B2B плащанията ще надхвърлят $111 трилиона през 2027 г.

Pixabay.com
Pete Linforth

B2B плащанията ще надхвърлят $111 трилиона през 2027 г.

Бизнесът ускорява автоматизирането на плащанията, за да свие разходите си, според Juniper Research

Владимир Владков
153 прочитания

Pixabay.com

© Pete Linforth


Общата стойност на междуфирмените (B2B) транзакции в света ще надхвърли $111 трилиона през 2027 г., след като през 2022 г. те едва ли достигнат повече от $88 трилиона, показва нов доклад на Juniper Research. Прогнозираният ръст от 26% ще бъде стимулиран от увеличените цени, причинени от галопиращата инфлация, както и от силния икономически ръст на развиващите се пазари. В доклада се идентифицира нарастващата автоматизация на профилите, изплащащи и получаващи пари, като това става критично важно за подобряване на ефективността на обработка на плащанията, създавайки значителна възможност за доставчиците на такива технологии.

B2B плащане е всяко плащане, което се прави между фирми, за покупката на стоки или услуги, независимо дали са на национално и международно ниво, като се използват различни платежни методи.

Напредъкът в глобализацията и електронната търговия, придружен от съответното законодателство за регулиране на транзакциите и защита на сключващите договорите страни, както и подобряването на вътрешните и трансграничните плащания допринесоха за навлизането на нови дигитални методи, особено от 2010 г. нататък.

Разнообразието от форми на плащане в това пространство варира от базови средства като пари в брой и хартиени чекове до по-усъвършенствани опции като виртуални IBAN (международни номера на банкови сметки), карти и електронни чекове. Въпреки това различните възможности са "обременени" от редица предизвикателства. Възпрепятстващите фактори се въртят около извършването на плащанията бързо и ефективно, като предизвикателствата са на организационно ниво (т.е. неефективност на процеса) и на ниво система (т.е. несъвместими или бавни методи на плащане), обясняват от Juniper.

Ключова тенденция за облекчаване на някои от проблемите, свързани с организацията, е по-широкото използване на автоматизация в пространството на B2B плащанията, интегрирана в решенията. Това обаче изисква поддръжка на инфраструктурни елементи от базовите разплащателни системи, за да се извлекат напълно предимствата на автоматизацията, например чрез използване на схеми за незабавни плащания. Тъй като пространството за B2B плащания традиционно по-бавно се възприемат нови технологии, трябва да се обърне специално внимание за едновременно решаване на организационните и системните проблеми.

Какви са каналите за B2B плащанията?

Анализаторите са дефинирали няколко платежни канала, някои от които се прилагат както на местни, така и на трансгранични пазари.

  • Схеми за незабавни плащания. Те са от съществено значение за оползотворяване на вътрешните схеми за плащане и други технологични инфраструктури, като например международни схеми (т.е. панрегионални клирингови системи) за постигане на по-висока скорост и по-ниски разходи за разплащания. Повечето от тези схеми в момента са вътрешни (т.е. Faster Payments в Обединеното кралство, FAST в Сингапур), но има и инициативи като SEPA Inst (Единна зона за незабавни плащания в евро), които са предназначени да обслужват трансгранични плащания. Освен това в момента се засилват усилията за двустранно свързване на вътрешни схеми за незабавни плащания за улесняване на трансграничните плащания и паричните преводи (например в Югоизточна Азия), най-вече заради необходимостта да се търсят по-добри начини за търговия, подсилени от въздействието на пандемията.
  • Чекове и електронни чекове. Въпреки че хартиените чекове изглеждат като средства от отминала епоха, те все още представляват значителна част от B2B методите за плащане в световен мащаб. Сетълментът на чековете (т.е. уреждането на плащането им) обаче е продължителен и скъп, но по-важното е, че този метод е предразположен към човешка грешка и измама. Чековете в B2B плащанията все още са преобладаващи, като САЩ и някои страни от Европа се съпротивяват на цифровизацията. Отчасти традиционните чекове се заменят с електронни чекове за по-голяма ефективност при обработката и улесняване на периодичните плащания. В сценариите на eCheque информацията за банковата сметка на прехвърлителя и сумата на чека се предават по електронен път на съответната клирингова институция (т.е. ACH [Автоматизирана клирингова къща] в САЩ).
  • Карти и виртуални карти. Предложенията за корпоративни карти в B2B разплащанията са широко разпространени, като картите с известните брандове Visa, Mastercard, American Express са водещи на пазара. Корпоративните карти обикновено се използват за организационни разходи, например при пътувания, и често се разглеждат като инструменти за управление на вътрешни покупки за разлика от извършването на плащания на висока стойност. Това проникване бавно се променя чрез възстановяване на процент от плащанията с тези карти, чрез свързаните бизнес акаунти и чрез виртуалните карти, които предоставят по-сигурни транзакции. Транзакционните разходи обаче възпрепятстват растежа. Таксите за обработка, свързани с кредитните B2B карти, обикновено са в диапазона от 3% до 5%, като има потенциал този разход да е по-висок, когато те се използват за трансгранични плащания. Друг важен елемент, възпрепятстващ по-широкото приемане на карти, са измамите, до голяма степен смекчени от въвеждането на виртуални карти, при които детайли на картата се избират на случаен принцип при всяка транзакция.
  • Традиционни платежни схеми/банкови плащания: Електронните плащания през банки или A2A преводи между корпоративни сметки са обичайни за B2B плащанията и имат известен успех при замяната на използването на пари в брой и хартиени чекове. Корпоративните плащания чрез банки могат също да използват схеми за незабавни плащания (т.е. Faster Payments във Великобритания за вътрешни B2B плащания, SEPA Inst в повечето европейски страни за трансгранични плащания) или клирингови институции (ACH в САЩ), зависещи от характеристики на пазара, наличност и зрялост на платежните схеми и алтернативи. Препятствията пред по-широкото възприемане и използване на банкови плащания включват закъснения и високи разходи при обработката, както и предизвикателства на организационно ниво за автоматизиране и мащабиране на такива плащания за намаляване на свързаните с тях разходи за труд.
  • Базирани на блокчейн платежни мрежи. Нахлуването през последните години на тези мрежи за обработка на B2B плащания накара основните участници на пазара (като Visa, IBM, Mastercard, Ripple) да създадат нишови B2B платежни услуги и решения, базирани на блокчейн. По същия начин по-малките и специализирани финтех компании бързо развиват своите предложения. Блокчейн базираните платежни мрежи обикновено включват използването на "стейбълкойн", а именно цифрова валута, свързана с единична фиатна валута или кошница от фиатни валути, за да се гарантира нейната стабилност и пригодност като метод на плащане и/или превод. Като алтернатива доставчиците могат да предоставят отворени API интерфейси на клиентите, за да изградят свои собствени решения върху блокчейн мрежи (напр. решението Visa B2B Connect).

Автоматизация чрез технологии с добавена стойност

Има няколко нови технологични подхода, използвани за предоставяне на услуги с добавена стойност на пазара на B2B плащания.

  • RPA (Автоматизиране на роботизирани процеси): Чрез използване на технологии като изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML) RPA автоматизира функциите за плащащи и приемащи акаунти, за да намали или напълно елиминира ръчните процеси. Тези решения могат да включват базови решения като автоматизирано разчитане на фактури, добавяне на подробности за фактури към платежната система и маркиране на важни фактури към по-сложни такива (т.е. учене от исторически данни за установяване на правила за обработка на сценарии за плащане), които вече се предлагат в новите, облачно базирани решения за автоматизация.
  • Облачни решения: През последните години облачно базираните и хостваните в облака B2B решения за плащания достигнаха относителна зрялост на пазара с множество доставчици, предлагащи цялостни продукти и услуги. Подобно на всички облачни решения, те позволяват по-ниски разходи и голяма мащабируемост на внедрените услуги, предоставят и по-добри възможности за интеграция със съществуващи клиентски програми. На пазара на B2B плащания те позволяват по-голям достъп до обработка на плащания, финансови услуги и платформи като финансиране, кредитиране и платформи за електронна търговия. Те спомагат за рационализиране на счетоводните процеси от край до край. Но по-важното е, че те отварят възможности за интегрирани и вградени платежни решения, които да бъдат включени в B2B платежни канали.

Проучването на Juniper прогнозира, че бизнес организациите ще правят средно по над 1400 вътрешни плащания годишно през 2027 г., затова подобряването на ефективността на платежните процеси ще бъде от решаващо значение. Установено е, че незабавните плащания и допълнителните данни за парични преводи, които предоставя стандартът ISO 20022, ще отключат по-големи възможности за безпроблемно организиране и съгласуване на плащанията, като позволяват автоматизирано съгласуване.

"Чрез използване на нови технологии в рамките на процесите на задължения и вземания фирмите могат да отключат значителни спестявания на разходи, което е критично по време на икономическа несигурност", допълва съавторът на изследването Ник Мейнард.

Изследването установява още, че новите методи на плащане като CBDC (цифрови валути на централните банки) са обещаващи за решаване на предизвикателствата в сектора на B2B плащанията. Тъй като са изцяло цифрови, CBDC плащанията ще могат да бъдат напълно автоматизирани, като лесно ще бъдат проследени, където и да се осъществява плащането. Въпреки това CBDC трябва да бъдат проектирани с оглед на бизнес сценариите за B2B плащания, като се има предвид, че те обикновено са по-сложни от процесите при потребителските плащания. Затова докладът на Juniper препоръчва доставчиците на B2B разплащания да участват в изпитания и пилотни проекти, за да си гарантират успешно преодоляване на възникналите препятствия.

Общата стойност на междуфирмените (B2B) транзакции в света ще надхвърли $111 трилиона през 2027 г., след като през 2022 г. те едва ли достигнат повече от $88 трилиона, показва нов доклад на Juniper Research. Прогнозираният ръст от 26% ще бъде стимулиран от увеличените цени, причинени от галопиращата инфлация, както и от силния икономически ръст на развиващите се пазари. В доклада се идентифицира нарастващата автоматизация на профилите, изплащащи и получаващи пари, като това става критично важно за подобряване на ефективността на обработка на плащанията, създавайки значителна възможност за доставчиците на такива технологии.

B2B плащане е всяко плащане, което се прави между фирми, за покупката на стоки или услуги, независимо дали са на национално и международно ниво, като се използват различни платежни методи.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК