Логистичната индустрия се трансформира чрез свързаните решения

Shutterstock

Логистичната индустрия се трансформира чрез свързаните решения

Коботи, омниканални продажби и блокчейн интеграция ще засилят ефективността на логистичните и складови операции

Владимир Владков
504 прочитания

Shutterstock


През последните две години логистичната индустрия се развива с невиждани темпове. Секторът растеше и преди 2020 г., но пандемията COVID-19 доведе до непредвиден скок на дистанционните поръчки. Доставчиците се затрудняват да бъдат в крак с бързо нарастващото пазарно търсене и от крайни клиенти, и от бизнеса.

Статията е част от тематичия доклад "Digitalk Report | Технологии за е-търговия и логистика" на Digitalk от 05/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

По-големите производители вдигнаха летвата и поеха сериозни ангажименти към своите потребители. Очакванията за бързи доставки нарастват, но логистичните компании се затрудняват да обработват навреме увеличените обеми стоки, преминаващи през техните съоръжения. Този проблем се задълбочава допълнително от недостига на работна ръка, претоварените пристанища и други проблеми. Това засилва нуждата от технологични решения в областта на логистиката, пише в анализ на ABI Research.

И в бъдеще хора ще вземат решения за изпълнение на поръчките. Но в същото време технологиите, които се фокусират върху спестяване на разходи, видимостта от край до край и ефективността ще стават все по-популярни. Компаниите, които съчетават ефективно различни индивидуални технологични решения, ще стимулират най-много производителността на своите служители. Комбинираните предимства на технологиите за местоположение, операционните системи за "свободни ръце", анализите на работната сила и софтуерът за оптимизация имат голям потенциал за облекчаване на оперативния и финансовия натиск върху съвременната логистика. Технологичните решения се разглеждат като наложителни, особено онези, които се свързват с други технологии и платформи, повишавайки производителността и хоризонта на приложение на всяко свързано решение, допълват от ABI Research.

Пазарни тенденции

Е-търговия. През последните няколко години се наблюдава исторически ръст в областта на онлайн търговията. Обемът на електронната търговия се увеличи до $4.29 трилиона през 2020 г., или годишен ръст 24%. Само за първото тримесечие на 2021 г. делът на е-търговията в САЩ като част от общия търговски обем е бил 13.6%, почти 24% в Китай за първата половина на 2021 г., а в Европа средният дял е около 15.3%. В САЩ продажбите през е-магазините на Walmart са скочили от 2021 г. досега с 26.4%, а в Amazon - с 24.9%, като Walmart планира да продава своята технология за е-търговия на по-малки магазини, за да се конкурира по-успешно именно с Amazon.

Управление на инвентара. Продължаващите нарушения на глобалните вериги за доставки се отразиха и на процесите за инвентаризация в компаниите. Повдигат се въпроси относно нарастващите рискове за модела "доставка в точно време" (Just-In-Time - JIT). Моделът за инвентаризация на JIT е стратегия за управление, която кара компанията да получава стоките възможно най-близо до момента, в който са необходими, като се изисква минимална или никаква инвентаризация. Lean запасите, поддържани от компаниите, за да приемат модела JIT за ограничаване на разходите, до голяма степен допринесоха за продължаващите смущения. Големите търговци на дребно поддържат нивата на запасите в складовете заради недостиг и очаквания пик на търсенето през празничните сезони.

Все по-популярни стават решенията, които поддържат омниканална стратегия за бързо излизане на пазара. Клиентите вече желаят да поръчват, когато и където искат, и тази тенденция се ускори през изминалата година. Заради прекъсванията през миналата година много дистрибутори изграждат по-устойчива мрежа за изпълнение, която осигурява скорост, гъвкавост и иновации. Друг водещ фактор за оптимизиране на запасите е възходът на прогнозното планиране и прогнозирането на търсенето. Планирането на търсенето, особено сега, е критична част от управлението на веригата за доставки и използването на интелигентни приложения може да помогне на операторите на складове да включат данни за действителната употреба при вземането на решения.

Съвременните системи за планиране на търсенето са фокусирани върху нуждите на клиентите и реалните им покупки, а не просто да се складират продукти на рафтовете "за всеки случай". Това означава, че дистрибуторите могат по-добре да отговорят на нарастващите очаквания на клиентите за бърза и точна доставка. При непредсказуема верига на доставки мощните възможности за прогнозиране и планиране на търсенето могат да помогнат на дистрибуторите да намалят времевите закъснения. Правилните решения осигуряват на дистрибуторите по-добра видимост за потенциалните пречки и смекчават ефектите от прекъсването на дадена верига.

През всички канали. Омниканалната търговия на дребно е многоканален подход към продажбите, който се фокусира върху осигуряването на безпроблемно изживяване на клиентите, независимо дали клиентът пазарува онлайн от мобилно устройство, през лаптоп или във физически магазин. Заради бума на електронната търговия дигиталните решения, които свързват всички аспекти от пазаруването на дребно, сега са задължителни за успеха. Различни начини като "резервиране онлайн, вземане от магазина" (ROPIS), "покупка онлайн, вземане от магазин" (BOPIS) и "купуване онлайн, връщане в магазин" (BORIS) са жизненоважни елементи за ефективна многоканална стратегия. Продажбите чрез електронната и мобилната търговия се повишават и тенденциите показват, че те ще продължат да се ускоряват.

Според скорошно проучване на Forbes до 2024 г. продажбите през мобилна търговия ще представляват 53% от общите продажби на електронната търговия. Въпреки пандемията все още наблюдаваме нарастване на тенденциите в магазините. Според Adobe Analytics поръчките на дребно тип BOPIS са нараснали с 208% на фона на пандемията. А според неотдавнашното проучване на JD Power физическите магазини все още представляват 63% от всички направени продажби.

Автоматизация. Системите за автоматизация на складове са доходоносен пазар, а решенията за изпълнение на поръчки бързо набират популярност. Очаква се пазарът за автоматизация на складове да се удвои през следващите пет години, като от $15 милиарда през 2020 г. достигне над $30 милиарда до 2026 г. Автономните управлявани превозни средства (AGV) и автономните мобилни роботи (AMR) са най-разпространените решения за автоматизация на складове в последно време. Общо 317 000 AVG и 31 000 AMR са разположени в складове по света тази година. Този брой се очаква да нарасне до 730 000 и 525 000 до 2030 г. съответно за автономните коли AVG и роботите AMR.

Роботите за сътрудничество (коботи) също са бързо растяща ниша в индустрията за роботика за складове и изпълнение на поръчки. Основните фактори за този растеж са постоянно спадащата цена и увеличаващите се функционалности. Напредъкът в областта на периферните изчисления направи коботите по-гъвкави и по-лесни за внедряване и за по-пълноценно използване. Често за инсталирането им се изисква малко или почти никакво програмиране, а това намалява разходите за интеграция. Повишаването на гъвкавостта отваря широк спектър от нови задачи и приложения, които коботите могат ефективно да автоматизират. В момента коботите представляват по-малко от 5% от пазара на роботика, но се очаква този дял да нарасне до 30,2% през 2027 г. Този доходоносен пазар е генерирал продажби за над $1,2 милиарда през миналата година. Тези приходи ще нараснат до над $29 милиарда към 2030 г., като комбинираният годишен темп на растеж (CAGR) е 37%.

Вече се отчита и тенденция за нарастване на броя на дроновете, разполагани в складове. Тези дронове са въздушни роботизирани платформи, които обикновено работят на закрито, вътре в складове или в разпределителни центрове. Те имат устойчиви системи за избягване на препятствия и за сблъсквания, сензори за зрение и мощна бордова процесорна мощност. Те могат да работят безопасно и без GPS сигнали и тъй като летят на закрито, не е необходимо да спазват разпоредбите за правилата в авиацията. Като цяло складовите дронове имат задачата да извършват операции за дистанционно наблюдение вътре в съоръженията, използвайки техните системи за зрение (камери) за събиране на данни в склада. В резултат дроновете не преместват физически нищо и не извършват събиране на поръчки вътре в разпределителните центрове, те се използват предимно за наблюдение и събиране на данни. Пазарът на складови дронове се очаква да расте със средногодишен темп 21% и да достигне $29 милиарда през 2027 г.

Интеграция

Хардуерните и софтуерните решения набират популярност, затова интеграцията им става важна тема. Технологиите не просто трябва да се интегрират добре със складовите изпълнителни системи (WES) и системите за управление на складове (WMS). Те трябва да добавят стойност, когато използват други видове технологии. Доставчиците трябва да гарантират, че имат добре развита партньорска мрежа и стратегия за интеграция, свързана с допълващи се технологии. Производителите на оригинално оборудване (OEM) и доставчиците на решения трябва да обръщат голямо внимание на вътрешните доставчици на системи за местоположение в реално време (RTLS).

Софтуерните платформи са основният фактор в сектора за складова автоматизация. Платформи като роботизирани операционни системи (ROS) и интеграцията на WMS имат сериозно въздействие върху успешното реализиране на роботиката. Глобалният пазар на WMS системи генерира приходи над $2,5 милиарда през 2020 г. Тъй като доставчиците на WMS предоставят и облачни, и локални системи, потребителите получават допълнително ниво на гъвкавост и възможности за интеграция. Повечето WMS платформи вече могат безпроблемно да се интегрират с всякакви външни платформи за планиране на корпоративни ресурси (ERP). В резултат те са много популярни и приходите от WMS се очаква да нараснат до $10,3 милиарда през 2030 г., като средногодишният темп е 13,5%.

Наред с WMS платформите набират популярност и системите Warehouse Execution Systems (WES). Изпълнителната система WES управлява, оптимизира и насочва физическите работни процеси (комплектуване, получаване и т.н.) в склада или в разпределителния център. Докато системите WMS обикновено включват насочено от системата вземане от рафтове, снабдяване с нови запаси и други функции, системите WES добавят по-сложни възможности за оптимизиране на процеса. Системите WES значително подобряват производителността, ефективността и пропускателната способност на основните дейности в разпределителните центрове. Пазарът на WES системи генерира приходи над $693 милиона през 2020 г. Очаква се той да нарасне до $2,9 милиарда през 2030 г. при годишен темп 15,7%.

Блокчейн технологиите са още един аспект на интеграцията в складовете, като те се използват основно за подобряване на прозрачността, но с времето ще имат приложение и за други функции. Те могат да послужат и за множество задачи в рамките на веригата за доставки и напълно да рационализират работата на процесите и свързването им заедно чрез криптиране, гарантирайки цялостна сигурност. По-широкото възприемане на блокчейн ще позволи на веригите за доставки да станат по-свързани, по-видими и с по-добра отчетност. Очаква се глобалният пазар на блокчейн за веригите за доставки да постигне средногодишен темп 40% до 2030 г., когато приходите ще надхвърлят $3,2 милиарда.

Автоматизацията на процеси, подпомогната от роботизацията (RPA), е друга възходяща тенденция в складовите технологии чрез внедряване на софтуерни ботове и интегрирането им с ERP платформи. RPA се прилага при автоматизирано управление на складове чрез внедряване на софтуерни ботове, които помагат за автоматизиране на задачите. След внедряването на бот платформите WMS могат да автоматизират задачи за инсталирането, които иначе биха били извършени ръчно от човек. Това може да рационализира и напълно да автоматизира управлението на инвентаризацията, системното създаване на времеви слотове, подготовката на поръчките, снабдяването и много други задачи. Платформите WMS могат да използват технологията RPA за автоматизиране на сигнали при различни операции като получаване и събиране на стоки. RPA позволява на потребителите да синхронизират WMS системата с други приложения като ERP, TMS (система за управление на транспорта) и по-сложни производствени системи, което спомага за рационализиране на интеграцията.

Какви са предизвикателствата за организациите?

  • Недостиг на материали - недостатъчните суровини са проблем от началото на пандемията заради рязко нарастване на потребителското търсене. Дори сега компаниите и доставчиците се мъчат да се справят адекватно с това търсене при ограничена наличност за много части и материали.
  • Проблеми с внедряването - усложненията при внедряването, определящи къде и какво количество да се разположи в мрежата, по отношение на времето, географското местоположение и демографските данни.
  • Бариери пред подобряването - бариерите пред подобряването на процесите като разходи и вътрешни процеси пречат на организациите да използват нови технологии като радиочестотна идентификация (RFID) или нискоенергиен Bluetooth (BLE).
  • Липса на проактивно управление - късното уведомяване за непланирани събития води до реактивно управление. Нараства нуждата мениджърите да действат в реално време и да предприемат по-активен подход, за да заобиколят прекъсвания и други препятствия.
  • Свиване на инвентара - повишени нива на отстъпки или отписвания за бавно движещ се или остарял инвентар.
  • Проблеми с производителността - загуба на продуктивно време, което води до усилия за събиране и обработка на данни с ниска стойност.
  • Поддържане на качество и устойчивост - глобализацията на веригите за доставки носи опасения относно качеството и устойчивостта на продуктите, произведени в други страни. Това важи с особена сила, когато компонентите на даден продукт трябва да отговарят на регулаторни стандарти.
  • Увеличаване на цените на товарния превоз - необходимостта от контейнерни превози се увеличи значително по време на пандемията. Тъй като търсенето беше много по-голямо от очакваното, то беше посрещнато от недостатъчен транспортен капацитет и безпрецедентен недостиг на празни или налични контейнери. Този недостиг доведе до скок в цените на превоза. През последната година тарифите за превоз от Китай до Западното крайбрежие на САЩ са скочили с 240%.
  • Претоварване на пристанищата - претоварването на пристанищата, причинено от пандемията, остава едно от най-големите предизвикателства за световните вериги за доставки. Собствениците на пристанища, превозвачите и спедиторите все още се борят заедно за жизнеспособно решение на този проблем.
  • Усложнения при прогнозиране на търсенето - прогнозирането на търсенето в средата на пандемия добави нов слой сложности към управлението на веригата за доставки на много компании. Предизвикателството идва от опитите да се подобрят прогнозите за търсенето на клиентите, като в много отношения трябва да се разчита на инстинкт, а не на изследвания, базирани на данни.

Приложения за логистиката

Проследяване на инвентара в реално време - очаква се пазарът на системи за местоположение в реално време да нарасне от $4 милиарда през 2021 г. до $18,8 милиарда през 2028 г. при среден темп на растеж над 24% за периода от 2021 до 2028 г. Ръководителите на веригата за доставки трябва да се стремят да използват тази доходоносна технология в най-голяма степен. Мениджърите по логистика в идеалния случай трябва да са информирани за това кои складови наличности се намират във веригата за доставки във всеки момент, при това на много детайлно ниво. За да направят това ефективно, те трябва да събират големи количества данни за позицията и състоянието на стоките в реално време.

Съвпадение на продукта с поръчаното - метаданните могат да се събират чрез решения за сканиране и да се анализират в реално време. След това платформата за анализ може да предупреди работниците за "измамни" баркодове или дали палетите са поставени неправилно. След това данните се предават в реално време между крайните устройства, платформите WMS/ERP, облака и служителите в склада за незабавна идентификация.

Роботика - свързвайки анализите на Интернет на нещата (IoT) с периферните изчисления, мобилните роботи могат свободно да навигират в склада и да събират нужните артикули. Тези анализи могат да се извършват в реално време, особено когато става въпрос за навигация на роботи, където роботите самостоятелно маневрират и навигират в склада и трябва да избягват други AGV/AMR.

Усъвършенствана прогнозируема поддръжка - възможностите за предсказуема поддръжка могат да бъдат добавени към превозните средства и логистичното оборудване като мотокари чрез проследяване на производителността на специфичните части и изпращане на информация, отнасяща се до тяхната работа. След това данните за производителността могат да бъдат филтрирани в периферията на мрежата, за да се сведе до минимум обратното предаване, като същевременно се пропускат всички сигнали, които показват необичайна производителност на превозното средство.

През последните две години логистичната индустрия се развива с невиждани темпове. Секторът растеше и преди 2020 г., но пандемията COVID-19 доведе до непредвиден скок на дистанционните поръчки. Доставчиците се затрудняват да бъдат в крак с бързо нарастващото пазарно търсене и от крайни клиенти, и от бизнеса.

Статията е част от тематичия доклад "Digitalk Report | Технологии за е-търговия и логистика" на Digitalk от 05/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК