Издание

Digitalk Report | Дигиталният преход към устойчивия град
Свободен достъп

Digitalk Report | Дигиталният преход към устойчивия град

Април 2023
Предизвикателства, тенденции и технологии при изграждането на умни градове.

Тенденции:
  • От пестене на вода, през управление на отпадъци, до умни ел. мрежи - как да приложим дигиталната екология в градовете?
  • Свързаният град разчита на гъвкава мрежова свързаност - 5G технологията има огромен потенциал да трансформира IoT приложенията в умния град
Технологии:
  • Ролята на данните - интегриране на разнообразни системи и източници на информация за подобряване на цялостното благополучие на жителите
  • (Изкуствено) интелигентни градове - AI между обработката на големи данни и дискриминация във видеонаблюдението
  • Как дигиталните близнаци помагат на умните градове

В изданието четете

Digitalk Report: Дигиталният преход към устойчивия град

Умният град увеличава тежестта на отделния човек

Съдържание от Есри България
Съдържание от Есри България
Умният град използва ГИС

Как да приложим дигиталната екология в градовете?

До 2030 г. по света ще съществуват 43 мегаграда с над 10 милиона жители, нуждаещи се от повече ресурси, показват данните на ООН

Свързаният град разчита на гъвкава мрежова свързаност

5G технологията има огромен потенциал да трансформира IoT приложенията в умния град

Съдържание от Датикум
Съдържание от Датикум
Зелените политики на "Датикум" за устойчиво развитие на бизнеса

(Изкуствено) интелигентни градове

AI между обработката на големи данни и дискриминация във видеонаблюдението

Съдържание от Mapex
Съдържание от Mapex
Tobel - управление на територията в умния град