"Сентилион" тръгва по пътя на умното предприятие

Димитър Ленгеров, ИТ мениджър в "Сентилион".

"Сентилион" тръгва по пътя на умното предприятие

Компанията, произвеждаща решения за медицинската индустрия, реализира проект за цялостна система за управление на бизнеса

Мария Динкова
1486 прочитания

Димитър Ленгеров, ИТ мениджър в "Сентилион".


Развитието на технологиите само по себе си дава сериозен тласък на бизнеса да се дигитализира и да върви по пътя на иновациите и промяната. А веднъж стартиран, процесът на трансформация е едно продължаващо преоткриване на фирмените процеси, операции и възможности. Точно така може да се опише и поредната важна стъпка от развитието на "Сентилион", където се реализира мащабен проект за превръщането на компанията от дигитализирано в умно предприятие.

Компанията, произвеждаща електронни модули, системи, комплектни продукти и услуги в областите на медицината, достига до момент, когато трябва да внедри цялостно решение за управление на бизнеса, за да отговори на изискванията на пазара - както по отношение на регулациите, така и на променящите се нужди на своите клиенти. Така "Сентилион" започва да търси своето ново ERP решение, което обаче се превръща едва в първата крачка от едно далеч по-дълго пътуване сред иновациите.

"Необходимостта дойде по съвсем естествен път, следвайки мисията на компанията за предоставяне навреме на качествени продукти за нашите клиенти, като използваме иновативни, най-съвременни технологии и оборудване. Медицинската индустрията е силно регулирана и изискваща от производителите стриктно спазване на стандартите и проследимост на процесите и продукцията - фактори, които още повече засилиха стремежа ни към иновативна платформа с възможност за бъдещо надграждане", отбелязва Димитър Ленгеров, ИТ мениджър в "Сентилион".

Преди проекта

Започването на мащабни инициативи изисква своята доза планиране и подготовка, а внедряването на цялостна система за управление на бизнеса определено не е изключение. В тази връзка "Сентилион" първоначално стартира проект за преглед на бизнес процесите си и подробно дефиниране на задание за избор на ERP система. По думите на Лангеров този предварителен етап е бил от съществено значение за скоростта и последвалия успех на проекта по внедряване.

"Причината е, че той ни даде полезна обратна връзка за състоянието на процесите преди внедряването и какво едно ново ERP би могло да промени. Също така спомогна за изравняване на очакванията ни от новата система и съставяне на пътна карта за дигитализация на процесите в компанията", обяснява експертът.

За съдействие в тази връзка компанията се обръща към експертите от "Некст Консулт", които впоследствие са избрани и за имплементацията на решението. Добрите резултати от първоначалния проект за преглед на бизнес процесите дават на "Сентилион" увереност в опита и експертизата на внедрителите. Допълнително везните се накланят в тяхна полза и заради ясната и точна комуникация, която успяват да поддържат двете компании по време на съвместната си работа.

ERP системата

Всъщност решението, върху което се спира "Сентилион" в крайна сметка е RISE with SAP, тъй като то в най-голяма степен покрива нуждите на компанията. То представлява цялостно ERP решение, базирано на най-добрите практики за индустрията и предлага ключови за фирмата възможности. В неговата основа е частният облак, което спестява необходимостта от изграждане на системна архитектура, от инсталация на софтуера и от конфигуриране на връзките, а всичко това се администрира и предоставя от SAP AG.

"Характерът на производството на "Сентилион" е много специфичен (кохлеарни импланти, медицинска апаратура), отговаря на изискванията на редица стандарти за качество и се характеризира с необходимостта от пълно документиране на всички действия, случили се с всяка отделна произведена бройка: от момента на получаването на компонентите за нея, през различните етапи на производството, през междинните и крайни тестове на качеството ѝ, до експедицията ѝ към крайния клиент. Всички решения, взети по време на целия цикъл на производството, трябва да са подробно регистрирани и лесно проследими, като крайната цел е навреме да се предотвратят всякакви дефекти и несъответствия, особено когато става дума за здравето и благосъстоянието на хората ", обяснява Петър Козлев, старши SAP консултант в "Некст Консулт" и ръководител на проекта в "Сентилион".

В този смисъл RISE with SAP осигурява търсената степен на детайлност, с която могат да се събират и обработват данни за всеки продукт в електронното досие DHR (Device History Record). Освен това единната база данни интегрира информационните потоци и намалява нуждата от външно документиране и друг вид комуникация между участниците в процесите. Не на последно място, Козлев допълва, че SAP S/4HANA (която е част от системата) съдържа инструмент, позволяващ с помощта на електронни подписи (Digital signatures), да се удостоверяват потребителите и действията им, свързани с всяка бройка от крайния продукт.

Възможностите на системата

Новата ERP система обхваща всички процеси в компания, свързани с планиране на веригите за доставки, снабдяване и складиране, планиране и управление на производство, управление на качеството, продажби и експедиция, сервиз на клиентски изделия, поддръжка на машини и съоръжения, счетоводство и финансово управление. Допълнително са изградени и интерфейси за връзка с няколко системи, а именно:

  • EDX (Electronic Data Exchange) за обработка на покупки, от една страна, и на продажби, от друга
  • Система за автоматично заприходяване, работеща с данните от EDX и регистрираща идентификационни данни за всяка единична опаковка, влизаща в "Сентилион"
  • Банков интерфейс за автоматична обработка на банкови преводи, извлечения и картови транзакции.

"Оптимизацията на процеси идва най-вече от наличието на информация в реално време и единен източник за взимане на решения във всички отдели на компанията. Специално внимание трябва да обърнем на това, че беше постигнато съответствие между физическото движение на материалите и тяхното отразяване в SAP системата, което позволява пълна, акуратна проследимост във всеки момент", уточнява Козлев.

Не на последно място, благодарение на системата "Сентилион" получава и навременна информация за това как оперативните процеси в бизнеса се отразяват във финансовите резултати на компанията, къде печели и колко. По този начин фирмата получава ясна представа и цялостна картина за своето представяне и как то да бъде управлявано по най-ефективен начин.

Преходът от една ERP система към друга е много повече промяна в културата отколкото замяна на един софтуер с друг.

Димитър Ленгеров
Димитър Ленгеров

ИТ мениджър в "Сентилион"

Предизвикателствата

Внедряването на нова ERP система несъмнено е съпътствано с редица трудности както от управленска, така и от техническа гледна точка. За Ленгеров най-голямото предизвикателство е било свързано с промяната на начина на мислена и работа. "Преходът от една ERP система към друга е много повече промяна в културата, отколкото замяна на един софтуер с друг. От технологична гледна точка предизвикателствата бяха свързани с използването на по-нов продукт - Rise with SAP", за който знанията трябваше да трупаме понякога с проби и грешки", споделя ИТ мениджърът на "Сентилион".

От друга страна, за експертите от "Некост Консулт" изпълнението на проекта също се превръща в ценно преживяване, тъй като това е първото внедряване на решението RISE with SAP в България и е едно от първите в Централна и Източна Европа. "Нямахме обратна връзка и информация за подобни проекти и се наложи в голяма степен да разчитаме на дългогодишния ни опит във внедряване на SAP ERP и SAP S/4HANA системи", разкрива Козлев. Той допълва също така, че макар облачната технология да е напреднала, все още в сферата на фирменото управление скоростта на адаптация не е голяма и има известен консерватизъм към подобен тип инициативи. "Щастливи сме, че от страна на ръководството на "Сентилион" имахме партньор, с ясна визия за крайния резултат, който активно участваше във всеки етап от проекта и заразяваше всички участници в проектния екип с желанието си да го постигне," заключава експертът.

Поглед напред

А усилията определено си струват, тъй като положителната промяна се усеща вече във всички процеси на компанията, управлявани от ERP системата. "Корекции в различни модули вече могат да се случват само след коригиране на първопричината и това се отразява и във всички свързани процеси. Постепенно повишаваме и нивото на автоматизация в системата. Потенциалните бъдещи проекти, които проучваме сега, са много повече спрямо това, което смятахме преди година, затова определено може да се каже, че "апетитът идва с яденето", категоричен е Ленгеров. По думите му екосистемата на SAP дава широк спектър от инструменти и възможности, чрез които компанията да постигне набелязаните си цели.

Затова RISE with SAP е само първата част от мащабния проект за дигитализацията на "Сентилион". Настоящият проект се превръща в стабилна основа за бъдещото разширение на системата за управление на предприятието. В момента вече е стартирана втората част, а именно внедряване на SAP Enhanced Warehouse Management (SAP EWM) за надграждане на процесите в склада.

След нейното приключване ще може да се продължи с третия етап от инициативата, която по думите на Козлев е най-технологично ориентираната фаза - Manufacturing Execution System (MES). По време на нея се планират допълнителни интеграции със съществуващи и нови системи и устройства, а крайният резултат ще бъде превръщането на "Сентилион" в умно предприятие с управление на процесите "без хартия" (paperless production).

Развитието на технологиите само по себе си дава сериозен тласък на бизнеса да се дигитализира и да върви по пътя на иновациите и промяната. А веднъж стартиран, процесът на трансформация е едно продължаващо преоткриване на фирмените процеси, операции и възможности. Точно така може да се опише и поредната важна стъпка от развитието на "Сентилион", където се реализира мащабен проект за превръщането на компанията от дигитализирано в умно предприятие.

Компанията, произвеждаща електронни модули, системи, комплектни продукти и услуги в областите на медицината, достига до момент, когато трябва да внедри цялостно решение за управление на бизнеса, за да отговори на изискванията на пазара - както по отношение на регулациите, така и на променящите се нужди на своите клиенти. Така "Сентилион" започва да търси своето ново ERP решение, което обаче се превръща едва в първата крачка от едно далеч по-дълго пътуване сред иновациите.

Как да защитим работата на модерната фабрика
Съдържание от КОНТРАКС
Интелигентното видеонаблюдение влиза в умните фабрики
Съдържание от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България
ERP системите в сърцето на умната фабрика
Съдържание от Тим ВИЖЪН България

Най-новото
ChatGPT изправя Google и Meta на нокти

ChatGPT изправя Google и Meta на нокти

  • 1
  • 178


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК