Специално издание

Digitalk Report | Мобилността след електрическата перфектна буря

Февруари 2023

Digitalk Report | Мобилността след електрическата перфектна буря

Февруари 2023

PDF

Shutterstock

Софтуер под капака

От управление на зареждането, през потребителското преживяване до споделената електроенергия

Деница Дженева

Shutterstock


Когато говорим за бъдещето на придвижването, сравнението с филма "Завръщане в бъдещето 2" е почти неизбежно. Няма човек, на когото да не е хрумвало, че 2015 г. мина, а летящи коли все още няма и скоро няма да има. Автомобилната индустрия обаче се придвижи сериозно напред, макар и не в посоката, в която я видяха Марти Макфлай и Док. Все пак създателите на филма бяха прави за едно - колите на бъдещето няма да разчитат на бензин или дизел.

Digitalk Report | Електрическата перфектна буря в мобилността

Докладът може да бъде свободно изтеглен в PDF тук.

Преходът от двигатели с вътрешно горене към електрически задвижвания достигна повратна точка през 2019 г., когато бяха въведени по-строги изисквания, свързани със замърсяването на въздуха, и започнаха ограничения за достъп в градовете. Това задвижи развитието на индустрията на електромобилите (electric vehicle - EV), като я насочи към цели като удължаване на пробега на шофиране, намаляване на цените за придобиване и разширяване на мрежата за зареждане.

Както все по-осезаемо се усеща в цялата автомобилна индустрия обаче, вече не всичко е хардуер. Софтуерът се намесва сериозно както при традиционните коли, така и в сектора на електрическата мобилност - по отношение на управлението на зареждането, финансовата част и потребителското удовлетворение. Ето и основните типове програми, които са гръбнак на EV индустрията.

Софтуер за зареждане на автомобили

Софтуерът за зареждане на електромобили позволява на операторите, предоставящи зарядни станции, както и на останалите доставчици на услуги за електрическа мобилност да управляват всички аспекти на зареждането. С негова помощ те могат да увеличат максимално времето на работа на зарядното устройство и да предоставят на шофьорите по-добро изживяване при зареждане на EV. Софтуерът също така позволява монетизиране на услуги за доставчици на зареждане на електрически автомобили.

Оперативният компонент на софтуера за зареждане на EV предоставя инструменти, необходими за наблюдение на мрежата за зареждане, получаване на предупреждения от същата инфраструктура, регистриране на проблеми и тяхното разрешаване. Разширените функции включват табла с цялостен изглед на състоянието на мрежата, инструменти за автоматично диагностициране на проблеми и проактивно отстраняване на казуси от разстояние, както и възможности за събиране, визуализиране и анализ на оперативни данни с цел непрекъсната оптимизация.

Таксуване на зареждането

Софтуерът за таксуване на EV покрива целия процес по таксуване и фактуриране, като поддържа и обработва различни схеми за плащане. Когато дадена компания избира такъв продукт, трябва да има предвид някои ключови моменти. Програмата трябва да позволява различни ценови планове, например гъвкави цени въз основа на фактори като време на деня и скорост на зареждане. Също така трябва да поддържа сетълмент между множество страни, включително бизнес партньори и доставчици на EV роуминг. За последното много доставчици на таксуване за EV трябва да се интегрират с платформи за роуминг като Hubject, Gireve и e-clearing.net, за да се справят със сетълментите. Мултинационалните оператори имат нужда и от поддръжка за множество валути заедно с гъвкаво управление на данъците.

Управление на средата за зареждане

Местната инфраструктура може да има ограничен капацитет и да не успее да осигури допълнителната енергия, необходима за зареждане на електромобили. В неуправляема среда за зареждане само ограничен брой превозни средства могат да използват пълна мощност за заряд. Софтуерът за управление на енергията за зареждане на EV разпределя натоварването на местната мрежа, като спестява на комуналните компании инвестиции в скъпи надстройки на инфраструктурата. Заедно с това гарантира, че всички превозни средства, които в момента се зареждат, получават необходимата мощност навреме. Софтуерът за интелигентно управление на енергията за зареждане на EV позволява на операторите да наблюдават, управляват и регулират консумацията на енергия. В допълнение - енергията, съхранявана на място или идваща от местни възобновяеми енергийни източници, може да бъде включена в електрозахранването на съоръжението за зареждане, като по този начин се спестяват пари и се намалява натоварването на мрежата.

По-добро изживяване за шофьорите

Шофьорите са най-важните участници в EV екосистемата и осигуряването на приятно изживяване при зареждане е ключово за стимулиране на приемането на EV и растежа на индустрията. Наблюдава се тенденция страхът "какво разстояние ще измина" да се заменя с "безпокойство при зареждане". Освен стабилните и налични зарядни устройства водачите на електромобили се нуждаят от лесни за използване инструменти за самообслужване, които им помагат да намерят тези зарядни устройства, да правят резервации, да ползват услуги извън техните мрежи (eRoaming) и да извършват плащания. Обикновено тези инструменти са мобилни приложения и уеб портали, поддържани като част от софтуера за управление на зареждането на EV, като целта им е да предоставят информация за поведението на клиентите за по-добро обслужване. Крайният резултат трябва да бъде повишена удовлетвореност и лоялност на клиентите.

Управление на EV автопаркове

Мениджърите на автопаркове от електромобили са изправени пред същите предизвикателства като тези на операторите за зареждане на електромобили, но в едно ограничено пространство - депото на автопарка. Колкото и да е малко обаче, това място може да се наложи да поддържа няколко десетки електрически автомобили, автобуси, леки камиони, микробуси за доставка или дори тежкотоварни камиони - повечето от които трябва да се зареждат през нощта за работа на следващия ден.

Мениджърите на автопаркове се нуждаят от софтуер за зареждане на EV, който предоставя всички възможности, за които стана въпрос по-рано, с особен акцент върху оперативните постижения, за да се гарантира, че зарядните устройства са надеждни, стабилни и налични денонощно. Управлението на енергията е от решаващо значение за балансирането на мощността, която отива към зарядните устройства и превозните средства, така че всички да са напълно заредени за следващата смяна, без да се претоварва местната мрежа. Данните за управление на поведението при зареждане, здравето на съоръженията, потреблението на енергия и използването на зарядното устройство помагат на мениджърите на автопаркове да вземат по-добри бизнес решения.

Шофьорите също ще се нуждаят от инструменти за самообслужване, ако трябва да зареждат далеч от депото, включително възможност да локализират съоръжения за зареждане, да плащат таксата, да използват роуминг и да им се възстановяват разходите, ако зареждат у дома.

Интеграция и оперативна съвместимост

Зареждането на електромобили се извършва от различни производители на зарядни устройства, доставчици на услуги, разработчици и доставчици на софтуер, оператори за зареждане на EV и доставчици на услуги за електронна мобилност, оператори на платформи за роуминг, индустриални стандарти и др. Идеалното софтуерно решение за зареждане на EV е отворено и позволява на потребителите да се адаптират лесно към промените на пазара и да приемат отворени протоколи като OCPP и OCPI. То също така поддържа обмен на данни и транзакции със софтуера, използван от различните партньори в екосистемата. За още по-голяма гъвкавост софтуерът трябва да работи с външни разработки, базирани на API, за да се възползва от допълнителни функции от трети страни. Такава функция би могла да бъде например интеграция на данни като прогноза за времето и карти в приложенията и порталите, ориентирани към клиентите.

Какво ще се случи през тази година

Интелигентно зареждане

Тази година се очаква да бъде повратна точка за зареждането на EV с акцент върху подобряването на потребителското изживяване. Нарастващият брой интелигентни станции за зареждане в световен мащаб е индикация, че фокусът върху потребителското изживяване ще бъде ключова тенденция през следващите години. Вместо да бъде просто транзакционно и практическо упражнение за собствениците на EV обаче, зареждането ще се превърне в цялостно изживяване. Станциите за зареждане на Smart EV са оборудвани с технологии като Wi-Fi, което позволява наблюдение на сесията за зареждане, включително състоянието на автомобила и неговата батерия. Някои решения за интелигентни станции за зареждане на EV дори позволяват дистанционно управление на определени функции, осигурявайки допълнително удобство за собствениците на EV. Освен това решенията за интелигентни станции за зареждане се предлагат с усъвършенстван софтуер, който позволява по-ефективно зареждане и дори опция за плащане при използване.

Интелигентното зареждане на EV може да бъде разделено на две управляеми системи за зареждане. Първата се управлява от потребителя и най-често е монтирана в гаража му. Чрез нея може да се контролира станцията за зареждане чрез отваряне и затваряне на портата и регулиране на изходното напрежение и температурата.

Освен това може да се наблюдава състоянието на батерията на автомобила и дори дистанционно да стартира или спре функциите за зареждане, ако има инсталирано приложение на телефона си. Този тип система позволява използване на по-малко електричество от традиционните домашни зарядни устройства, като същевременно постига по-висока изходна мощност за автомобила.

Втората система за интелигентно зареждане на електромобили се управлява от доставчика. При нея той може да коригира параметрите за зареждане в различни ситуации и с различни цели, например предотвратяване на претоварване на местните електрически мрежи.

Връщане на излишната електроенергия

В гореща тенденция през тази година се очаква да се превърне технологията "превозно средство към мрежата (V2G)". Vehicle-to-Grid (V2G) представлява система, която позволява на електрическите превозни средства да взаимодействат с електрическата мрежа и да предоставят услуги на мрежата, като изпращат излишната енергия, съхранена в батерията на електромобила, обратно към мрежата.

Тази технология позволява на електромобилите да действат като мобилни единици за съхранение на енергия, които могат да се използват за балансиране на търсенето и предлагането на мрежата. По време на периоди на голямо търсене мрежата може да черпи енергия от батерията на EV, за да отговори на търсенето, а по време на периоди на ниско търсене EV може да зарежда батерията си, като използва енергия от мрежата. Това помага да се балансират търсенето и предлагането на мрежата, повишавайки стабилността и ефективността на енергийната система.

Според анализаторите глобалният V2G пазар се очаква да расте със значителни темпове през следващите години. Световният пазар за V2G технология беше оценен на 2,78 милиарда долара миналата година и се очаква да нарасне с годишен темп на растеж 16,45% до 12,75 млрд. долара до 2031 г.

Преминаване към Open Charge Point Protocol (OCPP 2.0.1)

OCPP 2.0 стартира през април 2018 г. и оттогава е изтеглен, споделен и внедрен от хиляди потребители. Множество страни допринесоха за спецификацията OCPP 2.0, като споделиха своя опит и внедрявания.

По-късно спецификацията беше актуализирана с нова версия - OCPP 2.0.1. Въпреки това той все още не е широко възприет от производителите на хардуер за зареждане на EV и доставчиците на софтуер (въпреки че много доставчици на софтуер твърдят, че вече са съвместими с OCPP 2.0.1). През последните 24 месеца обаче броят на членовете на OCA нарасна до повече от 220 участници от 43 страни на 5 континента.

Накратко, Open Charge Point Protocol 2.0.1 носи със себе си висока ефективност, ниска латентност и ниска цена на инсталиране. Тази най-нова версия на OCPP включва по-бързи скорости на зареждане, повече споделяне на данни и по-ниски изисквания за мощност за станции за зареждане на EV. Освен това изисква по-малко поддръжка, което води до по-малко проблеми и по-малко време на престой за собствениците на EV. В допълнение, в последната версия на протокола са направени подобрения в областта на сигурността, ISO 15118, Smart Charging и разширяемостта на OCPP.

Свободни станции за зареждане

За шофьорите на електромобили става все по-трудно да намерят безплатна станция за зареждане, тъй като броят на електрическите автомобили по пътищата продължава да расте. Основен проблем е, че шофьорите често оставят колите си паркирани на зарядни станции, след като са приключили със зареждането. За да се справят с това, някои станции за паркиране внедряват сензори за паркиране, които откриват дали паркирано превозно средство блокира станцията, което уведомява водача чрез приложение и маркира станцията като заета.

Въпреки че това не е цялостно решение, то е подобрение в сравнение с това да пристигнете на станция за зареждане само за да откриете, че е блокирана от друга кола. Освен това шофьорите на електромобили ще получават насочени известия чрез приложението, когато зареждането им приключи, и ще бъдат уведомени кога трябва да премахнат превозното си средство или да им бъдат начислени допълнителни такси от оператора на пункта за зареждане.

Всичко в едно приложение за зареждане

Повечето хора не искат да инсталират отделно приложение за всеки нов продукт или услуга, които използват. Това не е просто практическо наблюдение, а се потвърждава от проучването на Heady.io, според което 91% от потребителите не харесват да бъдат принуждавани да инсталират приложения, за да правят бизнес с компания.

По тази причина победител ще бъде този, който успее да организира цялото потребителско преживяване от използването и зареждането на електромобил в едно приложение. Вече има добри опити в тази посока. В Европа шофьорите на Volvo могат да избират от над 270 000 точки за зареждане след интегрирането на Plugsurfing в приложението Volvo Cars.

Приложението "всичко в едно" е едно от основните конкурентни предимства на Tesla - за щастливите собственици на Tesla придружаващото мобилно приложение предоставя куп полезни функции само на едно място. Например то може да се използва за дистанционно настройване на температурата, свързване на гаражни врати, резервиране на час за посещение на сервиз и т.н.

Друг достоен пример е новото приложение на Mobiliti, с помощта на което може да използвате услугата за зареждане в зарядните за електронни автомобили на MVM Mobiliti Ltd и в мрежата на роуминг партньорите на Mobiliti в Унгария. Освен това може да закупите билети за магистрала или да резервирате място за паркиране - така че основно приложението може да се превърне в "услуги на едно гише" за вас, когато пътувате между различни градове.

Когато говорим за бъдещето на придвижването, сравнението с филма "Завръщане в бъдещето 2" е почти неизбежно. Няма човек, на когото да не е хрумвало, че 2015 г. мина, а летящи коли все още няма и скоро няма да има. Автомобилната индустрия обаче се придвижи сериозно напред, макар и не в посоката, в която я видяха Марти Макфлай и Док. Все пак създателите на филма бяха прави за едно - колите на бъдещето няма да разчитат на бензин или дизел.

Digitalk Report | Електрическата перфектна буря в мобилността

Докладът може да бъде свободно изтеглен в PDF тук.

Най-новото


Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

  • 0
Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

  • 0


Кои са новите функционалности на чатбота Bard

Кои са новите функционалности на чатбота Bard

  • 0

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

  • 0

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК