6 технологии, които ще направят реалност метавселената (част 1)

Контактните лещи за добавена реалност (AR) на Mojo Lens

6 технологии, които ще направят реалност метавселената (част 1)

3D пространство, нови IP протоколи, добавена/виртуална реалност са част от пилоните за бъдещата метавселена

Владимир Владков
599 прочитания

Контактните лещи за добавена реалност (AR) на Mojo Lens


Въпреки че печелившите карти от метавселената все още са "виртуално на червено", бъдещето на бизнес приложенията във виртуалните светове е неизбежно. Поне така прогнозират от ABI Research, цитирайки неотдавнашно проучване сред корпоративните потребители. Над 80% от шефовете на компаниите очакват да внедрят приложения за метавселена в своя бизнес, като планират в рамките на следващите 3 години поне половината им потребители да се чувстват много удобно в това виртуално пространство. Възможностите са в доста широк диапазон, като обхващат както геймърски изживявания и електронна търговия, така и индустриални дигитални двойници и обслужване на клиенти. За да станат изживяванията обаче наистина поглъщащи сетивата на потребителя, трябва да се развият още по-добре следните 6 технологични основи на метавселената:

1. Тримерно пространство и Web3

2. Нови и актуализирани интернет протоколи (IP)
3. Добавена и виртуална реалност (AR/VR) 4. Свързаност 5. Изкуствен интелект (AI)/ Машинно самообучение (ML)
6. Разпределени изчисления.

3D и Web3

Метавселената се върти около тримерното взаимодействие и в момента сме насред етапа да продаваме двумерни среди за обединяване на реалния и свят с виртуалния. Един от двигателите на тази промяна е търсенето на тримерни и цифрови активи. Създаването на съдържание е приложимо както за корпоративните общности, така и с групите от крайни потребители. Например някой може да се купи виртуални неща за цифров аватар, което съответства на бизнес модела "директно към аватара" ((D2A). Търсенето на 3D съдържание въведе в дискусиите за метавселената и Web3 технология, което символизира разцвета на блокчейн и криптовалутите.

Привържениците на Web3 разглеждат блокчейн и криптото като основополагащ слой на метавселената. В това отношение метавселената ще доведе до децентрализиране на самоличностите, като данните за потребителя и доказателствата за истинност ще се поддържат от блокчейн технология. Създаването на 3D съдържание и собствеността върху него ще бъдат интегрална част от Web3. В потребителските метавселени потребителите ще могат да си купуват цифрови активи и в някои случаи да ги продават в същата платформа или на други пазарни. Все пак притежанието на цифров актив обикновено не означава, че купувачът му печели и права върху интелектуалната собственост за него, което се различава от покупката на стока от търговец.

В метавселената крайният потребител придобива повече мощ, по-голям контрол. Преразпределянето на контрола и на добавената стойност ще включва употребата на токени NFT, които са уникални записи в блокчейн веригата, свързани с виртуални или физически активи. В работната рамка Web3 токените NFT също ще са неразделна част от определянето на собствеността върху активите и ще има силни връзки с криптовалутите. Макар познанията за NFT да са сравнително слаби, скорошно проучване на Harris Poll потвърди, че онези, които вече са в метавселената, се интересуват и от NFT, и от криптовалути (съответно 68% и 57%). Това означава, че първите потребители, както и в много продуктови категории, са по-грамотни по отношение на технологиите и са по-запалени по нововъзникващите.

Времеви график за бизнес моделите, фокусирани върху метавселената
Бизнес модел Срок за масово внедряване Ключови технологии Възможности Предизвикателства
Директно до аватара (D2A). Отнася се до виртуални неща, придобити или закупени за виртуалния аватар Създаден е за геймърската индустрия, където вече се е наложил. Свързан е предимно с козметични продукти, но ще премине към цифрови стоки. За масовите клиенти - смарт очила, периферни изчисления за хибридни и облачни XR, и ултраниска латентност (5G / 6G) Повишена стойност на цифровите активи плюс създаване на вторични пазари. Стимулира създаването на съдържание. Днешната липса на междуплатформена поддръжка и крипто предизвикателства (ако се използва криптовалута). Липса на стандарти
Виртуален към виртуален свят (V2V). Както подсказва името става дума за виртуални активи, продавани във виртуалния свят. Включва аватари, стоки, съдържани и др. Изисква още разработки в областта на виртуалния свят. Очаква се масово проникване към 2024 г. XR устройства за по-дълбоко потапяне. Web 3 и блокчейн, облачни изчисления за по-добра достъпност. Подобно на D2A + стимулиране на повече време във виртуалните пространства. По-големи възможности за реклама Подобно на D2A - все още ограничени бизнес сценарии за виртуални пространства. Графика, зависеща от крайните устройства без облачна поддръжка
Виртуален към физически свят (V2P). Отнася се до виртуални обекти или услуги, придобити във виртуалния, но използвани във реалния свят Потребителите трябва да прекарват повече време във виртуални пространства. Нуждае се от развитие и на D2A, и на V2V. Комерсиализация след 2025 г. Подобно на D2A с допълнителни изисквания за AI/ML за по-прецизно таргетиране, виртуални помощници и управление на операциите. Създава силни връзки към виртуални и реални светове - стимулиране на масовата употреба. По-добро таргетиране на младата аудитория. Качеството на активите/ визуализацията на аватарите ограничава V2P възможностите в 3D пространствата. По-добри шансове в хибридни приложения (видео + 3D активи)
Рекламиране в метавселената Има ранни опити за рекламиране, но големите възможности ще дойдат със смарт очилата, а това означава след 2026 г. Подобно на V2P с фокус върху периферията на мрежата и изчисления за персонализиране (MEC, 5G/6G) Потенциал за повече измерими показатели и таргетиране както във виртуални, така и в хибридни среди + повече точки на взаимодействие Защитата на личните данни остава ключово предизвикателство за индустрията, ключово е спечелване и запазване доверието на потребителя.
Източник: ABI Research

Нови и актуализирани IP протоколи

Разработването на нови и актуализирани IP протоколи е задължително. Настоящите IP просто няма да задоволят изискванията за мрежова латентност на бъдещата метавселена. Например протоколът за контрол на предаването (TCP) не е подходящ за приложения с най-голяма зависимост от латентността - нещо, което ще бъде все по-често срещано с течение на годините. Освен това TCP и дори Quick User Datagram Protocol (UDP) и Quick User Internet Connections (QUIC) няма да могат да поддържат изискванията за предаване на бъдещи сценарии за използване на холограми.

За да се справят с тези недостатъци на сегашните IP протоколи, следните групи и компании внимателно проучват изискванията на метавселената и работят върху създаването на IP стандарти:

  • ITU Network 2030 Focus Group
  • Non-IP Networks (NIN) Industry Specification Group (ISG)
  • Internet Research Task Force (IRTF) Information-Centric Network (ICN) Research Group
  • Huawei (например NEXT IP).

Добавена и виртуална реалност (AR/VR)

В скорошен доклад на Advanced Television пише, че 82% от американците казват, че вероятно ще използват добавената реалност (AR) или виртуалната реалност (VR) по-често през следващите години. Въпреки че проучването се отнася само за една държава, то показва нарастващия потребителски интерес към виртуалните светове. AR и VR устройствата не са основно изискване за метавселената, но тези технологии несъмнено ще играят ключова роля. VR позволява на потребителите на метавселената да взаимодействат с 3D компютърно генерирана виртуална среда по един завладяващ начин, което им позволява да виждат и усещат обкръжението, както биха го направили лично. За илюстрация - екип от инженери може да използва VR в метавселената за 3D моделиране, визуализация на данни, управление на проекти или други колаборативни функции, които могат да се извършват чрез виртуален щаб.

Междувременно AR позволява на потребителите да си взаимодействат активно с 3D цифрово съдържание като графики и видео, насложени върху физическата среда. AR технологиите са крайъгълен камък на дистанционните помощници, интерактивните игри и образованието и ще продължат да правят онлайн търговията по-поглъщаща и персонализирана.

Очаква се, че смарт очила за масовия потребител ще се появят на пазарите около 2025 или 2026 г. След като тези устройства придобият популярност, трансформиращите аспекти на метавселената ще започнат да се материализират и ще нарасне търсенето на 3D съдържание и нови сценарии на употреба. Като се вземе предвид дългосрочната перспектива на метавселената, потребителският клас AR/VR устройства потенциално ще задействат множество завладяващи приложения. Холограмни комуникации, аватари, реклама, базирана на местоположение, и други завладяващи изживявания могат да станат очаквани в дигиталния начин на живот на потребителите и тяхната дигитална самоличност.

Контактните лещи за добавена реалност Mojo Lens (Mojo Vision)

Дисплеите, монтирани на главата (HMD), ще бъдат отхвърляни от много хора, но други ще открият, че носенето на слушалки за дълъг период от време може да бъде неудобно. За да се справят с тези предизвикателства, свързани с достъпността, някои компании вграждат AR в други среди като контактни лещи или холографски проектори. Независимо от това, тези технологии ще се справят с резервите на потребителите относно метавселената и ще позволят на потребителите да се впуснат във виртуалния свят.

Въпреки че печелившите карти от метавселената все още са "виртуално на червено", бъдещето на бизнес приложенията във виртуалните светове е неизбежно. Поне така прогнозират от ABI Research, цитирайки неотдавнашно проучване сред корпоративните потребители. Над 80% от шефовете на компаниите очакват да внедрят приложения за метавселена в своя бизнес, като планират в рамките на следващите 3 години поне половината им потребители да се чувстват много удобно в това виртуално пространство. Възможностите са в доста широк диапазон, като обхващат както геймърски изживявания и електронна търговия, така и индустриални дигитални двойници и обслужване на клиенти. За да станат изживяванията обаче наистина поглъщащи сетивата на потребителя, трябва да се развият още по-добре следните 6 технологични основи на метавселената:

1. Тримерно пространство и Web3

Най-новото

Руски чиновници със забрана да използват iPhone

Руски чиновници със забрана да използват iPhone

  • 0
  • 159

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК