Специално издание

Digitalk Report | ESG – Environmental, Social, Governance

Август 2022

Digitalk Report | ESG – Environmental, Social, Governance

Август 2022

PDF

Екологичните фактори задвижват развитието на IoT пазара

Технологията има огромен потенциал да подобри управлението на природните ресурси

Мария Динкова
819 прочитания

Когато в днешно време говорим за устойчиво развитие на обществото ни, трудно можем да прескочим една от ключовите технологии за неговото постигане - Интернет на нещата (IoT). Неслучайно през последните години екосистемата от свързани устройства продължава да се разширява, като нейното приложение вече далеч не се ограничава само до трансформирането на индустриалните и търговските процеси. Все повече организации и компании прилагат технологията, за да подобрят управлението на своите ресурси, да оптимизират процесите си и да намалят своя въглероден отпечатък.

През последните две години се наблюдаваше леко забавяне на растежа на IoT пазара вследствие на пандемията, по-бавното икономическо възстановяване, недостига на чипове и проблемите по веригите на доставки. В същото време екологичните фактори - като целите за устойчивост и отказването от горивата - са онези, които според експертите ще дадат силен тласък за развитието на IoT през следващите години.

За 2021 г. глобалният пазар на Интернет на нещата е оценен на 384,7 млрд. долара, като се очаква през тази година да достигне 478,36 млрд. долара. Същевременно според прогнозите ръстът ще се запази на 26,4%, а към края на десетилетието пазарът вече ще бъде почти 2,5 трлн. долара, показват данните на Fortune Business Insights.

Статията е част от тематичния доклад "Digitalk Report | ESG - Environmental, Social, Governance" на Digitalk от 06/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Безспорно IoT има огромен потенциал да помогне за опазването на околната среда и намаляването на замърсяването. Достъпните и усъвършенствани сензори позволяват от множество източници да се следят различни данни в реално време, на база на които да се реагира бързо при проблем, да се правят прогнози и да се предприемат превантивни мерки. Ето няколко от ключовите приложения, чрез които технологията може значително да подпомогне постигането на устойчиво развитие.

IoT срещу замърсяването на въздуха

Замърсяването на въздуха е един от основните проблеми пред нашата цивилизация, тъй като води не само до загуба на човешки живот, но и до сериозни последствия за климата, водите, метеорологичните условия и т.н. Справянето с всички тези предизвикателства изисква бързи действия и тук на помощ определено идва Интернет на нещата.

Технологията позволява да се използват модерни сензори, които да следят замърсяването на въздуха в реално време и да идентифицират с точност източниците на вредни емисии. Например с помощта на IoT решения изтичане на газ може незабавно да бъде установено и съответно бързо да бъдат предприети нужните мерки за неговото спиране. На същия принцип, когато става дума за по-големи мащаби, чрез постоянен мониторинг могат да бъдат открити източниците на замърсяване, а впоследствие бързо да се формират стратегии за превенция и съответно за намаляване или изцяло за премахване на вредното въздействие върху околната среда.

Добра илюстрация за това е метанът, който отговаря за 20% от глобалните емисии, а негов най-голям източник от индустриална гледна точка е петролният и газовият сектор. Компаниите в сферата всяка година губят от своите операции метан на стойност 30 млрд. долара. В този контекст решение за мониторинг на качеството на въздуха ще позволи в реално време да се разбере откъде точно идва изтичането в отдалечените райони, както и ще даде възможност за дистанционен контрол на клапите с цел предотвратяване на бъдещи изтичания.

В допълнение Интернет на нещата може да помага за намаляване на замърсяването на въздуха от автомобилната индустрия, особено в градски условия. С помощта на IoT светофари с изкуствен интелект могат да се настройват автоматично спрямо трафика, като по този начин намаляват броя на работещите на място коли, което е и един от основните източници на парниковите газове.

Умно земеделие

По данни на Организацията на ООН по прехраната и земеделието световното производство на храна трябва да се увеличи с 50% до 2050 г., за да може да се отговори на нуждите на населението, което се очаква тогава да достигне около 10 млрд. души. В този смисъл оптимизирането на земеделието ще позволи да се произвежда храна устойчиво, като същевременно се намаляват потреблението на ресурси и отпечатъкът върху околната среда.

Чрез сензори смарт системите за земеделие осигуряват данни в реално време за условията в почвата и различните външни фактори, които имат значение при отглеждането на реколтите. По този начин може да се наблюдава растежът на посевите, както и да се откриват аномалии. Наличието на подобни данни дава възможност за незабавно установяване на проблемите и бързото им отстраняване. Освен това събраната информация може да се прилага за изготвянето на прогностични модели, които да помагат за идентифицирането и предотвратяването на благоприятните за посевите условия.

Също така данните за различни параметри в околната среда могат да бъдат използвани и за определяне на най-ефективните модели за напояване. Например софтуерната компания, специализираща в решения за земеделието, Agrisource Data, твърди, че е помогнала за спестяването на над 750 млн. литра вода и е увеличила реколтите с почти 10%.

Не на последно място, с IoT технологиите фермерите могат да следят и състоянието на своя добитък и да бъдат уведомени незабавно при първи признаци на болест. Всички тези приложения на Интернет на нещата за създаването на умно земеделие ще позволят да се взимат обосновани на данни решения, а това означава по-малко грешки вследствие от неправилна човешка намеса и по-опазена околна среда.

Намаляване на водното потребление

Недостигът на вода също се очертава като един от ключовите проблеми, с които все повече ще се сблъскваме през следващите десетилетия. Данни на Масачузетския технологичен институт показват, че над 50% от световното население ще живее в райони без този ценен ресурс до 2050 г. Именно затова е важно да намерим ефективни начини за намаляване на годишното потребление на вода.

В глобален план средно 85% от имотите хабят 35% от водата под формата на течове. На градско ниво пък течовете от тръбите могат да достигнат до 20-30%. У нас тези стойности към момента са по-високи - по последни данни в София например загубите по мрежата са под 40%, в десет от най-големите градове са около 54% средно, а общо за страната са 60%.

В случая решенията за Интернет на нещата дават множество възможности за по-оптимално водно потребление и бързо отстраняване на нежеланите загуби. Те могат да следят нивата, да контролират качеството и разбира се, да бъдат използвани за откриване на течове. Съответно при инцидент незабавно се изпраща уведомление, което позволява бързо да се поправи съответната повреда.

Освен това модерните IoT сензори и безжичната свързаност предоставят доста по-икономични решения на организациите, които ги прилагат. Подобни решения намаляват разходите за събиране, съхраняване и анализиране на данни както от специфично оборудване като помпи и кранове, така и от целите процеси като пречистването на водата и напояването.

Умно управление на отпадъците

Прилагането на Интернет на нещата в управлението на отпадъците е може би едно от най-ефективните приложения на технологията. 68% от световното население ще живеят в градските райони до средата на века, предвиждат от ООН, а вследствие на това количеството отпадъци драстично ще се увеличи. Без внедряването на IoT решения в контейнерите за смет по-честото събиране на отпадъците ще води до повече замърсяване на въздуха и повече публични разходи.

В тази връзка използването на безжични IoT сензори може да помогне, тъй като позволява да се събират данни в реално време за нивото на отпадъците във всеки контейнер. По този начин ще може по-лесно да се управляват и оптимизират маршрутите на събиращите камиони, като ще се приоритизират районите и локациите, където се отчита засилено изхвърляне на смет. В допълнение, подобен тип решения позволяват и изготвяне на прогнози на база на това колко бързо и за какво време всеки тип отпадък се изхвърля на ежедневна и сезонна база.

У нас има подобни реализирани системи в някои от районите на София и Бургас. В случая умното управление на отпадъци комбинира технологични компоненти за директно измерване на теглото и обема на отпадъците в контейнерите с автоматична система за инвентаризация. Същевременно чрез софтуерна платформа за автоматизация на дейностите и аналитично-прогнозна платформа се подобрява целият процес по събиране на сметта в населените места.

Днес определено можем да свържем почти всяко сензорно устройство с една-единствена платформа, а това е правилната комбинация за превръщането на данните в силен инструмент при взимането на решения. С прилагането на IoT технологията можем да превърнем света не само в по-умен, но и в далеч по-устойчив, постигайки значими ползи за околната среда. Разбира се, внедряването на този тип системи изисква инвестиции на фирмено и държавно ниво, но определено техните предимства надхвърлят в пъти вложените средства и ни позволяват да се надяваме за едно по-чисто бъдеще.

Когато в днешно време говорим за устойчиво развитие на обществото ни, трудно можем да прескочим една от ключовите технологии за неговото постигане - Интернет на нещата (IoT). Неслучайно през последните години екосистемата от свързани устройства продължава да се разширява, като нейното приложение вече далеч не се ограничава само до трансформирането на индустриалните и търговските процеси. Все повече организации и компании прилагат технологията, за да подобрят управлението на своите ресурси, да оптимизират процесите си и да намалят своя въглероден отпечатък.

През последните две години се наблюдаваше леко забавяне на растежа на IoT пазара вследствие на пандемията, по-бавното икономическо възстановяване, недостига на чипове и проблемите по веригите на доставки. В същото време екологичните фактори - като целите за устойчивост и отказването от горивата - са онези, които според експертите ще дадат силен тласък за развитието на IoT през следващите години.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК