прието от обществото, трябва да бъде достатъчно сигурно. Данните трябва да са защитени. В противен случай тези ползи, които са безспорни, могат да бъдат счупени много бързо. Затова данните в НЗИС са криптирани с подходяща криптография, нужната гранулярност на криптирането, като това ще се подобрява. Има и одит на достъпа - кой, кога и за какви цели има достъп до данните на потребителите. Ако някой провери без причина нашето здравословно състояние, ние ще получаваме информация за това и ще можем да сигнализираме съответните органи. Това е много силен механизъм за пресичане на всякакви злоупотреби, тъй като тези, които злоупотребяват, знаят, че следата остава. Вече това е криптографски гарантирано", категоричен беше на свой ред Божидар Божанов, министър на електронното управление, като добавя, че матрицата на достъпа също се обсъжда, тъй като не всеки медицински специалист има нужда от достъп до всички данни.

Към днешна дата НЗИС е преминала през 9 основни версии за добавяне на нови модули и над 30 надграждащи, които подобряват вече съществуващите процеси. Функционалностите, под формата на бизнес компоненти, в момента пък наброяват над 330, като амбициите са платформата да се надгражда постоянно, способствайки за продължаващото развитие на българското електронно здравеопазване, предимствата от което най-добре описва доц. д-р Антон Тонев: "Въвеждането на електронното здравеопазване ще бъде от полза за всички. Ще се информираме за нашето здраве по един съвсем нов начин и ще планираме нашето здравно поведение удобно и лесно. Ще получим практически един личен здравен асистент, който под формата на здравно досие ще ни дава необходимата информация и ще ни подсказва какви да бъдат нашите действия, за да водим един по-правилен начин на живот".

21 години след създаването на първата стратегия за електронно здравеопазване в България през последната година и половина страната ни най-накрая може да се похвали със сериозни стъпки в посока на дигиталната трансформация на здравните си услуги. В рамките на този период Националната здравно-информационна система (НЗИС) не само е развила значително своите възможности, но и става все по-видима както за пациенти, така и за лекари. В същото време все повече елементи на електронното здравеопазване започват да функционират, което едновременно облагодетелства пациентите и гарантира нужната прозрачност в системата на общественото здраве. Около това се обединиха участниците във форума "Дигитално здраве", а изнесената статистика напълно потвърждава това заключение - НЗИС има регистрирани 4,9 млн. пациенти, 16 млн. рецепти (45 хил. на ден), 50 млн. отпуснати лекарства (над 120 хил. на ден) и над 11 хил. електронни прегледи на ден. Системата е обработила над 210 млн. заявки и поддържа регистрации на над 8000 лекари, над 300 зъболекари, над 4000 фармацевти и почти 1000 лаборанта. В същото време над 2 млн. души използват електронни рецептурни книжки, а над 90% от общопрактикуващите лекари и фармацевти са подавали информация към системата, което показва, че българското здравеопазване трайно се е качило с пълна скорост на пистата на дигиталната трансформация.

"Дигитализацията в здравеопазването е крачка напред към едно ново качество на здравните услуги. Дигиталното здравеопазване е широка и мултидисциплинарна концепция, която ясно и категорично пресича възможностите на всички съвременни технологии с тези за получаване на здраве. Използвайки възможностите на хардуер, софтуер, големи данни и съвременни персонализирани електронни устройства, медицината ще бъде във възможно най-персонализирания си вариант според конкретни здравни нужди на пациентите", категоричен беше доц. д-р Антон Тонев, председател на Комисията по здравеопазване към 47-ото Народно събрание.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК