Специално издание

Digitalk Report | Системи за проектиране

Юни 2022

Digitalk Report | Системи за проектиране

Юни 2022

PDF

ЕСРИ

80% от публичния сектор в света използва ArcGIS

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.
2502 прочитания

ЕСРИ


Данни, големи данни, отворени данни, Интернет на нещата, изкуствен интелект, облачни технологии, електронни услуги, мобилни апликации и достъп до данни в реално време - всичко това е напът да превземе нашето ежедневие. От приложения за бита до изграждането на градовете и управлението на държавите - животът ни все повече се основава на обработката на данни.

Определянето на местоположението отключва потенциала на данните във всяка организация. Това е философията зад Esri и най-мощния в света ГИС софтуер ArcGIS, който глобално се използва от 80% от публичния сектор и е внедрен в над 350 хиляди организации. Не са малко и ключовите проекти с национално значение у нас, реализирани с тази платформа.

Защо ArcGIS е предпочитаният ГИС софтуер?

ArcGIS отговаря на специфичните нужди от ГИС и цифрова трансформация на организации от различни сфери и мащаб. В уеб, ведомствено, локално или на мобилното устройство платформата подпомага цялостния процес по обработка на данни - от събирането, анализирането и визуализирането до споделянето им. Предоставя специализирани приложения за администрацията, бизнеса и НПО-тата, за ютилити сектора и повечето индустрии, улеснявайки и подобрявайки чувствително работните процеси както в офис, така и на терен.

Замислена да бъде лесно конфигурируема, скалируема и да се интегрира безпроблемно с други програми, платформата интегрира в себе си множество иновации и отговаря на международните стандарти в сферата. ArcGIS е основна ГИС платформа, използвана в организации като ООН, НАТО, ФБР, НАСА, Европейската комисия, Европейската агенция по околна среда, BMW, UPS и много други.

Ето някои основни предимства и значими приложения на ArcGIS.

ArcGIS за електронно управление

Все повече организации в публичния сектор използват ArcGIS не само като ИТ технология, с която повишават ефективността на своята работа, но и като цялостна платформа за електронно управление. Мощните инструменти в комбинация с лесните за разбиране карти и богатите възможности за пространствени анализи подпомагат постигането на по-устойчиво и прозрачно управление, по-ефективно сътрудничество и по-качествено и бързо обслужване на гражданите.

Използванa от десетки хиляди потребители в България, Есри ГИС платформата дава възможност за създаване на специализирани публични и бекофис ГИС системи, изграждане на електронни регистри и геопортали, интеграция с други информационни системи и предоставяне на електронни административни услуги. Всичко това прави ArcGIS широко прилагана в сферите на кадастъра, регионалното развитие, околната среда, инфраструктурата, земеделието, сигурността, здравеопазването, образованието и много други.

Пример за оптимизиране на работни процеси от национално значение с ArcGIS

На база ArcGIS "Есри България" съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията реализира проекта "Единна информационна точка" (ЕИТ), който е нагледен пример за ефективно прилагане на ГИС за електронно управление с цел ускорено икономическо развитие.

ЕИТ събира и интегрира данни за трасетата и характеристики на цялата техническа инфраструктура на България. Системата подпомага ускоряване развитието на широколентовата интернет свързаност у нас и намаляване разходите на мрежовите оператори чрез съвместни дейности. В рамките на проекта са разработени и два публични онлайн регистъра - за планирани или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж на мрежова инфраструктура, който подпомага партньорството между операторите и намалява риска от многократно разкопаване на едни и същи трасета, и регистър за обявленията за предоставяне на права за достъп и съвместно ползване на физическа инфраструктура. ГИС системата предоставя и пет електронни административни услуги, както и възможност за проследяване хода на разглеждането на заявленията от компетентните органи.

От началото на проекта досега в платформата са събрани огромни масиви от данни, включително информация за 21 134 км електронни съобщителни мрежи, 12 449 км инфраструктура за разполагане на мрежи, 194 км електропреносна мрежа, 4216 км железопътна мрежа, както и данни за сгради, кадастър, сателитни снимки и др.

ArcGIS в реално време и Интернет на нещата

Последното десетилетие е маркирано от включването на данните в реално време при геопространствените анализи - в това число регистрирането на информация от GPS-ите на превозните средства, всевъзможни сензори, мобилни телефони и постове от социалните мрежи.

Пред този иновативен подход стоят много предизвикателства като съхранението и обработката на милиони сензорни събития в секунда, тяхната визуализация и анализиране, извличането на информация едновременно от статични и от подвижни обекти и устройства. ArcGIS предоставя специализирани решения за съхраняване, организация, анализиране, визуализация и управление на такива обеми от данни в реално време. Решения, които все по-често се използват в сфери като околна среда, транспорт, инфраструктура, управление при извънредни ситуации, бизнес и много други.

ArcGIS за интеграция на ГИС с BIM

Партньорството между Esri и Autodesk допринесе за интеграция на двете платформи и създаването през 2021 г. на ArcGIS GeoBIM - софтуерно решение, което позволява визуализация и анализ на BIM модели в ГИС среда. Потребителите могат да зареждат и представят проектите си в сферата на строителството директно върху динамична карта. Благодарение на интеграцията между ArcGIS и Autodesk Construction Cloud документите и данните се съхраняват в оригиналната база данни, а достъпът до ГИС и BIM проектите се осъществява посредством уеб приложение. ArcGIS GeoBIM предоставя лесни за конфигуриране и споделяне уеб дашбордове за мониторинг на напредъка на проекти, оптимизация на теренната работа, следене на мерките за безопасност, осигуряване на екологосъобразност и много други.

Този нов етап в интеграцията на ГИС и BIM вече подпомага редица организации в сферата на строителството, инженеринга и архитектурата, осигурявайки по-добро планиране, устойчиво развитие и намаляване на разходите.

ArcGIS за цифрови близнаци (Digital Twins)

Цифровите близнаци осигуряват по-голям контекст за решаване на предизвикателствата, пред които се изправяме, чрез създаване на виртуални модели на реалния свят, пресъздавайки физическите обекти, процесите в тях и взаимовръзките помежду им. И тук ГИС технологията е основополагаща. ArcGIS свързва информацията, системите, моделите и поведението с пространствения контекст, създавайки холистични цифрови представяния на среди, активи, мрежи и градове. Позволява анализа на данни, разглеждането на сценарии и тестването на разнообразие от параметри и фактори.

ArcGIS за обработка на сателитни изображения и данни от дронове

ArcGIS предоставя богати възможности за обработка, визуализация, анализ и управление на изображения. Платформата позволява лесно зареждане на сателитни изображения под формата на услуга или локално. В разнообразни проекти могат да бъдат включвани и изследвани изображенията от сателитите Sentinel на програма "Коперник" на ЕС, сателитите Modis на НАСА и други.

ArcGIS предоставя и специализирани решения за работа с данни от дронове, които позволяват планиране на полета на дрона, анализ и визуализация на заснетите изображения и последващото споделяне с колеги в рамките на организацията или извън нея.

ArcGIS за работа на терен

ArcGIS Field Maps събира в едно приложение всичко, необходимо за работата в полеви условия. С ArcGIS Field Maps може да се разглеждат карти, да се добавят скици и бележки, да се събират данни и създават редакции върху избрани участъци офлайн. С приложението се намират локации и се проследяват траектории и още куп полезни възможности, оптимизиращи работата на терен.

ArcGIS поддържа отворени стандарти и отворени данни

ArcGIS софтуерът е сертифициран и отговаря на международни и отворени стандарти. Платформата е съобразена с концепцията за отворени данни и разработване на все по-сигурни и устойчиви ГИС системи.

Оперативността, интегрираността, иновативността и достъпът до огромен масив от данни способстват потребителите на ArcGIS да създават сами не само разнообразни карти, но и всякакви приложения без програмиране.

"Есри България"

1407 София, ул. "Никола Вапцаров" №35

[email protected]

тел.: +359 2 806 5969

Данни, големи данни, отворени данни, Интернет на нещата, изкуствен интелект, облачни технологии, електронни услуги, мобилни апликации и достъп до данни в реално време - всичко това е напът да превземе нашето ежедневие. От приложения за бита до изграждането на градовете и управлението на държавите - животът ни все повече се основава на обработката на данни.

Определянето на местоположението отключва потенциала на данните във всяка организация. Това е философията зад Esri и най-мощния в света ГИС софтуер ArcGIS, който глобално се използва от 80% от публичния сектор и е внедрен в над 350 хиляди организации. Не са малко и ключовите проекти с национално значение у нас, реализирани с тази платформа.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото
84% от компаниите - жертва на кибератаки

84% от компаниите - жертва на кибератаки

  • 0
  • 172


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК