Pixabay.com
Gerd Altmann

Цифрова имунна система и надежден AI са сред стратегически технологии за 2023 г.

Според Gartner три са важните ИТ теми за предприятията – оптимизиране, мащабиране и новаторски стартъпи

Владимир Владков

Pixabay.com

© Gerd Altmann


Намаляването на разходите чрез оптимизиране на ИТ ресурсите, мащабиране на мрежи за предоставяне на по-голяма бизнес стойност и растеж, както и промяна в посоката на развитие на самия бизнес са сред десетте технологични тенденции, които според Gartner ще са най-важни през 2023 г.

Нараства несигурността за начините за справяне с най-новите предизвикателства, произтичащи от проблеми с веригите за доставки, войната на Русия в Украйна, трудностите при намирането на таланти и разрастващата се финансова криза. За да ги преодолеят, някои фирми ще намалят разходите, други ще продължат със съществуващите планове за разширяване, а някои ще променят изцяло посоката на своята бизнес стратегия, твърдят анализаторите.

Три са централните теми, около които са фокусирани технологичните прогнози на Gartner - оптимизиране, мащабиране и пионерски решения. През 2023 г. технологиите, които могат да помогнат на предприятията да разпознаят настоящите икономически и пазарни предизвикателства, включват:

Вертикално мащабиране на индустриалните облачни платформи

За да разширят бизнеса си, организациите внедряват облаци, ориентирани към вертикални пазари, които все повече се предлагат със специфични за дадена индустрия набори от данни от различни доставчици в сектори като здравеопазване, производство, вериги за доставки, селско стопанство и финанси. Днес предприятията са фокусирани върху извличането на бизнес стойност от облачните технологии и не искат да се занимават с поддържане на основната инфраструктура.

Виждаме възход на специфични за дадена индустрия модулни компоненти, посветени на конкретни сегменти, които позволяват на бизнес организациите бързо да изградят диференцирани предложения, без да се налага да развива напълно основната технология, коментират от Gartner.

По-малко "търкания" между развойните екипи и комплексната инфраструктура

Когато облачната среда е готова за употреба, възниква неотложната необходимост от бързо пускане на продукти на пазара и мащабните им доставки, затова фокусът се измества върху инженеринга на платформата. Организациите вече имат доста сложни архитектури и хибридни системи, като някои от приложенията са инсталирани при тях, а други са в облака. Липсват обаче умения на разработчици, които не знаят как да изградят мащабируема мрежа.

Решението е да се преразгледат разликата между мястото, в което се намесва разработчиците, и инфраструктурния слой, като се потърси намаляване на "триенето" между двете. Това може да стане чрез изграждане на инженерни платформи, в които има компоненти за многократна употреба за разработчици с техните познати инструменти като интегрирани среди за разработка и инструменти за наблюдение. Всички те трябва да бъдат доставени през портал за разработка на самообслужване. Това ще са предварително одобрени инструменти, така че разработчиците да имат достъп до тях, когато те са им необходими, вместо да се налага да искат одобрение, за да използват един или друг инструмент.

Мащабно разширяване чрез Wi-Fi

Безжичната тенденция се основава на прогнозата на Gartner, че до 2025 г. 60% от предприятията ще използват пет или повече безжични технологии, което наред с други неща означава допълнително използване на офисни Wi-Fi мрежи.

Създаване на цифрови имунни системи

76 на сто от екипите, отговарящи за дигиталните продукти, сега са ангажирани и с генерирането на нови приходи, твърдят от Gartner. Традиционните подходи към разработването на софтуер затрудняват създаването на системи, които са мащабируеми, сигурни и стабилни, а това възпрепятства възможността за генериране на нови приходи.

Тук се намесва концепцията на Gartner за т.нар. дигитален имунитет, която обединява множество съвременни практики около жизнения цикъл на разработка на приложения, включително като видимост, която подобрява онова , което организациите могат да видят в своите операции, и инженеринг за надеждност на сайта, както и инженеринг на "хаоса", които подобряват устойчивостта на приложенията. Тази концепция обединява аналитични инструменти и изкуствен интелект, подобряващи тестването на тези инструменти, но обхваща и сигурността от край до край във веригата за доставки. По този начин се гарантира създаването на по-устойчиви приложения, които ще спират по-рядко. Според Gartner, чрез използването на тези технологии компаниите имат възможност да намалят времето за прекъсване на операциите с до 80%, което води до по-високи приходи.

Приложна наблюдаемост за подобряване на операциите

Концепцията за приложна наблюдаемост не е нова, но има последици в контекста на оптимизацията, която върви "ръка за ръка" с практиките, свързани с цифровия имунитет. На практика това означава събиране на данни от взетите решения, а след това събиране на данни за контекста, в който са взети тези решения, и прилагане на анализ към контекста, за да се създаде обратна връзка за вземане на нови решения, ориентирани към добавяне на повече бизнес стойност.

Управление на доверието, риска и сигурността на изкуствения интелект

AI TRiSM, или управление на доверието, риска и сигурността, може да представи най-просто като създаване на изкуствен интелект, на който може да се има доверие (т.е. взима правилни решения). Дори в предприятия с най-голям опит в употребата на AI технологии, Gartner установява, че само 50% от моделите с изкуствен интелект са били пуснати в производство и че причините за това са липсата на доверие в данните и проблеми със сигурността и поверителността.

За да подобрят възприемането на изкуствения интелект, организациите трябва на първо място да могат да обяснят причината, заради която компютърът е взел дадено решение. Това е придружено от модел на операциите (ModelOps), термин, въведен от Gartner "за контрол и управление на жизнения цикъл на широка гама от действащи AI модели и модели за вземане на решения, включително машинно обучение, графове от знания, правила, оптимизация и лингвистично базирани модели" . Резултатът от използването на тези модели на операциите е, че моделите влизат в производство по-бързо и с по-малко "търкания" със съществуващите решения.

След това започват да се използват усъвършенствани техники като "състезателен изкуствен интелект", използвани за генериране на един модел, който да обучава друг. Това вече се използва в области като генериране на изображения или в шаха например. И накрая, необходими са етични насоки и силна защита на данните.

Създаване на стартъпи

Gartner предполага, че предприятията могат да измислят пионерски, новинарски начини за ангажиране на клиенти чрез разработване на т.нар. "суперприложения". Те съчетават част от функционалността на обикновено приложение с характеристиките на платформа за приложения и екосистемата. Суперприложенията не само имат свои собствени отличителни функции, но и възможност да създават приложения на трети страни със споделен общ модел на данни между основното приложение и софтуера на трети страни. Според анализаторите, най-големи възможности за такива приложения има в сферата на финансите и здравеопазването.

Адаптивен изкуствен интелект, реагиращ на организационни промени

След справяне с проблемите с доверието, производството и генерирането на персонализирани анализи предприятията могат да преминат към адаптивен изкуствен интелект, който използва обратна връзка в реално време и адаптивни алгоритми за обучение, за да "добие представа" за реалния бизнес и да осигури отговор на променящата се среда.

Той позволява на предприятията да създават и да имат достъп до нови данни за тестване в тези среди, както и способност да персонализират резултата от алгоритмите за потребителя по непрекъснат начин, който предоставя специални индивидуализирани предложения за потребителите.

Метавселената ще комбинира различни технологии

За онези, които са скептични към модерния термин "метавселена", анализаторите обясняват, че той включват редица различни технологии и е свързан с бизнес проблеми като липсата на доверие в данните или как да се подобри обслужването на клиентите. Един от начините за употреба на метавселената е чрез аватари и чатботове за подобряване обслужването на клиентите. Другите начини включват използване на геймификация при обучения и добавена реалност при пазаруване. Gartner е установила, че 51% от поколението Z очаква някаква форма на добавена реалност да бъде реализирана през следващите две години.

Технологиите ще играят роля и при устойчивостта

Сред най-добрите тенденции на Gartner е и устойчивостта и ролята, която ИТ могат да играят. Анализаторите предупреждават, че не става въпрос само за околната среда и за промените в климата, но и за хората, които стоят зад бизнес и социалните аспекти на една организация, за подобряване на работната култура, на многообразието, както и ангажирането на служителите и подобряване на обучението.

Технологията има много важна роля, когато става дума за екологична устойчивост, особено около решенията за намаляване на енергийното потребление на ИТ услуги и използването на анализи и проследимост за възобновяемата енергия. Предприятията могат да ги вземат под внимание, да определят какво е приложимо за техния бизнес и след това да работят върху пътната карта за технологиите.

Предприятията изграждат своя собствена пътна карта и осъзнават, че не всички технологии трябва да бъдат внедрени наведнъж. Затова определят времевата рамка, в която те могат да бъдат доставени и интегрирани, коментират анализаторите.

Намаляването на разходите чрез оптимизиране на ИТ ресурсите, мащабиране на мрежи за предоставяне на по-голяма бизнес стойност и растеж, както и промяна в посоката на развитие на самия бизнес са сред десетте технологични тенденции, които според Gartner ще са най-важни през 2023 г.

Нараства несигурността за начините за справяне с най-новите предизвикателства, произтичащи от проблеми с веригите за доставки, войната на Русия в Украйна, трудностите при намирането на таланти и разрастващата се финансова криза. За да ги преодолеят, някои фирми ще намалят разходите, други ще продължат със съществуващите планове за разширяване, а някои ще променят изцяло посоката на своята бизнес стратегия, твърдят анализаторите.

Най-новото

5 начина да се защити облачният бекъп

5 начина да се защити облачният бекъп

  • 0


И ЦРУ разработва генеративен чатбот

И ЦРУ разработва генеративен чатбот

  • 0ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

  • 1

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

  • 0

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК