Издание

Digitalk Report | ESG – Environmental, Social, Governance
Свободен достъп

Digitalk Report | ESG – Environmental, Social, Governance

Август 2022
Средата
 • Какво трябва да знаем за пазара на ESG
 • Какви ESG стратегии следват телеком операторите
 • Няма Зелена сделка без дигитализация
 • Достъпът до евтин финансов ресурс ще бъде все по-обвързан с въглеродния отпечатък на компаниите

Проектите
 • София по пътя към умния град
 • Институтът GATE изследва качеството на въздуха чрез симулации
 • Български стартъп разработва иновативен метод за добив на чиста енергия

Технологиите
 • Електромобилите – между ускорения ръст и глобалните предизвикателства
 • Цифровите близнаци като инструмент за устойчиво развитие
 • Екологичните фактори задвижват развитието на IoT пазара
 • Блокчейн за повече прозрачност и устойчивост

В изданието четете

Съдържание от Телелинк Бизнес Сървисис
Съдържание от Телелинк Бизнес Сървисис
Предлагаме ESG решения, които осигуряват бърза възвръщаемост на инвестициите

Какво трябва да знаем за пазара на ESG

ESG еволюира от отделни политики, свързани с корпоративната социална отговорност в цялостна рамка

Какви ESG стратегии следват телеком операторите

Телекомите трябва да установят своите ESG данни, ако искат да продължат да привличат инвеститори

Няма Зелена сделка без дигитализация

Готови ли са компаниите за новите изисквания и как технологиите помагат за достигане на климатична неутралност на Европа

Достъпът до евтин финансов ресурс ще бъде все по-обвързан с въглеродния отпечатък на компаниите

Кирил Райчев, председател на Алианса за енергийна ефективност, пред Digitalk.bg

София по пътя към умния град

Българската столица е първата в Европа, която въвежда изискването за таксономичен анализ, няколко големи проекта вече чакат финансиране

Институтът GATE изследва качеството на въздуха чрез симулации

Симулациите изследват замърсителите на въздуха според движението на вятъра и в зависимост от разположението и височината на сградите

Български стартъп разработва иновативен метод за добив на чиста енергия

Nanoacts разработва наногенератори, които произвеждат ток от всяко движение и са способни да демократизират подхода към енергетиката

Електромобилите – между ускорения ръст и глобалните предизвикателства

Tранспортната индустрия се явява основен източник на вредни парникови газове в атмосферата

Цифровите близнаци като инструмент за устойчиво развитие

Технологията може да осигури до 1.3 трилиона долара икономическа стойност и намаление на въглеродните емисии със 7.5 Gt до 2030 г.

Екологичните фактори задвижват развитието на IoT пазара

Технологията има огромен потенциал да подобри управлението на природните ресурси

Блокчейн за повече прозрачност и устойчивост

Технологията може да се окаже ключова за много ESG инициативи