От AI до Web3 – кои технологии движат света през 2022?

Pixabay.com
MustangJoe

От AI до Web3 – кои технологии движат света през 2022?

"Technology Trends Outlook 2022" на McKinsey очертава ключовите технологии, които определят дневния ред на бизнеса през последните месеци

Иван Гайдаров
1164 прочитания

Pixabay.com

© MustangJoe


В последните десетилетия технологиите променят съвременните общества с невиждани досега темпове и обхват. От глобалните процеси до всяка ежедневна дейност - те са в основата на всичко случващо се в световен мащаб от началото на новия век.

"Технологиите могат да помогнат да направим нашия свят по-справедлив, по-мирен и по-честен. Цифровият напредък може да подкрепи и ускори постигането на всяка от 17-те цели за устойчиво развитие на ООН - от премахване на крайната бедност до намаляване на майчината и детската смъртност, насърчаване на устойчивото земеделие и достойния труд и постигане на всеобща грамотност. Но технологиите могат също така да застрашат поверителността на потребителските данни, да подкопаят сигурността и да подхранват неравенството. Те имат отражение и върху правата на човека. Затова правителствата, бизнесът и потребителите трябва да направят избор как да използват и управляват иновативните технологии", предупреждават от ООН.

За да бъде информиран този избор, въпросните заинтересовани страни трябва да са наясно с последните тенденции в най-бързо развиващите се технологични направления. Светлина върху тях хвърля анализът на McKinsey&Company "Technology Trends Outlook 2022".

Приложен AI

Моделите, обучени чрез машинно обучение (ML), могат да решават различни проблеми, свързани с класификацията, прогнозирането и контрола при автоматизиране на дейностите. По този начин те спомагат за взимането на по-информирани решения, базирани на конкретни данни. Едновременно с това AI технологиите бързо откриват нови хоризонти за иновации, заради което приемането им от страна на бизнеса продължава да расте.

Според анализа на McKinsey основните AI технологии, които вече са във фокуса на организациите, включват компютърно зрение, обработка на естествен език и дълбочинно обучение на алгоритми. Сферите на използване варират от управление на риска и оптимизация на услугите до разработката на продукти, а хоризонталното приемане на технологията обхваща почти всички бизнес сектори.

Инвестиции в сферата през 2021 г. - 165 млрд. долара.

Усъвършенствана свързаност

Иновативните комуникационни инфраструктури, включващи 5G/6G клетъчни мрежи и безжични такива с ниска мощност, сателити в ниска околоземна орбита и др., поддържат множество цифрови решения и услуги, които могат да стимулират растежа и производителността в различните индустрии, посочват от McKinsey. Според анализаторите тази тенденция ще окаже най-голямо влияние върху четири основни групи индустрии - телекомуникации; автомобилостроене; авиация, транспорт и логистика; здравеопазване.

"Телекомуникационните компании използват усъвършенстваната свързаност, за да въведат нови B2C и B2B услуги, като например подобрени клетъчни услуги за единични клиенти и частни 5G решения за корпоративни такива. В същото време иновативните автомобилни играчи ще предлагат самоуправляващи се, свързани превозни средства, пълни с функции, които зависят от висококачествения мрежов достъп дори на отдалечени места. Частните 5G, индустриалните Wi-Fi и LPWA мрежи на свой ред поддържат решенията, свързани с IoT и Индустрия 4.0, които повишават производителността, намаляват енергопотреблението и разходите в производствата", изброяват от McKinsey.

Инвестиции в сферата през 2021 г. - 166 млрд. долара.

Чиста енергия

Решенията за чиста енергия подпомагат постигането на нулеви нетни емисии на парникови газове - приоритет, деклариран от голям процент от организациите във всяка индустрия. Те се развиват в три основни направления - слънчеви фотоволтаици, ветрогенератори и ядрен синтез.

Технологичната зрялост на фотоволтаичните системи води до намаляване на разходите за добиване на този вид енергия под тези за традиционните изкопаеми горива, акцентират от McKinsey, като добавят, че едновременно с това на терена на ветрогенераторите се очаква преминаване на индустрията от еднотурбинни към многотурбинни модели до 2025, което ще подобри сериозно тяхната ефективност.

"Ядреният синтез е процес на комбиниране на атоми при високи температури и налягане за освобождаване на чиста енергия. Изследванията на термоядрената енергия могат да доведат до комерсиално жизнеспособна инсталация в рамките на едно десетилетие", посочват още анализаторите.

Инвестиции в сферата през 2021 г. - 257 млрд. долара.

Мобилност

Технологиите за мобилност имат за цел да подобрят ефективността и устойчивостта на сухопътния и въздушния транспорт на хора и стоки. Именно тази сфера преминава през една от най-големите си метаморфози през годините, насочена към замяната на съществуващите автомобили с автономни, свързани, електрически и интелигентни превозни средства. Тази промяна обещава да промени из основи доскоро традиционни пазари, като същевременно подобри ефективността и устойчивостта на наземната и въздушната, а защо не и на морската логистика.

А цифрите категорично потвърждават факта, че компаниите трябва да се съобразяват с новите тенденции в мобилността, ако искат да запазят конкурентните си позиции. Според данните на McKinsey, от една страна, автомобилната индустрия е увеличила инвестициите си в разработката на автономни превозни средства осем пъти в последните пет години, а от друга - все повече градове, особено на развитите пазари, въвеждат законодателства срещу автомобилите с високи емисии.

Инвестиции в сферата през 2021 г. - 236 млрд. долара.

Облачни и периферни изчисления

Облачните и периферните изчисления разпределят изчислителните натоварвания между отдалечени центрове за данни и локални възли за подобряване на суверенитета на данните, автономността, производителността на ресурсите, латентността и сигурността.

Намалявайки латенцията, облачните изчисления позволяват случаи на употреба, които доскоро бяха предизвикателство заради нуждата от обработка на данни в реално време. Пример за това са облачните игри, интелигентните фабрики, автономните превозни средства и др. В същото време периферните изчисления осигуряват по-добър контрол върху индивидуалните и корпоративните данни, като ограничава зависимостта от публичния облак.

Като примери за индустрии, които успешно прилагат облачните и периферните изчисления, от McKinsey посочват телекомуникациите, автомобилостроенето и търговията на дребно.

"AT&T създаде нова линия услуги, предоставяща на клиентите периферни изчисления с множество достъпи, като си партнира със системни интегратори за свързване на корпоративните центрове за данни на клиентите си с LTE и 5G инфраструктура. В същото време автомобилите на Tesla се захранват от собствени процесори за пълно самоуправление, които действат като крайни възли за изпълнение на алгоритми за машинно обучение, обучени в облака, за да отключат способностите за автономия", дават примери от консултантската компания.

Инвестиции в сферата през 2021 г. - 136 млрд. долара.

Web3

Технологичната концепция Web3 включва платформи и приложения, които позволяват преминаване към бъдещ децентрализиран интернет с отворени стандарти и протоколи, като същевременно защитават правата на цифрова собственост, предоставяйки на потребителите по-голям контрол върху техните данни. Това, разбира се, катализира нови бизнес модели в различни индустрии като медии и гейминг, търговия на дребно, финансови услуги, информационни технологии, AR/VR и т.н.

По отношение на първата група например Web3 позволява оперативна съвместимост между игри и дигитални активи, което улеснява създаването на нови изживявания по модела "играй и печели", при който спечеленото в играта може да придобие реално стойност. (например чрез NFT).

Търговците на дребно от своя страна използват Web3 технологиите, за да създават нови начини на ангажиране на клиентите (например програми за лоялност и достъп до уникални изживявания), да гарантират автентичността на стоките си, да въвеждат нови начини за разплащане, като по този начин създават нови потоци от приходи.

Инвестиции в сферата през 2021 г. - 110 млрд. долара.

Списъкът на McKinsey включва още направления като индустриализация на машинното обучение, потапящи, квантови и космически технологии. Тази съвкупност и разнородния профил на засегнатите тенденции за пореден път доказва, че макар да носят със себе си немалко предизвикателства, технологиите си остава в основата на развитието на съвременното общество.

А от ООН дават още няколко примера за посоката, в която технологиите водят света, ако бъдат управлявани отговорно: "В сектора на здравеопазването например AI помага за спасяването на животи, диагностицирането на заболявания и удължаването на продължителността на живота. В образованието виртуалните учебни среди и дистанционното обучение отвориха програми за ученици, които иначе биха били изключени. Обществените услуги също стават по-достъпни и отчетни чрез системи, задвижвани от блокчейн, и по-малко бюрократично обременителни благодарение отново на изкуствения интелект. Големите данни пък помагат за създаването на по-целенасочени и точни политики и програми."

В последните десетилетия технологиите променят съвременните общества с невиждани досега темпове и обхват. От глобалните процеси до всяка ежедневна дейност - те са в основата на всичко случващо се в световен мащаб от началото на новия век.

"Технологиите могат да помогнат да направим нашия свят по-справедлив, по-мирен и по-честен. Цифровият напредък може да подкрепи и ускори постигането на всяка от 17-те цели за устойчиво развитие на ООН - от премахване на крайната бедност до намаляване на майчината и детската смъртност, насърчаване на устойчивото земеделие и достойния труд и постигане на всеобща грамотност. Но технологиите могат също така да застрашат поверителността на потребителските данни, да подкопаят сигурността и да подхранват неравенството. Те имат отражение и върху правата на човека. Затова правителствата, бизнесът и потребителите трябва да направят избор как да използват и управляват иновативните технологии", предупреждават от ООН.

Най-новото


Цифров британски паунд преди края на десетилетието

Цифров британски паунд преди края на десетилетието

  • 0
  • 97

Как стартъпите да намалят разходите си по време на рецесия

Как стартъпите да намалят разходите си по време на рецесия

  • 0
  • 151


Google инвестира в стартъпа Anthropic, ще конкурира ChatGPT

Google инвестира в стартъпа Anthropic, ще конкурира ChatGPT

  • 0
  • 340

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК