Виртуализиращата станция на QNAP действа като безплатен хипервайзор

Приложението на QNAP стартира множество виртуални машини върху NAS системи и устройства

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.
1435 прочитания

Чрез непрекъснатото развитие на хардуера функциите на системите NAS (свързани към мрежата устройства за съхранение) излизат отвъд границите на обикновените сървъри за съхранение.

Предоставяйки множество високоскоростни входове/изходи, огромен потенциал за съхранение и интегрирана технология за виртуализация, съвременната NAS система може лесно да обедини функции за съхранение, изчисления, виртуализация и услуги в едно-единствено устройство. По този начин тя осигурява най-доброто решение от гледна точка гъвкавост и оптимизирани разходи.

Във физическа компютърна среда всяко приложение трябва да използва операционната система, за да може да предоставя услуги като заделяне на памет за дадени процеси, зареждане на драйвери за устройства и други. При проблеми с несъвместимост между приложенията и операционната система можем да разчитаме на NAS система с хипервайзор, така че да използваме технология за виртуализация. По този начин можем да инсталираме едно приложение на специално заделена виртуална машина и да конфигурираме нейната специална системна среда и параметри за директен достъп до общата файлова система.

Физическият слой на ИТ инфраструктурата - сървърен хардуер, устройства за съхранение, мрежова връзка и електрозахранване - за всичко това са нужни средства. Виртуализацията може да помогне за постигане на повече по един икономичен начин. В миналото различните приложни системи изискваха собствен сървърен хардуер за извършване на независими операции (например VMware® ESXi отговоря за изчисленията и е съчетан с устройства за съхранение като NAS или сървъри за съхранение), но сега те могат да бъдат интегрирани в една NAS система на QNAP. С технологията за виртуализация на QNAP Virtualization Station, съчетана със съществуващите възможности за съхранение, ефективно се използват всички ресурси в едно-единствено устройство. Използването на QNAP NAS като платформа за виртуализация дава следните предимства, предоставяйки избор за настройка на приложения с различни функции:

  • Разширение на дисковото пространство: QNAP NAS е лесно разширяема система през нейните разширителни слотове или чрез неизползвания капацитет за съхранение от друга NAS система на QNAP с помощта на iSCSI VJBOD.
  • Ефикасна употреба на ресурсите: Виртуализиращата технология на QNAP позволява "преминаване" през NAS хардуера до хостваните виртуални машини, предоставяйки по-ефикасна употреба на NAS хардуера или на свързаните USB устройства.
  • Достъпност: Планирането на работните натоварвания в пикови часове е една от честите причини за поддържане на капацитет, по-висок от необходимия в обичайния случай. Това означава, че са нужни допълнителни хардуерни, софтуерни и други ресурси, за да се справите с това пиково натоварване. Ако направим сравнение с търговията на дребно, е необходимо планиране на внезапно увеличаване на транзакциите по време на празничните сезони. През по-голямата част от годината "се губи" от поддържането на неизползван капацитет на магазина, вероятно в подготовка за сезонните продажби. Преместването на инфраструктура и приложения върху виртуални машини ще даде възможност за добавяне и разпределяне на допълнителен капацитет при нужда, без да се налага да го поддържате през цялата година.
  • Надеждност: Виртуализираните системи са предимно софтуерно базирани, така че те лесно могат да бъдат мигрирани към други физически устройства с минимално прекъсване на работата, например при повреда на хардуера или ако се налага неговото надграждане.
  • Гъвкавост: С виртуализацията приложенията стават по-гъвкави и те могат да бъдат третирани като индивидуален софтуерен компонент, който да бъде управляван и поддържан. Бързата настройка на нов сървър и преконфигуриране на ресурсите от предварително определен и настроени файлове оптимизира производителността и стабилността. Например при съчетание с технологията QNAP QvPC (QNAP - QvPC 2017) виртуалните машини могат директно да бъдат управлявани чрез свързване на клавиатура, мишка и монитор към системата NAS.

QNAP Virtualization Station

Технологията за виртуализация разпределя съществуващите хардуерни ресурси като процесор, памет и дисково пространство за стартиране на няколко операционни среди, като инсталиране на други операционни системи (хоствани ОС) или копиране на много от същите операционни системи за изпълнение на различни приложения и услуги. Днес се използват два основни типа хипервайзори: тип 1 - директно инсталиран на хардуера, тип 2 - инсталиран в операционната система (хостван).

Към тип 1 принадлежат Citrix XenServer®, VMware ESX/ESXi и Microsoft Hyper-V, а VMware Workstation и VirtualBox® принадлежат към втория тип хипервайзори. QNAP Virtualization Station работи върху операционната система QNAP QTS и също принадлежи към тип 2. Virtualization Station дава възможност за използване на пространството за съхранение, предоставено от NAS, за инсталиране на виртуални машини. Чрез високоефективните входове/изходи на NAS системата хостваните ("гостуващите") операционни системи могат да използват протоколи като SAMBA и iSCSI, за да закачат NAS пространство за съхранение директно за собствени нужди. Виртуализиращата станция на QNAP е бърз и надежден хипервайзор за NAS и други устройства на компанията. Върху тази станция могат да бъдат стартирани множество виртуални машини, осигурявайки предимства като намалени разходи и модерни функции.

Какво представлява Virtualization Station?

Този мощен хипервайзор за QNAP устройства дава възможност за изграждане на ценово ефективна виртуализирана среда. На базата на наличните ресурси на системата могат да бъдат надградени и стартирани няколко виртуални машини. Станцията поддържа и множество функции за управление на ресурсите и за ускоряване на работата.

Virtualization Station поддържа различни операционни системи. Върху NAS системи на QNAP могат да бъдат стартирани множество виртуални машини с Windows (от версия XP и 7 и по-нови версии), редица популярни Linux дистрибуции като Red Hat, fedora, CentOS, Ubuntu, OpenSUSE и др., както и собствената операционна система на QNAP QuTScloud. Достъпни за моментално сваляне и употреба са и виртуални устройства от VM Marketplace.

Гъвкавото управление на ресурсите увеличава използваемостта на виртуалната машина. Това включва

  • Миграция в реално време. Има възможност за прехвърляне на виртуални машини между NAS системи на QNAP, дори ако те работят в момента. Тя е полезна за балансиране на натоварването, както и за мигриране на виртуални машини към вторично NAS устройство.

Забележка: Мигриране "на живо" на виртуална машина между две QNAP NAS системи е възможно само ако и двете работят с процесор на даден производител.

  • Динамично заделяне на памет с функцията Memory Ballooning, Virtualization Station ще прати заявка до виртуалните мрежи да освободят ресурси от паметта, когато степента на използване на памет стане твърде високо. След това тези ресурси ще бъдат пренасочени към други виртуални машини и/или хипервайзора, за да се осигурят подобрена производителност.
  • Споделяне на памет. Kernel Same-page Merging (KSM) е функция за дедупликиране на паметта, която позволява на различни виртуални машини да споделят една и съща памет, а това подобрява цялостната използваемост на паметта.
  • Функцията CPU Hot Add дава възможност на потребителите динамично да добавят процесорни ресурси към активните виртуални машини, което моментално подобрява производителността на виртуалната машина, повишава качеството на услугите и потребителското изживяване.

При какви сценарии е подходяща Virtualization Station

С помощта на виртуалните машини ИТ професионалистите и разработчиците могат се възползват от редица техни предимства като спестяване на разходи, подобрения на ефективността, по-добро екологично съответствие и др.

Сървърна виртуализация. Замяната на остарял хардуер или съчетаване на сървъри с виртуални машини в едно единствено устройство на QNAP. По този начин се намаляват разходите и се подобрява ефективното управление.

Тестване и дебъгване на софтуер. Настройка на виртуални машини с различни операционни системи и конфигурации за тестване и откриване на грешки в различни софтуерни приложения.

Тестване за съвместимост на уебсайт. Свалете безплатни виртуални машини на Microsoft Windows с различни версии на браузъра за тестване на съвместимост на уебсайтове. Виртуалните машини на Microsoft® са предназначени само за целите на тестването и спират след 90 дни. Затова се препоръчва създаване на моментална снимка, когато за първи път инсталирате виртуалната машина.

Без лицензионни разходи. Virtualization Station е безплатна и не генерира никакви допълнителни разходи. Това решение е подходящо за потребители с по-ограничен бюджет като алтернатива на скъпите усъвършенствани хипервайзори.

QvPC: Използвате NAS система като компютър. Технологията QvPC ви позволява да използвате вашата QNAP NAS система точно като компютър, свързвайки към нея клавиатура, мишка и монитор. Можете директно да работите с вашата NAS система чрез HybridDesk Station.

Виртуализацията осигурява висока наличност и бързо внедряване. В съчетание с високоскоростната I/O производителност и основната услуга за съхранение, осигурени от NAS системата, потребителите получават по-добър избор и повече гъвкавост наред с прост процес на инсталиране и без допълнителни такси за лицензиране на софтуер.

QNAP беше първият доставчик, който представи своя собствена платформа за виртуализация. Компанията от години проектира и разработва надеждни хардуерни решения. Що се отнася до дизайна на потребителския интерфейс, QNAP дава приоритет на създаването на използваем и познат интерфейс, който улеснява обучението на потребителите.

За многобройни приложения за виртуални машини като информационни системи и разработчици на софтуер QNAP предостави на предприятията Virtualization Station, които да я използват при управление на вътрешните процеси на компанията чрез системи като IBM® Lotus Notes®, Redmine и GitLab. Така те могат да се възползват от двойната роля на разработчик и на потребител, за да са сигурни, че ще предоставят най-доброто потребителско изживяване.

"Перси" ООД

София 1330, ул. "Златна Добруджа" 18

[email protected] | www.persy.com | тел.: 0700 42030

Чрез непрекъснатото развитие на хардуера функциите на системите NAS (свързани към мрежата устройства за съхранение) излизат отвъд границите на обикновените сървъри за съхранение.

Предоставяйки множество високоскоростни входове/изходи, огромен потенциал за съхранение и интегрирана технология за виртуализация, съвременната NAS система може лесно да обедини функции за съхранение, изчисления, виртуализация и услуги в едно-единствено устройство. По този начин тя осигурява най-доброто решение от гледна точка гъвкавост и оптимизирани разходи.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК