Издание

Digitalk Report | Системи за проектиране
Свободен достъп

Digitalk Report | Системи за проектиране

Юни 2022
Технологиите
  • Кои са новите тенденции при CAD софтуера?
  • Адитивните технологии отвъд прототипа
  • Иновациите, които променят ГИС
  • Какво представляват триизмерните скенери
Приложенията
  • 5 приложения на 3D печата, за които все повече ще се говори
  • Дигиталните близнаци отварят вратата към оптимизираното производство
Проектите
  • "Фокс Лазер" залага на технологични решения, за да предлага все по-качествени продукти
  • "Айгер Инженеринг" внедри софтуер за дигитални двойници на машините си
  • "Овергаз" управлява корпоративните си процеси с иновативна ГИС