Какво е бъдещето на стандарта за умен дом 2.0? (част 1)

Pixabay.com
Tayeb MEZAHDIA

Какво е бъдещето на стандарта за умен дом 2.0? (част 1)

Перспективите пред спецификацията Matter, стартирала като Project CHIP в края на 2019 г., според ABI Research

Владимир Владков
889 прочитания

Pixabay.com

© Tayeb MEZAHDIA


През следващите 20 години нашите домове ще преминат през огромна трансформация и скоро те ще вземат много решения самостоятелно. Ще се разширят дейностите, които домовете поддържат. Но най-важното е, че с интегриране в реално време в по-широк аспект на околната среда и градската икономика домовете все повече ще отговарят на нуждите на всеки човек, на обществата, на икономиките, в крайна сметка - и на планетата.

Развитието на решения за интелигентните домове поставя основата на тази промяна. "След като през последните няколко десетилетия се разви от тясна ниша в доста по-масов пазар, технологията за интелигентен дом ще се превърне в основна жилищна инфраструктура, точно както са днес водопроводната и електрическа инфраструктура, чрез която ще бъде актуализиран и разширен достъпът до ключови ресурси", обясняват анализаторите от ABI Research.

Ключът за прехода към интелигентния дом е да се ангажират все повече участници и да се опрости инсталирането и използването на интелигентните домашни устройства. Липсата на оперативна съвместимост силно ограничава внедряването на интелигентни домашни системи. "Без оперативна съвместимост крайните потребители са изправени пред сложности и рискове при избора и инсталирането на нови устройства за интелигентен дом. Спецификацията Matter представлява стъпка към промяна в индустрията, която ще помогне на играчите в тази област да преразгледат и да пренастроят своите стратегии, технологии и партньорства, които ще подкрепят тяхната дейност", добавят анализаторите.

Стандартизацията на умния дом напредва

В основата на ограниченията на единната система за интелигентен дом е разпокъсаният пазар. Някои доставчици използват и дори стимулирали фрагментацията, за да осигурят и опростят контрола върху своите предложения и/или да запазят контрола върху своите инвестиции за развитие на интелигентен дом.

На графиката по-горе се вижда навлизането на едно или повече интелигентни домашни устройства в домовете по целия свят. Въпреки това многофункционалните интелигентни домашни системи за целия дом, които могат да наблюдават и управляват набор от устройства и приложения, са с далеч по-слабо проникване. Дори когато устройствата работят заедно в една система, функционалността им остава ограничена. Основните ограничения за по-голяма интеграция на интелигентни устройства в системите са:

 • Интеграция на специфични платформи: От производителите на оригинално оборудване се изисква да заделят специални ресурси за интегриране с всяка екосистемна платформа за интелигентен дом. Устройство, разработено да работи с Amazon Alexa, изисква отделен допълнителен процес на разработка и тестване, за да се интегрира и с Google Home и т.н. Това дублира разходите за експлоатационния живот на продукта, тъй като екосистемите се разширяват все повече.
 • Сложна свързаност: ОЕМ производителите трябва да вземат предвид не само безжичната свързаност, която отговаря на изискванията на функционалността на продукта, но и целевата екосистема. Интелигентният дом е пълен с конкуриращи се безжични протоколи с малък обхват, вариращи от Z-Wave до Zigbee и Bluetooth.
 • Сигурност: Устройствата за интелигентен дом се продават заради тяхната свързаност и функционалност, а не заради сигурността на работата им. Няма стандарт за това как устройствата да се управляват сигурно и как тази сигурност може да бъде разширена за цялата домашна система. Притесненията на потребителите относно уязвимостите на устройството и поверителността са допълнителна спирачка пред масовото разпространение.

Да влезе MATTER

Спецификацията стартирала като Project CHIP в края на 2019 г., впоследствие бе ребрандирана под името Matter, като това е най-перспективният опит за внасяне на оперативна съвместимост на пазара на интелигентни домове. Със своя фокус върху свързаността в дома, Matter обещава по-ефективно ангажиране както на OEM производителите, така и на потребителите. Въпреки това усилията по този проект следват редица по-ранни индустриални групи, които също са сформирали съюзи, насочени към стандартизация на интелигентния дом.

По какво се отличава Matter? Този проектостандарт има потенциал да успее там, където други усилия изостават. Те могат да бъдат обобщени като:

Подкрепа от пазара

От самото начало Matter получи подкрепата на тримата най-големи играчи на пазара на интелигентни домове и потребителските технологии. Убедени в дългосрочната стойност на множество приложения за интелигентен дом, Amazon, Apple и Google представиха проекта като начин за стимулиране на по-бърз растеж и добавена стойност на интелигентния дом, който не биха постигнали техните индивидуални отделни екосистеми. През октомври Samsung и Google сключиха договор за "разширено партньорство", което да осигури оперативна съвместимост на интелигентния дом, базирано на Matter.

Наред с Amazon, Apple и Google при стартирането на Project Chip се включиха още 10 други членове на борда на Zigbee Alliance като IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (преди Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy и Wulian. Беше създадена нова работна група в рамките на Zigbee Alliance, за да разработи нова спецификация за интелигентен дом в слоя за приложенията. Групата всъщност представлява интересите на играчи от цялата екосистема на интелигентния дом.

През първата половина на 2022 г. спецификацията на Matter бе ратифицирана, публикувана, а първите съвместими устройства започнаха да се подготвят за доставка. ABI Research очаква, че през четвъртото тримесечие на 2022 г. да видим първото широкомащабно наличие нарастване на съвместими с Matter интелигентни домашни устройства и уреди.

Технически подход

Фокусът и обхватът на Matter подсилват нейния потенциал:

 • Слой с приложения: Matter е спецификация на този слой. Целта на спецификацията е да осигури единен контролен слой за свързване и управление на устройства в интелигентни домашни среди. Ключът към спецификацията е, че тя е ограничена до границите на дома. Свързването с широка област/облак не е адресирано. Водена от големите играчи за интелигентно гласово управление на дома, спецификацията ще осигури на конкуриращи се платформи да управляват една и съща инсталирана база от устройства, дори споделяйки контрол между тях чрез мултиадминистративна поддръжка.
 • Транспорт: Комуникациите на Matter ще работят само през транспорт, поддържащ IPv6, някои са описани и поддържани в първата спецификация.
 • Комуникации: Поддържайки безжичните протоколи Wi-Fi и Bluetooth, проектът осигурява свързаност, вече наложила се битовите уреди. По същия начин, с поддръжката за Ethernet тази свързаност се разширява, за да поддържа инсталирането на нови устройства. Именно при избора на спецификацията Thread се прави най-голяма крачка на пазара на интелигентни домове. Въпреки че използва същия чип 802.15.4 като по-утвърдения протокол Zigbee, Thread е относително слабо използван в интелигентния дом досега. Zigbee и Z-Wave имат много по-голяма база от инсталирани и поддържани устройства. Поддръжката в Matter на Thread ще бъде ключова стъпка за промяна на интелигентния домашен пазар, но според ABI Research възможностите, които носи технологията, съчетани с привлекателността на Matter, ще накарат доставчиците да възприемат Thread относително бързо.
 • Софтуер с отворен код: Разработването на спецификация за програма с отворен код, управлявана от CSA с публично достъпно хранилище, обхващащо разработката на софтуер и второ само за членовете на работната група Matter, което се използва за разработване на спецификацията Matter. Новите разработки са лицензирани под лиценза Apache 2.0. В разработката му могат да участват само разработчици, работещи за компания, която членува в работната група на CSA и Matter. Matter ще поддържа библиотека от стандартни реализации, които членовете могат да използват при разработването на поддръжка за техните собствени продукти, съвместими с Matter, значително намалявайки разходите и времето за пускане на пазара на продукта, осигурявайки еднакво високо ниво на сигурност.
 • Топология: Възприемайки възможностите на Border Router в рамките на Thread, Matter разширява концепцията, така че множество интелигентни уреди в целия дом да могат да интегрират и разширят обхвата на съвместимите с Matter системи за интелигентен дом. Смарт телевизори, интерфейси за гласово управление и други уреди ще поддържат Wi-Fi, BT и Thread, за да станат "добри съседи" в домашна мрежа, съвместима с Matter. В допълнение те стават устройства, способни да бъдат многофункционални интелигентни домашни контролери.

Ограничен първоначален обхват

Matter се фокусира върху слоя за приложeния, поставя стандартизацията в ключовата точка на системната интеграция и контрол - платформата за управление на интелигентен дом. Стандартизацията при интегрирането на платформата ще осигури по-голям достъп до устройствата, разположени в дома, до платформите за гласов контрол/управление, като на свой ред ще се разшири обхватът на взаимодействията и потенциалната функционалност на системата. В допълнение стандартизираната интеграция на платформа увеличава максимално способността за мащабиране чрез наслагване на приложния слой върху съществуващи продукти и вече внедрени устройства.

При първоначалната спецификация Matter е ограничена до следните устройства:

 • Осветление, електрически контакти
 • Щори и завеси
 • Контрол на климатични системи
 • Телевизори
 • Контрол на достъпа
 • Безопасност и сигурност
 • Устройства за безжичен достъп
 • Контролери (в разнообразни устройства и интерфейси).

Първоначалните типове устройства, определени за поддръжка като част от първата спецификация, се ръководят от съществуващото пазарно търсене и популярност, както и от потенциала за устройства, които могат да бъдат интегрирани в първите системи като контрол на достъпа с интелигентно заключване и контрол на гаражни врати, както и сензори за сигурност, тъчпад и аларми.

Включването на смарт телевизорите в първата спецификация е ключово. Тези устройства обикновено са в периферията на интелигентния дом. Въпреки че възможностите на интелигентния дом се разшириха до телевизионни екрани, това обикновено беше чрез интегриране на добавки или чрез рутера на доставчика на услуги, или чрез OTA хардуер като устройства Apple TV или Amazon Fire. Поддръжката на Embedded Matter допълнително прехвърля контрола върху развлеченията в рамките на прости, самоинсталиращи се потребителски системи, но също така предоставя възможност смарт телевизорите да работят като гранични рутери за устройства, поддържащи Matter Thread.

В следващата част:

Технологии, които поддържат MATTER
Потенциал за бъдещо развитие

Кои са новите интегрирани приложения

Стъпки, които да предприемат OEM производителите

През следващите 20 години нашите домове ще преминат през огромна трансформация и скоро те ще вземат много решения самостоятелно. Ще се разширят дейностите, които домовете поддържат. Но най-важното е, че с интегриране в реално време в по-широк аспект на околната среда и градската икономика домовете все повече ще отговарят на нуждите на всеки човек, на обществата, на икономиките, в крайна сметка - и на планетата.

Развитието на решения за интелигентните домове поставя основата на тази промяна. "След като през последните няколко десетилетия се разви от тясна ниша в доста по-масов пазар, технологията за интелигентен дом ще се превърне в основна жилищна инфраструктура, точно както са днес водопроводната и електрическа инфраструктура, чрез която ще бъде актуализиран и разширен достъпът до ключови ресурси", обясняват анализаторите от ABI Research.

Най-новото

"Алтерко" ще разработва персонализиран Shelly чип

"Алтерко" ще разработва персонализиран Shelly чип

 • 0
 • 510

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК