Цифровите мрежи ще осигурят по-добро бъдеще на Европа

50% от европейските домове ще бъдат обхванати от оптични мрежи FTTP до края на 2022 г. според доклада на ETNO

Владимир Владков
888 прочитания

2020 се оказа коренно различна година от очакваната. Ясно е, че преките последици от пандемията COVID-19 ще продължат да оказват дълбоко въздействие върху живота на европейците през следващите две години. Драматичните събития от 2020 г. извадиха на бял свят факта, че телекомуникациите едновременно са "спасителен пояс" и средство за развитие на съвременните общества, коментират от Асоциацията на европейските телекоми ETNO. Фактите и цифрите в годишния доклад на ETNO показват ясно, че Европа има устойчива цифрова инфраструктура, европейските телекомуникационни компании продължават да инвестират сериозно и усилията им да правят иновации и да станат по-екологични са измерими и конкретни. 5G и оптиката са двата основни стълба на телекомуникационната стратегия заедно със засилените иновации в областта на услугите и данните.

Статията е част от рипорта "Отворената трансформация в телекомите" на Digitalk от 11/2021 г.
Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Докладът, базиран на данните на Analysys Mason, подчертава значителните предизвикателства, пред които е изправена Европа в дигиталната област, ако иска да бъде лидер на глобалните цифрови пазари на базата на иновативни и силни мрежи. В сравнение с периода преди 10 години днес Европа разполага с все по-малко компании сред топ 15 на телекомуникационни оператори в света. Инвестициите на глава от населението остават ниски в сравнение с конкурентите от Америка и Азия, а основните ресурси за 5G спектър са скъпи и са обект на сложни условия. Пазарите остават фрагментирани, а това води до по-слаби финансови показатели на телекомуникационния сектор в ЕС в сравнение с конкурентите.

Европейските телекоми в пандемията

Стабилността на цифровата инфраструктура и приложенията бе подложена на "стрес тестове". Трафикът от данни скочи драстично, практически за една нощ, но въпреки това телекомуникационните мрежи се оказаха устойчиви и бяха от основно значение за осигуряване на новия живот на хората, за поддържане на икономическа активност и за подпомагане на усилията за обществено здравеопазване.

Повечето икономически сектори бяха силно засегнати от пандемията. Няколко големи компании от дигиталния сектор увеличиха приходите си, но телекомуникационните оператори продължиха да отчитат намаляващи приходи, твърдят от ETNO. Въпреки че телекомуникационната индустрия претърпя по-малко пряко отрицателно въздействие върху приходите в сравнение с повечето други индустрии, всяка дългосрочна рецесия в общата икономика задължително оказва косвен ефект върху приходите в дългосрочен план. Повечето оператори регистрираха необичаен спад на приходите до второто тримесечие на 2020 г.: услугите за малки и средни фирми, платената телевизия, мобилният роуминг и продажбите на оборудване бяха най-силно засегнатите части от бизнеса, а фиксираният широколентов достъп пострада най-малко. Важни предложения за "солидарност" (трафик и услуги безплатно или силно намалени), предоставяни от оператори на граждани, болници, училища, администрации по време на периодите на блокиране, също оказаха влияние върху постъпленията.

Пандемията обаче подейства и като ускорител на тенденциите, които се открояваха много преди COVID-19 да стане реалност: цифровите интерфейси заменят търговията на дребно с физически магазини; бързо преминаване към онлайн потребление на медийно съдържание; променящо се отношение на бизнеса, правителствата и гражданите към използването на цифрови технологии, включително ускорено преминаване към облачни модели, тъй като работещите от дома си не зависят от офисните локални мрежи.

В същото време кризата обърна, може би временно, дългосрочните спадове. Използването на глас се увеличи за първи път от десетилетие; мобилните приложения отстъпиха място на уебсайтовете, а видеокомуникацията, която европейците никога не са признавали, изведнъж получи силен тласък. "Нито една от тези промени обаче не доведе до нови източници на приходи за телекомуникационните оператори, тъй като много телекомуникационни услуги са фиксирани, което означава, че увеличаването на потреблението на глас или данни не води автоматично до увеличаване на приходите. От друга страна, увеличаването на потреблението на глас или данни продължава да изисква постоянни инвестиции както в мрежова инфраструктура, така и в активи от радиочестотния спектър", обясняват от асоциацията.

Тенденции от 2020 и уроци за бъдещето

Пандемията създаде по-широки обществени тенденции: къде хората избират да живеят; как избират да плащат; къде да работят; как да пазаруват; колко да пътуват. Независимо дали тези промени са постоянни, всички ще се отразят върху цифровите комуникации. Дори ако можехме да отделим ефектите от пандемията, 2020 щеше да бъде забележителна година в европейските цифрови комуникации. За много европейци това беше първият допир до 5G, а през 2020 г. се появи за първи път търговската употреба на обществени мрежи за подкрепа на частни промишлени нужди. Инвестициите в свързаност се увеличиха въпреки икономическите, политическите предизвикателства и свързаните с COVID закъснения, а нетното добавяне на абонати е на най-високо ниво през 2020 г.

От ETNO отчитат, че доставките на оборудване и софтуер, от които зависят дигиталните комуникации, са били подложени на силен геополитически натиск, а позицията на глобалните доставчици се сблъска с предизвикателства в различни географски райони. Налагането на ограничения вероятно ще доведе до по-високи разходи за оборудване, смятат от асоциацията. Киберсигурността се превърна в решаващо изискване за ЕС и държавите членки, което оказва влияние върху плановете на операторите в много области. Водещите оператори в Европа и на други места постепенно обмислят планове, които разделят веригата за доставки, и се разделят с доставчици на "заключени" хардуерни решения и се насочват към софтуерни приложения в търговски мрежи (Open RAN).

Инвестициите на операторите също се засилиха. 2020 година представляваше сблъсък на два до голяма степен независими инвестиционни цикъла в Европа: началото на тежкия инвестиционен цикъл за 5G с високи разходи за спектъра в цяла Европа съвпадна с големите разходи за свързаност и по-специално внедряване на FTTP. Инвеститорите в инфраструктура "наляха" значителни суми пари в сектора, средствата за съвместно инвестиране между оператори се увеличиха, появи се нов клас по-независими телекомуникационни инфраструктурни групи.

Телекомуникационните оператори се оказаха в светлината на прожекторите и като цяло мрежите се поддържаха добре под натиска на свръхнормалните нива на използване. Много от промените в поведението и в обществото, предизвикани от пандемията, вероятно ще бъдат постоянни. Операторите трябваше да адаптират собствения си бизнес и да смекчат последиците от пандемията върху собствените си организации. Фокусът им обаче се измества към по-далечна перспектива - адаптиране към новото бъдеще, което се случва по-рано от очакваното.

Непосредствените проблеми, произтичащи директно от пандемията, включват необходимост от:

 • отчитане на геополитическото напрежение и по-нататъшно развитие на дебата за стратегическата независимост;
 • повишен ангажимент за приобщаващ достъп до мобилни и фиксирани широколентови услуги с много висок капацитет под формата на подобрени инвестиционни стимули, които да ускорят въвеждането;
 • засилване на фокуса върху целите и справяне с неравномерното навлизане на цифрови услуги в държавите - членки на ЕС;
 • спешно преосмисляне на търговете за радиочестотен спектър като инструмент за ускоряване на внедряванията чрез нов подход, който да признава дългосрочната стойност на инвестициите в мрежата, вместо допълнително да отслабва и фрагментира европейския телекомуникационен сектор;
 • по-нататъшно обмисляне на управлението на мрежата и приоритизиране на капацитета при извънредни ситуации;
 • спешно обмисляне на важната роля на политиката на конкуренция и правоприлагането в телекомуникациите като инструмент за постигане на целта на Европейската комисия за постигане на цифров суверенитет и изграждане на адекватен мащаб за конкуренция на световните цифрови пазари;
 • синергия между участниците под формата на сътрудничество за разгръщане на мрежата, включително споделяне на мрежовите ресурси и сътрудничество за всякакъв вид инвестиции;
 • ангажимент за устойчивост на критична цифрова комуникационна инфраструктура чрез модернизация на мрежата или разнообразие от доставчици.

Доставчиците на цифрови комуникации играят основна роля в подпомагането на прилагането на дългосрочни политики, които използват тези промени, за да създадат по-екологичен и по-устойчив живот дори когато бъдат премахнати мерките, наложени заради здравната криза. Косвените екологични ползи от цифровизацията надхвърлят многократно прякото въздействие, което секторът на ИКТ/телекомуникациите има върху околната среда. Това изисква всеобхватен политически размисъл за това как да се използват стимулите от страна на търсенето за драстично ускоряване на дигитализацията във всички сектори на икономиката и на обществото, допълват от ETNO.

43% от европейските домове ще бъдат обхванати от оптични мрежи FTTP до края на 2020 г.
50% от европейските домове ще бъдат обхванати от оптични мрежи FTTP до края на 2022 г.

Двете цели на Европейската комисия

Цел 2020 Цел 2025
Европейски цифров дневен ред Свързаност за Европейско гигабитово общество
Покритие от 30Mbit/s или повече за всеки гражданин на ЕС Достъп до 1Gbit/s за всички училища, транспортни възли и основни доставчици на публични услуги и дигитални предприятия
Използване на 100Mbit/s или повече от над 50% от домакинствата Достъпът със скорост за сваляне от мрежата поне 100Mbit/s да бъде надграден до 1Gbit/s за всички европейски домакинства
Непрекъсваемо безжично 5G широколентово покритие за всички градски райони и основните пътни артерии и жп линии

Наличие на мобилна и 5G връзка

През ноември 2020 г. търговските 5G мрежи бяха налични в 18 държави в Европа. В някои държави търговете за 5G честоти се проведоха още през 2018 г., а в други имаше сериозни забавяния, което въздейства върху времето на търговските стартирания и което означава, че някои европейски държави може да не са постигнали основната цел на Плана за действие за 5G. Много от закъсненията могат да се дължат на COVID-19, но някои, изглежда, ще бъдат по-дълги от една година. Като временно решение може да се приложи технологията за динамично споделяне на спектъра, т.е. 5G е разгърнат в няколко държави в съществуващите радиочестотни ленти, използвани за 2G, 3G и 4G. В България КРС проведе през март търг за 5G обхвата 3,6 GHz, като всеки от трите големи мобилни оператора получи по 100 MHz лента в този РЧ диапазон.

"Европейските оператори изразиха загриженост относно практики, които могат да окажат дълбоко въздействие върху инвестициите и скоростта на внедряване", обясняват от ETNO. Тези практики включват запазване на национален спектър за частни мрежи или преференциално третиране на новите участници в търговете за спектъра. Операторите са разтревожени от продължаващото фрагментиране в Европа на условията за използване на спектъра, което се отразява негативно на инвестиционните условия за 5G.

Геополитическите съображения и съображенията за сигурност означават, че редица европейски правителства са намалили броя на конкурентите на пазара на 5G оборудване. Някои оператори разполагат с RAN оборудване за 4G, което е готово за работа с 5G, но в екстремни случаи това може да наложи премахването на съществуващите устройства преди въвеждането на 5G. Това отново забави въвеждането на 5G (в някои страни забраните или ограниченията се прилагат и за оборудване за фиксирани мрежи). С течение на времето инициативата Open RAN може да помогне за преодоляване на споменатите опасения и за отваряне на пазара към нови доставчици и засилване на конкуренцията.

5G покритието все още е доста локализирано в по-голямата част от Европа, като то покрива около 24% от населението към септември 2020 г.

Средните мобилни скорости продължават да нарастват. Отделни европейски страни показват едни от най-високите скорости, до голяма степен в зависимост от наличието на 5G, а средната стойност за Европа се е увеличила с 15% през октомври 2019 г. в сравнение с година по-рано. За сравнение - Южна Корея е уникална с това, че вече има широко покритие с основните 5G честоти. Това дава на операторите относително празен капацитет, което обяснява много по-високата средна скорост за потребителите. "Това е забележително, тъй като като цяло пандемията COVID-19 засили средното използване на мрежата от абонатите, а това от своя страна намалява средните скорости.

Индиректно въздействие за гражданите на ЕС

Членовете на ETNO допринасят косвено за благосъстоянието на европейските граждани по няколко начина: чрез данъчно облагане, чрез инвестиции в умения, чрез възнаграждения на заетите лица и чрез устойчиви капиталови инвестиции. На ниво телеком групи членовете на ETNO (включително неевропейски дъщерни дружества) са създали 141,5 милиарда евро добавена стойност (приходи минус разходите за стоки и услуги) през 2019 г. в сравнение със 136,9 милиарда евро добавена стойност, създадена през 2018 г.

Добавена стойност от телекомите, членове на ETNO, за 2019 г.

Качествена заетост

Телекомите, членове на ETNO, разполагат с около 630 000 служители в Европа, около три четвърти от общия брой на служителите на операторите. Това са високоспециализирани работни места, а средното възнаграждение е приблизително 40% над средните заплати на всеки от пазарите. Въпреки че някои проекти за модернизация в телекомуникационната индустрия са изисквали допълнителни техници на място във фазата на внедряване, бъдещата жизнеспособност на бизнеса с цифрови комуникации ще зависи от ИКТ уменията, особено във връзка с киберсигурността, изкуствения интелект или софтуерно базираните услуги. Тъй като интелигентността на мрежите ги откъсва от специализирания хардуер и ги насочва към центъра за данни и облака, се изисква нов тип инженери, които да движат бизнеса на операторите и да се конкурират с доставчици, стартирали директно облачни услуги.

Тези видове умения остават дефицитни в Европа. Доклад, поръчан от Европейската комисия, съобщава, че от предприятията, които са се опитали да наемат специалисти по ИКТ, 58% са имали проблеми с попълването на свободни работни места. Пандемията от COVID-19 вероятно ще раздвижи пазара на труда, но е малко вероятно пазарът на ИКТ специалистите да бъде силно засегнат. Освен това заетостта на ИКТ позициите остава изключително пристрастна към мъжете - жените заемат само около едно на шест работни ИКТ места в Европа.

Капиталови инвестиции

Европейските оператори са сериозни инвеститори, отделяйки голям процент от приходите си. Но интензивната ценова конкуренция означава, че инвестициите на глава от населението, дори като се вземат предвид разликите на БВП, са по-ниски в сравнение с други развити икономики. Преди пандемията инвестициите в европейските телекомуникации започнаха да се засилват. През 2019 г. инвестициите на членовете на ETNO са 36,6 милиарда евро: това представлява ръст с 6,3% спрямо 2018 г. Капиталовите инвестиции както за мобилни, така и за фиксирани мрежи нараснаха в абсолютно изражение, както и делът им от приходите.

През 2019 г. членовете на ETNO са похарчили 48.7 млрд. без таксите за РЧ спектър, но включват и капиталовите инвестиции на пазари извън Европа.

Нужни са нови метрики

Моделите на търсене на телекомуникационни услуги се промениха драстично през 2020 г. в резултат на пандемията и ограниченията за пътуване и работа в офиси в повечето европейски страни. Преминаването към стационарна работа и отдих само от дома през периодите на блокиране обърна тенденцията трафикът в мобилните мрежи да расте по-бързо, отколкото във фиксираните.

Мобилният трафик промени местоположението на потребителите, като скочи в градовете и в предградията и рязко намаля в най-натоварените дотогава райони. Дългосрочната тенденция за преминаване от уеб към мобилни приложения беше обърната, тъй като хората прекарваха повече време на големи екрани, отколкото на мобилни устройства.

Наблюдава се увеличение и на гласовите повиквания в резултат на ограниченията на физическите срещи и моделите на трафика не са толкова разпокъсани в различни часове в резултат на по-гъвкавите работни модели. Видеообажданията, което досега бе доста нежелано приложение в Европа, изведнъж стана популярно. Видеосъдържанието, независимо дали по заявка или линейно, както и онлайн игрите отбелязаха огромно увеличение.

Има почти анекдотични доказателства за промените в търсенето от първите седмици на блокирането, започнало през март 2020 г.:

 • Zoom трафикът нарасна с над 500% през първия месец.
 • В някои страни трафикът скочи със 775% (спрямо 200% увеличение на глобално ниво), а трафикът през фиксирани мрежи се е увеличил със 70 - 90%.
 • В една държава - членка на ЕС, средното използване нарасна над 100% и достигна връх почти 1000 GB на месец през април.
 • В друга държава от ЕС използването на мобилни гласови услуги нарасна със 100% през първите две седмици от блокирането.
 • Регистрациите в Netflix в Европа през първото тримесечие на 2020 г. нараснаха с 57% спрямо предходното тримесечие и достигнаха 7 милиона.

А какво става с приходите?

Приходите от мобилни и фиксирани телекомуникационни услуги в Европа са намалели с 18% за десетилетието между 2009 и 2019 г. Този значителен спад се отрази на здравословното състояние на сектора, както и на неговите инвестиционни перспективи. В периода 2016 - 2019 г. се наблюдава по-голяма стабилност на приходите, но постъпленията от услуги през 2020 г. са значително по-ниски от тези през 2019 г. Това означава, че драматичните промени в използването на данни и търсенето на по-модерна свързаност, предизвикани от COVID-19, не водят до по-високи приходи.

Промяната в начина на използване на свързаността от офиса към дома може да смекчи ефекта от спадащата покупателна способност върху B2C приходите, но тези приходи намаляват през 2020 г. в резултат на рецесията в много страни и нарастващите нива на ценова конкуренция при фиксираните и мобилните услуги. След 4 години стабилни приходи от крайни потребители през 2020 г. ще се наблюдава рязък спад от 4,4% в сравнение с 2019 г. до общо 158 милиарда евро. Това до голяма степен е свързано с COVID - преди пандемията прогнозата беше за малък спад (под 1%), подобно на спадовете, наблюдавани през 2017 и 2018 г. Очаква се обаче приходите от B2C да се стабилизират през 2021 г. и да започнат да растат отново.

2020 се оказа коренно различна година от очакваната. Ясно е, че преките последици от пандемията COVID-19 ще продължат да оказват дълбоко въздействие върху живота на европейците през следващите две години. Драматичните събития от 2020 г. извадиха на бял свят факта, че телекомуникациите едновременно са "спасителен пояс" и средство за развитие на съвременните общества, коментират от Асоциацията на европейските телекоми ETNO. Фактите и цифрите в годишния доклад на ETNO показват ясно, че Европа има устойчива цифрова инфраструктура, европейските телекомуникационни компании продължават да инвестират сериозно и усилията им да правят иновации и да станат по-екологични са измерими и конкретни. 5G и оптиката са двата основни стълба на телекомуникационната стратегия заедно със засилените иновации в областта на услугите и данните.

Статията е част от рипорта "Отворената трансформация в телекомите" на Digitalk от 11/2021 г.
Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Докладът, базиран на данните на Analysys Mason, подчертава значителните предизвикателства, пред които е изправена Европа в дигиталната област, ако иска да бъде лидер на глобалните цифрови пазари на базата на иновативни и силни мрежи. В сравнение с периода преди 10 години днес Европа разполага с все по-малко компании сред топ 15 на телекомуникационни оператори в света. Инвестициите на глава от населението остават ниски в сравнение с конкурентите от Америка и Азия, а основните ресурси за 5G спектър са скъпи и са обект на сложни условия. Пазарите остават фрагментирани, а това води до по-слаби финансови показатели на телекомуникационния сектор в ЕС в сравнение с конкурентите.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК