А1 предоставя на бизнеса комплексни ИТ решения и киберзащита

Shutterstock

А1 предоставя на бизнеса комплексни ИТ решения и киберзащита

Киберсигурността и защитата на данните във фокуса на корпоративните клиенти

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.
752 прочитания

Shutterstock


Тенденцията за дигитализация на бизнес процесите и откриването на нови пазарни ниши и клиенти се ускори през последните години, като тя обхваща все повече компании от различни индустриални сектори. Не само големите промишлени предприятия, разчитащи на многобройни доставчици, системи и служители, но и малките и средните фирми са "принудени" да внедрят технологични иновации, включително облачни услуги, за да останат конкурентоспособни. Днес много служители достъпват отдалечено корпоративните приложения, данните, клиентски профили и ценови оферти, налични в сървърите както в частната корпоративна мрежа, така и в публични облаци. Това увеличава рисковете от кибератаки, които през последните месеци зачестиха срещу сайтове на бизнес и публични организации, а решенията за защита и превенция от нападения са с нарастващ приоритет за тях.

Надежден партньор в лицето на A1

Съвременните средства за защита както на корпоративните ресурси, така и на устройствата, през които те се използват, изискват задълбочени познания както на рисковете, така и на съществуващите корпоративни системи и на технологиите, които могат да ги защитят ефективно. Подобни услуги предоставя А1, която през миналата година продължи своята трансформация в IT компания и значително разви своите ICT и IoT услуги, разшири и своите предложения в сферата на киберсигурността. Сред услугите са SD WAN - софтуерно дефинирана мрежа с интелигентни функции, А1 Cyber Backup - интелигентно решение за киберзащита и бекъп на данните за бизнес клиенти, както и облачната услуга Offensity за автоматизиран мониторинг за уязвимости.

Специалистите на А1 препоръчват на корпоративните клиенти да използват цялостен подход към киберсигурността, като освен консултации за необходимите мерки за защита също и разнообразни услуги за превенция и защита от различните заплахи - както известни до момента, така и срещу непознати до момента атаки (атаки тип 0-day).

А1 предоставя на корпоративните потребители модерни решения тип софтуер като услуга (SaaS), инфраструктура като услуга (IaaS), като си партнира с едни от най-големите световни технологични доставчици като Cisco, Dell, SAP, Microsoft, f5 и редица други (https://www.a1.bg/ict-partners). А1 увеличи своя екип с над 200 нови служители, които работят в областта на ICT, както и за SAP консултации в специализирания "SAP Компентентен център" на А1. Компанията утвърждава позицията си на надежден интегратор на SAP, като само през 2021 година реализира успешно над 25 проекта, а започна и над 110 нови за фирми от различни индустрии и с различна големина.

Повече специалисти, повече услуги

За да повиши скоростта и качеството на предлаганите на бизнеса ICT услуги, А1 придоби една от най-големите български IT компании - СТЕМО. А1 и СТЕМО, които продължават да работят самостоятелно, разполагат с над 500 специализирани IT експерти. Самата сделка е част от дългосрочната стратегия на А1 да се развива като пазарен лидер в сферата на ICT бизнес услугите.

Сериозният напредък на тази стратегия не остана незабелязан. През 2022 г. А1 излезе начело на класацията на най-значимите участници на пазара на ICT и телекомуникационни услуги в България Digitalk 101, като получи наградата "Най-голяма ICT компания за 2021 г.". Съществен принос за първото място в класацията имат разширяващото се портфолио от ICT и IoT услуги на А1, които помагат на корпоративните клиенти да решават най-належащите проблеми за ефективно управление и оптимизация на процесите и за киберзащитата на своя бизнес.

Най-важната препоръка, която отправяме към компаниите и публичните институции, е, да изградят цялостен подход към киберсигурността

Михаил Семерджиев
Михаил Семерджиев

старши мениджър „ICT услуги“ в А1 България

Интелигентни решения "по мярка"

Киберпрестъпниците стават все по-опитни, разчитайки и на автоматизирани средства за атака. Затова компаниите се нуждаят не просто от високотехнологични решения за защита, а и от тяхното непрекъснато развитие, усъвършенстване и надграждане. Партньор като A1 осигурява професионална помощ за всеобхватен и постоянен подход към киберзащита, съобразен с нуждите и възможностите на конкретния бизнес. Предоставяни на абонаментен принцип по модела "като услуга" от собствен сертифициран център за данни на A1, тези услуги улесняват компаниите и особено малките и средните фирми, защото не се налага те да правят големи първоначални инвестиции в хардуерно оборудване, софтуерни лицензи, поддържане на специализиран персонал, чиято квалификация трябва да бъде надграждана непрекъснато.

Михаил Семерджиев, старши мениджър "ICT услуги" в "А1 България", коментира: "Киберпрестъпността е един от най-сериозните проблеми на бизнеса днес. Това е причината да развиваме широко портфолио от услуги, с които да предлагаме на корпоративните клиенти решения за защита от кибератаки срещу инфраструктурата, устройствата и данните. Най-важната препоръка, която отправяме към компаниите и публичните институции, е, да изградят цялостен подход към киберсигурността."

Ето и някои от най-често използваните решения за киберсигурност, предоставяни от A1:

  • Управлявана защитна стена от следващо поколение (Managed Next Generation Firewall, NGFW). Тази професионална услуга за киберсигурност на А1 предоставя защита срещу проникване в мрежовата инфраструктура, като включва IDS/IPS функционалност. Тя засича уязвимости в софтуерните продукти, използвани в корпоративната организация, и дава възможност да налагате правила за използване на интернет на ниво конкретен служител чрез интеграция с активната директория (MS Active Directory). Решението проверява и криптиран https трафик, какъвто днес е над 90% от трафика в интернет. Услугата NGFW може да бъде конфигурирана и поддържана от екипа от специалисти на "А1 България", които предоставят нейната поддръжка и мониторинг на база 24х7х356.
  • А1 Web Application Firewall (WAF). Услугата, предлагана чрез утвърден продукт на f5, осигурява надеждна защита на уеб сайтове и приложения, като филтрира и наблюдава трафика между уеб услугата и интернет. Услугата WAF се предоставя директно от център за данни на "А1 България" на абонаментен принцип и е подходяща за всяка компания, която поддържа уебсайт, електронен магазин, приложение за онлайн банкиране или друга онлайн услуга. Услугата допринася за постигането на съответствие с изискванията на регулацията за защита на личните данни, познат като GDPR.

Решението WAF е внедрено от специалистите на A1 в Пенсионноосигурителна компания "Доверие" (ПОК "Доверие"). Чрез него се постига максимална сигурност и надеждност на онлайн портала за обслужване на клиенти "Моето Доверие" и на портала за електронни заявления за осигурителни посредници. Решението осъвременява ИТ инфраструктурата на ПОК "Доверие", която го е избрала след продължил повече от 6 месеца процес по избор и проведени реални тестове в работна среда. WAF защитава всички уеб услуги на компанията, включително приложенията за мобилни устройства, от недоброжелатели, които се стремят да пробият защитните стени и да поемат достъпа върху приложенията. Чрез това решение мениджърите и служителите на ПОК "Доверие" могат да предотвратят редица нежелани последствия от кибератаки, включително защита срещу десетте най-опасни за сигурността на уебстраниците и приложенията атаки според Open Web Application Security Project (OWASP). Сред тях са XSS (Cross Site Scripting), SQL Injection, Local File Inclusion, CSRF (Cross Site Request Forgery), Broken Authentication, Session Hijacking, Buffer Overflow и др.

Решението WAF e внедрено от A1 и в много други български компании, като през 2021 г. бе отличена от f5 като партньора с най-бърз растеж у нас.

  • Защита срещу DDoS атаки. Тази облачно базирана услуга осъществява предварителна проверка на входящия интернет трафик, като пропуска в корпоративната мрежа само легитимния. Зловредният трафик се филтрира и блокира, без да достига до инфраструктурата. Компанията осигурява и резервна инфраструктура, която може да се използва веднага в случай на атака и отпадане на основната. Услугата е базирана на т.нар. Scrubbing центрове, разположени на територията на Европа, като по този начин се гарантира малко времезакъснение при пренасочване на трафика през пречистващата инфраструктура. Внедряването и конфигурирането на услугата се извършват от сертифицирани специалисти на А1. Потребителите могат да следят поведението на услугата, както и наличните опити за атака през контролен панел. A1 гарантира със споразумения SLA времената за реакция и старт на рутирането през платформата при вариант On Demand.

Портфолиото от услуги за киберсигурност на A1 включва и редица други облачни решения като A1 Cyber Backup, което осигурява надеждно резервно копиране на данните, устройствата и бизнес системите, използвани от корпоративните потребители. То предоставя множество функционалности, базирани на механизъм за изкуствен интелект, включително за идентифициране в реално време на потенциални заплахи и уязвимости на системите като слаби пароли.

Тенденцията за дигитализация на бизнес процесите и откриването на нови пазарни ниши и клиенти се ускори през последните години, като тя обхваща все повече компании от различни индустриални сектори. Не само големите промишлени предприятия, разчитащи на многобройни доставчици, системи и служители, но и малките и средните фирми са "принудени" да внедрят технологични иновации, включително облачни услуги, за да останат конкурентоспособни. Днес много служители достъпват отдалечено корпоративните приложения, данните, клиентски профили и ценови оферти, налични в сървърите както в частната корпоративна мрежа, така и в публични облаци. Това увеличава рисковете от кибератаки, които през последните месеци зачестиха срещу сайтове на бизнес и публични организации, а решенията за защита и превенция от нападения са с нарастващ приоритет за тях.

Надежден партньор в лицето на A1

Как да защитим работата на модерната фабрика
Съдържание от КОНТРАКС
Интелигентното видеонаблюдение влиза в умните фабрики
Съдържание от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България
ERP системите в сърцето на умната фабрика
Съдържание от Тим ВИЖЪН България

Най-новото

ChatGPT изправя Google и Meta на нокти

ChatGPT изправя Google и Meta на нокти

  • 1
  • 137

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК