Специално издание

Digitalk Report | Технологии срещу прането на пари

Ноември 2022

Digitalk Report | Технологии срещу прането на пари

Ноември 2022

PDF

Truvity – търсачката за бизнес разузнаване в помощ срещу прането на пари

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.
3840 прочитания

Александър Цанков е управляващ партньор в "Трувити" ООД. Той има 15 години международен опит в развитие на бизнеса, разработване на финтех продукти и създаване на компании. Има магистърска диплома по управленско счетоводство и контрол, издадена от Икономическия университет в град Виена. Започва работа като данъчен и финансов консултант, като успява да изгради дълбоко познание в сферата на финансите, счетоводството и одита, което по-късно развива и в предизвикателните пазари на Азия и Африка. Натрупаният международен опит му позволява да комуникира и ръководи екипи от разнородни специалисти, с които създават продукти, базирани на "големи данни". През 2021 успешно приключва последния си проект във Филипините и веднага след това започва поредното начинание - създаването на нов продукт за бизнес разузнаване на хора и компании.

Г-н Цанков, какви са основните предизвикателства, с които се сблъскват компаниите вследствие на интензивното дигитализиране на икономиката, особено в сферата на услугите?

В някои индустрии навлизането на дигиталните услуги се случва по-бързо и се приема добре както от потребителите, така и от доставчиците на такива услуги. Например преди десетина години, когато говорихме за финтех (fintech), звучеше като ядрена физика, а днес някои от компаниите, които предлагаха финансова технология, израснаха, за се превърнат в едни от най-големите в индустрията - има много международни примери като Revolut, Monzo, N26, Stripe, както и български брандове като Payhawk, Nexo, Iuvo. Също така се създадоха нови ниши и бизнес модели, които не съществуваха. Днес говорим за regtech, edutech. Мисля, че това са следващите индустрии, които ще преминат по този път. Допълнително глобалната здравна криза сериозно ограничи физическото движение на хора и изигра ролята на трамплин за "всичко дигитално" през последните 3 години.

Разбира се, в новата среда има и нови предизвикателства, които не могат да бъдат преодолени с конвенционалните инструменти и технологии, които използвахме до момента. Вземете за пример отново финансовата индустрия - днес имаме възможност да си отворим сметка в банка, да изтеглим кредит, без да ходим до банката. Това е сравнително нова законодателна и технологична среда. Днес в България тя все още навлиза за масовия потребител, но в следващите няколко години ще бъдем на такова ниво, където за голяма част от населението това ще е "новото нормално". Просто защото е удобно, по-евтино и позволява персонализиране.

В този контекст отдалеченото идентифициране на хора и организации е от фундаментална важност за развитието на тази икономика като цяло. Всъщност тази технология е вече тук, но става дума по-скоро за усъвършенстването на процесите около нея. Забелязвате, че в момента се говори засилено за киберсигурност, кражба на самоличност в дигиталното пространство и последващи нелегални действия, DDoS атаки върху частни и държавни организации, фалшиви новини и дезинформация. Това са предизвикателствата на новото време.

Към този момент успяват ли организациите да отговорят на изискванията за удостоверяване на идентичността и гарантирането на сигурност? Какви рискове ги грозят, в случай че не предприемат нужните действия?

През 2018 г. в България влезе в сила Законът за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), според който освен типичните банкови, небанкови финансови и застрахователни институции бяха задължени и един широк спектър от други лица - одитори, счетоводители, нотариуси, юристи, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, доставчици на платежни услуги, обменни бюра, лизингови предприятия, пощенски оператори, инвестиционни посредници, пенсионноосигурителни дружества, търговци на едро, търговци на оръжие, петрол и петролни продукти, организатори на хазартни игри, професионални спортни клубове и други.

Когато гореизброените извършват сделки над определена сума (между 1000 и 10 000 лв.), без значение дали е отдалечено или физически, същите трябва да направят определен набор от проверки за лицата, с които извършват сделки.

Първо, се изисква деклариране на определени обстоятелства чрез собственоръчно подписана декларация и второ, проверка в независими надеждни източници и бази данни. Тези проверки включват информация за това дали лицето е санкционирано, дали е свързано лице на видна политическа личност (ВПЛ), или е ВПЛ, дали има негативна информация в медиите, кои са партньорите му и какъв е техният статус.

Също така тези организации трябва да имат политики и процеси, които да "казват" как да се процедира в различни случаи - ако лицето е свързано с ВПЛ или е санкционирано. Допълнително законът предвижда деклариране на всички съмнителни транзакции пред ДАНС.

Изискванията са всеобхватни, което прави приложението им скъпо и трудно дори и за организации, които имат знанието, методологията и процесите как да ги извършат. В България и региона няма единни списъци на ВПЛ например. Обикновено търсенето се извършва чрез интернет, като се разглеждат всички резултати, което отнема страшно много време и прецизността може да бъде поставена под въпрос. Представете си да разгледате всички медийни публикации за някоя публична личност, да намерите кои са свързаните лица, компаниите, които притежава, или ръководните функции, които извършва. Още по-трудно е упражнението, ако лицето не е публична или политическа личност. В някои случаи това може да отнеме часове.

Има и сериозни глоби в случай на неспазване на изискванията в закона или в най-лошия случай - инцидент, свързан с клиент, доставчик, служител или партньор. Глобите варират от 5000 до 200 000 лева.

В крайна сметка, за да отговоря на въпроса ви конкретно - в описаната ситуация на българския пазар е изключително трудно и скъпо на организациите да отговорят на изискванията.

Как технологиите могат да помогнат? Какви са възможностите и потенциалът на решенията за бизнес разузнаването на хора и компании?

Технологиите могат да улеснят задължените лица и да направят спазването на законовите разпоредби практически приложимо на разумна цена. Това се отнася особено за случаите, когато решенията са изработени от експерти, които познават материята както технологично, така и правно. Технологията, потребителският интерфейс (user interface) и потребителското изживяване (user experience) осигуряват удобно графично представено съдържание и лесно структуриран процес за използване. Те могат да преведат "за ръка", стъпка по стъпка всеки, така че да извърши необходимите проверки бързо и да ги документира.

Например зад една сравнително лесна за ползване и добре подредена търсачка стоят хиляди часове на хора, които са извлекли и автоматизирали данните. След което чрез алгоритми за свързване са направили най-добрите модели, които сами се обучават - machine learning AI.

За какво конкретно могат да се приложат този тип системи (в борбата с прането на пари, финансовите измами или друго)?

От гледна точка на компаниите ползватели - технологията търси лица и организации в различни международни и локални бази данни, търговски регистри и медийни публикации. Събраната от тези източници информация позволява на ползвателите да разберат какъв е рискът при клиенти или партньорства и когато имат пълната информация, могат да вземат обосновано решение дали въобще и/или как да работят с контрагентите си.

Също така такъв тип технология им позволява да бъдат в унисон със законовите разпоредби и да се фокусират върху важните неща - да правят бизнес!

В тази посока сте разработили решението Truvity. Можете ли да разкажете повече за него? Върху какви технологии е базирано и какви са основните му функционалности?

Truvity решава всички изложени проблеми по-горе и дава възможност на ползвателите да имат лесен достъп до всички бази данни и необходими проверки.

Инвестирахме много време в разработването на удобно и достъпно уеб базирано решение с функционалности, които да улеснят работата на компания от всеки размер. С Truvity можете да намерите информация за физически и юридически лица в 10 държави от Югоизточна Европа, като проверките се извършват в реално време в четири различни категории данни: търговски регистър, политически личности (и техните свързани лица), санкции (международни и локални) и негативно медийно съдържание. Цялата информация е свързана чрез алгоритми и методология, за да извади един унифициран профил от всички бази за определен човек или компания.

Освен това в Truvity може да се намери последната, най-актуална информация, защото имаме необходимата автоматизация и инфраструктура да набавяме тези данни в момента на обновяване на източниците. Българската политическа сцена е добър пример за това - имахме няколко последващи избори в рамките на 2 години и виждаме все повече нови лица - сега в Truvity можете да намерите последните политици от новото Народно събрание.

Основната ни цел беше да дадем на ползвателите възможност бързо и лесно да намират това, което търсят, с максимална точност. Бързината е важна по две причини. Първата е финансова - колкото по-бързо, толкова по-малък е разходът. Втората е заради актуалността на данните.

Всеки човек би трябвало да може да работи с Truvity, без да познава параграфите на закона. Решението работи като най-известните търсачки в интернет, но е специализирано в данни, които или трудно се намират там, или ще ви отнеме часове да откриете информацията. В Truvity ще я намерите в рамките на секунди.

Списък с конкретните функционалности и обхват на Truvity може да намерите на нашия уебсайт www.truvity.net.

На кои организации и сектори може да бъде полезно Truvity?

Всички организации, обхванати от ЗМИП, т.нар. задължени лица, са нашите основни клиенти. Отделно абсолютно всеки, който иска да познава партньорите и клиентите си, може да използва уеб приложението.

Дори имаме запитвания от физически лица, които искат да знаят повече за половинките си.

В заключение, как очаквате да се развие пазарът на решенията срещу пране на пари и финансови измами през следващите години? Ще се повишат ли изискванията към техните възможности?

В контекста на геополитическите събития и развитието на нови инвестиционни класове (крипто) смятам, че регулациите ще стават по-строги, както и потребността на клиентите за по-точна и актуална информация ще се засили. По тази причина смятам, че нашият продукт ще става все по-актуален.

Затова планираме през следващата година да развием допълнителни функционалности в Truvity като графично представяне на връзките между свързаните хора и компании, които да проследяват крайния бенефициент (ultimate benefical owner, UBO), както и развитието на връзките исторически - прехвърляния, трансформиране на собственост и дялове. Също така ще увеличим покритието на решението, което в следващите 12 месеца трябва да може да се предлага в цяла Европа.

Александър Цанков е управляващ партньор в "Трувити" ООД. Той има 15 години международен опит в развитие на бизнеса, разработване на финтех продукти и създаване на компании. Има магистърска диплома по управленско счетоводство и контрол, издадена от Икономическия университет в град Виена. Започва работа като данъчен и финансов консултант, като успява да изгради дълбоко познание в сферата на финансите, счетоводството и одита, което по-късно развива и в предизвикателните пазари на Азия и Африка. Натрупаният международен опит му позволява да комуникира и ръководи екипи от разнородни специалисти, с които създават продукти, базирани на "големи данни". През 2021 успешно приключва последния си проект във Филипините и веднага след това започва поредното начинание - създаването на нов продукт за бизнес разузнаване на хора и компании.

Г-н Цанков, какви са основните предизвикателства, с които се сблъскват компаниите вследствие на интензивното дигитализиране на икономиката, особено в сферата на услугите?

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото
84% от компаниите - жертва на кибератаки

84% от компаниите - жертва на кибератаки

  • 0
  • 170


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК