Джакомо Остин, старши вицепрезидент "Нормативно съответствие" в Paysafe Group
Цветелина Белутова

Джакомо Остин, Paysafe: Предизвикателството във финтех сектора е балансът между растежа и нормативното съответствие

Мария Динкова
1350 прочитания

Джакомо Остин, старши вицепрезидент "Нормативно съответствие" в Paysafe Group

© Цветелина Белутова


Джакомо Остин заема позицията на старши вицепрезидент отдел "Нормативно съответствие" в Paysafe Group. Той ръководи екип от 100 служители в 13 различни локации и е лицето на отдела, когато става дума за работа с външни партньори за разплащания, нови и съществуващи банкови отношения, външни одитори и регулатори. Той ръководи големи глобални проекти, включително избор и интеграция на нови доставчици, управление на отношенията с нови и съществуващи банкови партньори, вътрешна разработка на софтуер, оценка и подобряване на процесите и други.

Г-н Остин, как се промени важността на регулациите във финтех сектора през последните няколко години?

Това е интересен въпрос, тъй като не смятам, че важността на регулациите всъщност се е променила. Мисля, че те винаги са били важни за финтех индустрията, макар, от една страна, да я ограничават, но от друга, позволява повече устойчив растеж и повече сигурност.

Като се върна назад, когато се присъединих към Paysafe преди седем години, всички говориха за четвъртата директива срещу прането на пари и това беше голям въпрос, а ние трябваше да свършим много работа, за да гарантираме, че съответстваме с изискванията. Преди това имаше други директиви и закони, така че винаги са били важни.

Напоследък обаче виждаме повече фокус от страна на регулаторите по отношение на правилата за финтех и електронните пари като цяло. Определено се наблюдава много повече контрол от регулаторните органи върху финтех конкретно и според мен това е част от общата тенденция да се създаде повече баланс и справедливост на пазара. Имаме редица различни актьори, които са активни в банковата и финансовата индустрия като цяло, и смятам, че това, което властите се опитват да гарантират, е общи условия за плащанията, както е при банкирането.

А съответно следващата стъпка е как ще съпоставяме криптоиндустрията с разплащателната, така че и двете страни да имат равни възможности. За мен това са тенденциите, които виждаме през последните няколко години.

На този фон, според вас, регулациите твърде много ли са или недостатъчно? Защо?

Това е сложен въпрос за директор на отдел "Нормативно съответствие" (Compliance), но със сигурност смятам, че регулациите, които виждаме, са насочени в правилната посока. Те имат за цел да подобрят конкуренцията, например като правилата за отвореното банкиране, гарантиращи навлизането на нови играчи на пазара - като инициатори на плащания и доставчици на профилна информация, които могат да се конкурират с банки и с които банките са принудени да работят чрез PSD2. Имаме добри регулации по отношение на прозрачност, споделяне на информация и гарантиране, че инструментите за борба с прането на пари, финансирането на тероризъм и други типове финансови престъпления са достъпни за всички. Така че смятам, че това е положителният елемент от допълнителните регулации.

Очевидно обаче това изисква повече работа за компании по проекти за нормативно съответствие с тези законодателни правила, създава повече сложност и трудности при доставянето на ползи за потребителите. Защото в края на деня един бизнес иска да може да създаде положителни резултати за клиентите си. И как го постига това? Лесно е, когато няма никакви правила, тогава той изцяло може да се фокусира върху клиента. Когато обаче има регулаторни изисквания, ние се стремим да улесним клиента, но трябва да му поискаме дадена информация, документи и съгласия.

А как се справят компаниите с различните регулации в отделните страни и континенти? Трябва ли да има международно законодателство в сектора?

Тъй като отговарям за цялата група на Paysafe, имам поглед върху всички наши различни локации. Ние сме регулирани и лицензирани към момента в Обединеното кралство, Ирландия и в 48 щата на САЩ. И да, има разминавания, регионите се движат на различна скорост. Смятам, че ЕС, Ирландия и Обединеното кралство са сравнително добре координирани, тъй като Великобритания беше част от европейската рамка доскоро. В САЩ ситуацията е доста различна, но принципите остават същите. Това са принципите, свързани с познаването на клиентите, с управлението на риска, с познаването на бизнес партньорите, със следенето на подозрително поведение и т.н. Всички тези неща са доста сходни, независимо от региона.

При тези условия, когато няма еднакви международни регулации, смятате ли, че всъщност е по-трудно за стартъпите да навлязат на финтех пазара?

Според мен, от една страна, е по-трудно за стартъпите, тъй като има много изисквания и определено съществува бариера пред влизането им на пазара. За целта те трябва да получат лиценз, да имат екип по нормативно съответствие, да разполагат с експерти и да инвестират. А е трудно за малка компанията, която тъкмо е започнала, да разполага с всичко това.

От друга страна, стартъпите могат да се възползват от унифицираните рамкови изисквания, свързани с разплащанията. Например компания като Paysafe е лицензирана в Ирландия и чрез паспортизация може да предлагаме нашите услуги в Европейския съюз. Така че не е необходимо да получим 28 или 27 лиценза, а само един. Същото е и при стартъпите - можеш да получиш един лиценз и с него да покриеш целия регион.

Всъщност това е и фокусът на новите регулации като MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation; Регулация на пазарите на криптоактиви), която се очаква да влезе в сила в началото на 2024 г. Тя ще създаде единна рамка за криптолицензирането в ЕС. Ако днес искате да осигурявате криптоуслуги в Европа, то трябва да имате лиценз - в Испания, Италия и т.н., тоест множество лицензи. С MiCA ще ви трябва само един. Така че като цяло смятам, че е трудно за стартъпите, от една страна, но пък също така по-лесно в други аспекти.

Споменавате криптовалутите. Смятате ли, че те трябва да бъдат по-строго регулирани, за да се използват масово?

Не бих казал, че трябва по-строго да регулираме криптовалутите, но трябва да бъде на нивото на общите разплащания. Така че отново става дума за осигуряването на еднакви условия на пазара. Смятам, че могат да се правят много неща с криптовалутите, за които също така могат да се използват и електронни пари - като отпускане и изпращане на средства към хора или компании. Така че според мен е логично да се изравнят регулациите, за да се гарантира, че същите правила срещу прането на пари и финансовите престъпления ще се прилагат и за криптоактивите, както е и при електронните пари, защото до голяма степен рисковете са еднакви.

Освен това не подкрепям общата идея за криптовалутите, че те са опасни или по-рискови. Ако знаете много за блокчейн, то сте наясно, че всичко при него е напълно публично. Всяка транзакция се намира на изцяло публичен регистър. На практика, аз не знам кой стои от другата страна, тъй като не виждам име на криптопортфейла, но мога да видя, че този криптопортфейл е изпратил пари към друг и е получил пари от трети. Мога да видя всеки биткойн къде е бил през целия си цикъл на живот. И това определено не е нещо, което може да се направи с долара или еврото, тъй като просто нямаме такова ниво на проследяване, което е присъщо за блокчейн. Затова смятам, че блокчейн има способността да бъде по-прозрачен и съответстващ в сравнение с традиционните услуги за електронни пари.

Но все пак криптовалутите се използват и са предпочитано средство за незаконни дейности. Какво трябва да се промени, за да избегнем този риск?

Наистина криптовалутите се използват за незаконни дейности. Но дали се използват повече за тази цел в сравнение с еврото и долара? Бих казал, че вероятно не, ако се погледне пропорционално на стойността на криптовалутите. Колко долара се използват за финансиране на търговия с наркотици или други видове незаконно поведение в сравнение с това колко крипто се използва за същата цел?

Това обаче отново ни връща към темата за регулациите и изисквания като т.нар. правило за пътуване, което по мое мнение ще бъде много голяма стъпка в правилната посока. (Правилото за пътуване отдавна е част от регулациите при банковите преводи, но предстои да се приложи и при компании, които извършват трансфери с биткойн или други криптовалути. Те ще трябва да събират детайли за изпращачите и получателите, за да помагат на властите в проследяването на средства, свързани с незаконна дейност - бел.ред.) Ако искаме да видим огромен ръст при криптовалутите, това е необходимо.

Знаете ли, че криптовалутите в сравнение с традиционната финансова система са едва 0.3% и това е с целия растеж, който видяхме през последните пет години. Така че как криптовалутите да направят следващата стъпка и да стигнат 3%, 5% или 20%? Това ще стане, когато те станат общоприети за използване. А единственият начин да постигнат това е като бъдат по-съответстващи. С други думи, всеки път, когато се извършва транзакция, няма да бъде портфейл 12345 към портфейл 678910, а Джакомо към Божена, ще имаме имена и информация за хората, които управляват тези сметки. За да работим с криптовалутите, ние не трябва да елиминираме, а да минимизираме риска от елементите, свързани с финансовата престъпност.

В тази връзка нека поговорим повече за технологиите, които можем да използваме за целите на нормативното съответствие. Какви са тенденциите при решенията, подпомагащи прилагането на регулациите?

Много различни неща се случват в нормативното съответствие и технологиите. Тъй като тъкмо говорихме за криптовалутите, ще спомена блокчейн инструментите за криминалистика. Те правят проверките, за които споменах преди малко, и позволяват да се проследява активността в блокчейн. Информацията там е публична, но тези инструменти ще я изтеглят във формат, който анализаторите на финансови престъпления могат да оценят. Например става дума за риска при определени транзакции - да кажем, че получа един биткойн, но преди три транзакции този биткой е бил изпратен от някого в тъмната мрежа (dark net). С тези блокчейн инструменти за криминалистика можем да проследим всичко това и според мен те са наистина ключови за тази следваща стъпка от еволюцията на криптовалутите.

По отношение на по-традиционните продукти и как ние управляваме риска при електронните пари, смятам, че това, което се развива и ще продължи да е доста съществено, е науката за данните и машинното обучение. Когато погледнем към клиентското поведение, е много трудно да уловим сложността на потребителска база от стотици хиляди или милиони клиенти и да можем да оценим дали дадена транзакция е била подозрителна или не. Затова, използвайки машинното обучение и науката за данните, можем да имаме изкуствен интелект, който да следи огромен обем от данни, които човек никога не би успял да прегледа, както и да открие тенденции. Според мен тази интеграция на науката за данните и машинното обучение в инструментите за справяне с измами и пране на прави е значителна тенденция в индустрията и ще продължи да бъде. Не бих казал, че е напълно масова в момента, но ще стане през следващите няколко години.

А какви са водещите рискове и предизвикателства за компаниите във финтех сектора, когато трябва да отговарят на регулаторните изисквания?

Смятам, че основният риск е свързан с намирането на баланс между нуждата за растеж и необходимостта от нормативно съответствие. Това е най-голямото предизвикателство, тъй като причината за засиления фокус от страна на регулаторите е именно бързият растеж на финтех сектора. Когато се развиваш бързо, понякога правиш компромиси. А има огромни очаквания от финтех за постигане на значителен растеж. На практика, ако не постигаш ръст от 20%, то всъщност не се развиваш във финтех сектора. Ако си банка или друга компания, то 5-6% ръст обикновено е добре, но при финтех индустрията трябва да се разрастваш съществено всяка година.

Така че как да се намери балансът между растежа и спазването на регулациите? Някои компании го разбират погрешно, например ситуацията с Wirecard - значителен растеж, захранван по същество от лоши практики и липса на нормативно съответствие. Сигурен съм, че има и други, но няма да навлизам в подробности за много от тях. Основният риск е да не се постигне баланс и да се отиде твърде много в едната или в другата посока. Една компания може да бъде твърде съответстваща (макар че това е странно да го каже директор "Нормативно съответствие"). Но с този подход просто може да се спре целия бизнес, да не се отбелязва напредък и в крайна сметка да се стигне до провал. Тоест бизнесът може да е много отговарящ на изискванията, но да не прави пари. Знаете израза "операцията беше успешна, пациентът е мъртъв". Тук е същото, защото може да си много успешен в някои аспекти и да загубиш цялата картина, затова е нужно да се намери балансът.

Това определено звучи като трудна задача. Смятате ли, че през следващите няколко години ще има повече необходимост и търсене на експерти по нормативното съответствие?

Мисля, че още сега има по-голяма нужда от кадри. Например ние непрекъснато търсим хора и наистина се опитваме да привлечем такива, които разбират нормативното съответствие и как да управляват риска при разплащанията с електронни пари. Ние успяваме да намираме страхотни специалисти и аз съм много щастлив с моя екип. Но има много конкуренция в София, със сигурност е труден пазар, но смятам, че ние се справяме много добре.

Какви са основните умения, които търсите в кандидатите?

Винаги съм казал, че нормативното съответствие не е висша математика, става дума за прилагане на основни набори от правила за управление на риска. Така че аз невинаги търся хора с 10 години опит в сферата или такива, които имат правно образование. Според мен това не е задължително. Това обаче, което търся, са хора, които могат да учат и да се адаптират. Като цяло при нас става дума за сложен набор от продукти, сложна организационна структура, много различни участващи страни, много натиск за растеж и затова се нуждаем от хора, които ще се впишат в тази среда правилно. Не можеш да дойдеш подготвен за среда като Paysafe. Трябва да си човек, който е готов да се включи, да учи, да говори с хората, да набере скорост и да започне да дава своя принос.

Според вас каква е тайната за ръководенето на успешен екип?

Като лидер единственото и основно нещо, върху което се фокусирам, е грижата за хората. И това се свежда до основната християнска ценност, а именно да се отнасяш към другите, както искаш да се отнасят към теб. Бих искал моят мениджър да ме ръководи по определен начин и затова аз се опитвам да прилагам това и към хората, които аз управлявам. Хората трябва да знаят, че са ценени и че те са упълномощени да правят неща и без мен. Винаги е трудно, когато си лидер и смяташ, че можеш да правиш всичко правилно, но на практика не можеш да свършиш всички задачи. И ако опиташ, само ще се провалиш, така че трябва да можеш да пускаш и да делегираш. Трябва да поставиш хората в позиция да успеят индивидуално и след това да им позволиш да се развиват. За мен това е ключовият урок. Обичам да работя с хора, да виждам как те растат в своята кариера.

В заключение какви са вашите прогнози и очаквания за следващите няколко години за финтех сектора?

На първо място, секторът ще продължи да се разраства значително и с високи темпове, тъй като предоставя удобни услуги на потребителите - бързина, безопасност, улеснение в сравнение с традиционните финансови услуги. Конкуренцията също се увеличава и ще продължи да се усилва. Преди няколко години видяхме доста консолидация в някои бизнеси за обработка на плащанията. Затова няма да се изненадам, ако видим още подобни стъпки, т.е. компании да бъдат купени, особено при сегашните пазарни условия.

Криптовалутите също ще имат голяма роля в сектора. Сега сме свидетели на криптозима, както някои я описват, но според мен все още този тип валути носят голяма стойност. Стига индустрията да върви напред и да приветства регулациите, според мен можем да очакваме голям ръст при криптовалутите.

А инфлацията как ще се отрази на сектора?

Инфлацията ще повлияе на всеки сектор. Това е тъжната реалност по отношение на това къде се намираме днес в много икономики по света. Но според мен няма да има специфично въздействие върху финтех сектора в сравнение с другите типове организации.

Джакомо Остин заема позицията на старши вицепрезидент отдел "Нормативно съответствие" в Paysafe Group. Той ръководи екип от 100 служители в 13 различни локации и е лицето на отдела, когато става дума за работа с външни партньори за разплащания, нови и съществуващи банкови отношения, външни одитори и регулатори. Той ръководи големи глобални проекти, включително избор и интеграция на нови доставчици, управление на отношенията с нови и съществуващи банкови партньори, вътрешна разработка на софтуер, оценка и подобряване на процесите и други.

Г-н Остин, как се промени важността на регулациите във финтех сектора през последните няколко години?

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото

Apple представи AR шлем - Vision Pro

Apple представи AR шлем - Vision Pro

  • 0
  • 63


Apple Reality идва през декември?

Apple Reality идва през декември?

  • 0
  • 157


5% от съкращенията в САЩ за заради изкуствен интелект

5% от съкращенията в САЩ за заради изкуствен интелект

  • 0
  • 182

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК