Специално издание

Digitalk Report | ESG – Environmental, Social, Governance

Август 2022

Digitalk Report | ESG – Environmental, Social, Governance

Август 2022

PDF

Електромобилите – между ускорения ръст и глобалните предизвикателства

Tранспортната индустрия се явява основен източник на вредни парникови газове в атмосферата

Мария Динкова

Климатичните промени поставят на риск начина на живот, с който сме свикнали, а последствията от досегашната човешка дейност вече се усещат. През последните години сме свидетели на редица метеорологични аномалии - от нетипични за даден регион горещини, през опустошителните бури и наводнения, до суши и горски пожари. Последният пример за ефекта от повишаването на температурата на Земята е невижданата от 70 години суша в италианската област Ломбардия, която заради недостига на вода обяви извънредно положение миналия месец.

За да се предотвратят по-сериозните бъдещи бедствия, Парижкото споразумение относно изменението на климата предвижда глобалното затопляне да бъде ограничено до 1,5 градуса, ако е възможно, но под 2 градуса по Целзий. А една от ключовите мерки в тази връзка е намаляването на въглеродните емисии, които произвеждаме от индустриалната и ежедневната си дейност. В този смисъл транспортната индустрия се явява основен източник на вредни парникови газове в атмосферата.

В Европейския съюз например транспортът отговаря за около една четвърт от общите емисии въглероден диоксид в блока за 2019 г. От тях 71% идват от пътния транспорт, показва доклад на Европейската агенция за околна среда. Именно това е секторът, при който се наблюдава увеличение на парниковите емисии, с 33,5% между 1990 и 2019 г. На този фон блокът има за цел да намали с 90% замърсяването от транспортa до 2050 г. и да постигне климатична неутралност според пътната карта на Европейската зелена сделка.

Това обаче определено не е лесна задача, а възможностите за нейното постигане се свеждат до два основни варианта: превозните средства да станат по-ефективни или да се промени горивото, което използват. Именно тук на фокус идват електрическите автомобили, тъй като те предлагат най-големи възможности за понижаване на вредните емисии и на практика са една по-чиста алтернатива на колите, използващи горива.

Освен това електромобилите са и една от 10-те мерки, предложени от Международната агенция по енергетика (МАЕ) за намаляване на потреблението на нефт в краткосрочен план. "По отношение на климатичните промени електрическите превозни средства постигат намаляване на нетните емисии на парникови газове с почти 580 метрични тона еквивалент на въглероден диоксид", което всъщност е повече от емисиите от въглероден диоксид на Канада днес, се посочва в доклада Global EV Outlook 2022 на МАЕ.

Статията е част от тематичния доклад "Digitalk Report | ESG - Environmental, Social, Governance" на Digitalk от 06/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Пазарът на е-автомобили

В тази връзка не е изненадващо, че все повече страни, не само в Европа, но и по света, поемат ангажимент постепенно да се откажат от колите с двигатели с вътрешно горене или си поставят амбициозни цели за електрифициране на превозните средства през следващите десетилетия. Всъщност публичните разходи за субсидии и инициативи, свързани с е-автомобили, са е удвоили през 2021 г. до почти 30 млрд. долара.

Преориентирането към по-екологични средства за придвижване е водеща тенденция и при самите автомобилни производители, много от които не само вече предлагат е-коли, но планират изцяло да електрифицират своите флоти в близките години. Затова не е изненадващо, че през 2021 г. на пазара има пет пъти повече модели спрямо 2015 г., или това е около 450 модела, разкриват още данните на МАЕ.

Имайки всичко това предвид, не е изненадващо, че като цяло пазарът на електрически автомобили процъфтява. Въпреки пандемията от Ковид-19 и проблемите по веригите на доставки, включително недостига на полупроводници, през миналата година търсенето достигна рекордни стойности. Почти 10% от продадените глобално коли през 2021 г. са били електрически, с което е-автомобилите на световните пътища в момента са около 16,5 млн. Интересно е сравнението, че ако през 2012 г. в света са били доставени общо около 120 хил. електрически превозни средства, толкова се продават през 2021 г. само за седмица. Възходящата тенденция се запазва и през 2022 г., с 2 млн. продадени е-коли през първото тримесечие, което е със 75% повече спрямо същия период миналата година.

Голяма част от увеличението при продажбите през 2021 г. се дължи на Китай, който отговаря за половината от ръста. В Европа също продължава повишението - 65% до 2,3 млн. продажби, следвана от САЩ до 630 хил. През тази година растежът продължава, като през първото тримесечие отново продажбите в Китай се удвояват спрямо същия период 2021 г., а Европа и САЩ отбелязват увеличение съответно от 25% и 60%. В развиващите се пазари обаче търсенето на е-автомобили изостава, тъй като по-малкото налични модели остават недостъпни като цена за масовия потребител. В Бразилия, Индия и Индонезия по-малко от 0,5% от продажбите са на електрически превозни средства.

Предизвикателствата

Макар пазарът на електромобили да се развива бурно, пред цялостното навлизане на този тип превозни средства продължава да има редица предизвикателства от различно естество. В тяхното преодоляване се крие отговорът към пълния отказ от колите с вътрешно горене, намаляването на замърсяването и гарантирането на едно устойчиво развитие на нашата цивилизация през следващите десетилетия.

Ето кои са основните проблеми според доклада на МАЕ, с които светът трябва да се справи за ефективното електрифициране на транспорта:

 • Използването на е-камионите изостава

До момента електрическите камиони се използват широко единствено в Китай благодарение на държавната подкрепа. И макар през 2021 г. няколко други страни да обявиха мерки за електрификацията на тежкотоварните автомобили, развитието на този сегмент значително изостава. За да може да се спазят правителствените планове и да се постигнат целите за нетни нулеви емисии, е нужно по-широко използване на е-камионите. Към момента този тип превозни средства отговарят само за 0,3% от глобалните продажби, а трябва да достигнат около 10% до края на десетилетието и около 25% до средата на века.

 • Адаптиране на инфраструктурата

Едновременната електрификация на пътния транспорт и внедряването на децентрализирани възобновяеми източници на енергия като покривни соларни панели ще затрудни управлението на енергийната мрежа, посочват от МАЕ. Симулации показват, че между сега и 2030 г. натоварването от е-автомобилите на големите пазари няма да представлява особен проблем за мрежата, тъй като тези превозни средства вероятно ще са по-малко от 20% от всички. Въпреки това според експертите може в някои градове да се стигне до претоварване на мрежите, като те съветват да обърне поглед към дигиталните технологии и смарт зареждането. По този начин електромобилите ще се превърнат не в предизвикателство за интегриране в енергийната мрежа, а в във възможност за нейното по-добро управление.

 • Високи цени за ключови материали

Бързият ръст в продажбите на електрически коли по време на пандемията беше тест за устойчивостта на веригите на доставки при батериите, а войната в Украйна допълнително усложни обстановката. Цените на суровите материали като кобалт, литий и никел скочиха значително. Например цените на лития през май тази година бяха със седем пъти по-високи спрямо тези в началото на 2021 г.

"Безпрецедентното търсене на батерии и липсата на структурни инвестиции в нови капацитети за доставки са ключови фактори. Руската инвазия в Украйна създаде още напрежение, след като Русия доставя 20% от глобалния никел с висока степен на чистота. Ако цените на металите през 2022 г. останат толкова високи като през първото тримесечие, пакетите батерии ще станат 15% по-скъпи спрямо 2021 г., ако всичко друго е еднакво", се отбелязва в доклада. Въпреки това според експертите поради настоящите цени на горивата относителната конкурентоспособност на е-колите ще остане незасегната.

 • Проблеми по веригата на доставки

Освен повишаването на цените на суровите материали не по-малко сериозно предизвикателство вследствие от пандемията и войната в Украйна е прекъсването на веригите на доставки. Днес повечето от тях са съсредоточени в Китай, който произвежда три четвърти от всички литиево-йонни батерии и отговаря за 70% от производствения капацитет за катоди и за 85% за анодите. За сравнение, макар една четвърт от глобалното производството на е-автомобили да е в Европа, едва 20% от обработката на кобалт се случва на Стария континент. САЩ от своя страна са с още по-малък дял - само 10% от производството на електромобили и 7% от продуктовия капацитет за батерии.

С други думи, пазарът на е-автомобили силно разчита на Китай. Европейските и американските правителства имат сериозни инициативи в публичния сектор за развитие на местни вериги на доставки, но по-голямата част от веригите вероятно ще останат в Китай до 2030 г. В допълнение също така трябва да се отбележи, че добивът на важните за батериите материали е в малък брой страни и зависи от няколко големи компании, което още повече внася ограничения във веригите на доставки.

Възможностите

На фона на значителното търсене и проблемите по веригите на доставки според МАЕ в краткосрочен план може да се стигне до забавяне при доставките на електрически превозни средства на някои пазари. В дългосрочен план обаче по-скоро няма повод за притеснения, тъй като правителствата и корпорации полагат достатъчно усилия, които да подпомогнат електрификацията на транспорта.

И макар продължаващата глобална несигурност да крие своите рискове, едно е сигурно - използването на електромобили трябва да се ускори, за да постигнем нетни нулеви въглеродни емисии до 2050 г. За целта трябва само до края на десетилетието 60% от продадените коли глобално да са електрически. Все още обаче сме далеч от постигането на това. Според настоящите политически планове до 2030 г. продажбите ще са малко над 20%, достигайки 200 млн., или 11 пъти повече спрямо сегашните. За да се разшири използването на е-превозни средства, от МАЕ дават пет основни насоки:

 • Подкрепа за преминаване към е-коли - с развиването на пазара зависимостта от преки субсидии трябва да намалее и в крайна сметка да спре. Добър преходен вариант са бюджетно неутралните програми, които облагат с данъци неефективните автомобили с вътрешно горене, за да се осигурят финансови субсидии за коли с ниски емисии или покупката на електромобили. Например водещите пазари за е-коли въвеждат строги стандарти за ефективност и/или въглеродни емисии, за да насърчат прехода към електрически транспорт.
 • Развиване на пазара за тежкотоварни автомобили - все повече модели на електрически автобуси и камиони стават икономически изгодни за потребителите. Затова политики в тази насока могат да помогнат допълнително за развитието на сектора.
 • Популяризиране на е-автомобилите в развиващите се пазари - при електрифицирането на пътния транспорт в развиващите се икономики фокусът трябва да се насочи към двуколесните и триколесните превозни средства, както и към градските автобуси, тъй като те са икономически най-изгодни и конкурентни. Освен това изграждането на инфраструктура за зареждане може да помогне да се даде тласък за навлизането на по-чистите превозни средства на пазара.
 • Разширяване на инфраструктурата - правителствата трябва да продължат да подкрепят внедряването на публично достъпна инфраструктура за зареждане на е-автомобили поне докато има достатъчно е-коли на пътя, така че оператор да може да поддържа мрежата за зареждане. Това може да приеме форма на регулаторни изисквания за изграждане на зарядни станции или на фискални политики и подкрепа. Също така е важно властите да подпомагат създаването на станции на местата за паркиране, в новостроящите се и в старите сгради.
 • Устойчивост на веригите на доставки - натискът за извличане и доставка на критични материали вероятно ще продължи с разширяването на електрификацията на транспортната индустрия. Затова правителствата трябва да засилят сътрудничеството между държавите производители и държавите консуматори, за да улеснят инвестициите, устойчивите практики и споделянето на знания. Също така затрудненията при осигуряването на нужните материали могат да се преодолеят чрез пренасочване към алтернативни такива, иновации и по-широко рециклиране на вече използваните метали.

Климатичните промени поставят на риск начина на живот, с който сме свикнали, а последствията от досегашната човешка дейност вече се усещат. През последните години сме свидетели на редица метеорологични аномалии - от нетипични за даден регион горещини, през опустошителните бури и наводнения, до суши и горски пожари. Последният пример за ефекта от повишаването на температурата на Земята е невижданата от 70 години суша в италианската област Ломбардия, която заради недостига на вода обяви извънредно положение миналия месец.

За да се предотвратят по-сериозните бъдещи бедствия, Парижкото споразумение относно изменението на климата предвижда глобалното затопляне да бъде ограничено до 1,5 градуса, ако е възможно, но под 2 градуса по Целзий. А една от ключовите мерки в тази връзка е намаляването на въглеродните емисии, които произвеждаме от индустриалната и ежедневната си дейност. В този смисъл транспортната индустрия се явява основен източник на вредни парникови газове в атмосферата.

Най-новото


Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

 • 0
Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

 • 0


Кои са новите функционалности на чатбота Bard

Кои са новите функционалности на чатбота Bard

 • 0

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

 • 0

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК