Vivacom подпомага умното управление на отпадъците в София и Бургас

Компанията също така разработва концепции за смарт пристанище и летище

Мария Динкова
1640 прочитания

Проект 1: Vivacom подпомага умното управление на отпадъците в София и Бургас

Климатичните промени, които стават все по-видими с всяка изминала година, изискват да се предприемат действия както на глобално, така и на локално ниво за постигане на едно по-устойчиво развитие на обществото. В този смисъл рециклирането заема важно място за пълноценното използване на ресурсите на планетата и налага въвеждането на оптимизирано и разделно събиране на отпадъците. Редица общини у нас предприемат действия в тази посока. През последната година някои от районите на София, както и в Бургас заедно с Vivacom стартират проекти за умно управление на отпадъците.
Статията е част от рипорта "Отворената трансформация в телекомите" на Digitalk от 11/2021 г.
Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Новото решение комбинира технологични компоненти за директно измерване на теглото и обема на отпадъците в контейнерите с автоматична система за инвентаризация. Същевременно чрез софтуерна платформа за автоматизация на дейностите и аналитично-прогнозна платформа се подобрява целият процес по събиране на сметта в населените места.

Технологията

Основната технология, върху която стъпва проектът за умно управление на отпадъците, е LoRa. Тя се отличава с голям обхват (до 10 км в зависимост от преградите), ниска мощност (по-дълъг живот на батерията за по-малки разходи за смяна), геолокация (разрешава приложения за проследяване без GPS), висок капацитет и мобилност (поддържа комуникация с устройства в движение и милиони съобщения, отговаряйки на нуждите на операторите на обществена мрежа).

"Vivacom разполага с LoRaWAN мрежа на територията на страната. LoRa е безжична технология, която предлага голям обхват при ниска мощност за предаване на данни за M2M и IoT приложения. Тя използва нелицензиран спектър и в Европа работи на честота 868 MHz", разказват от компанията.

Мрежовите елементи на LoRa са сензори, LoRa шлюзове (Gateways), мрежови сървъри и сървъри за приложения. Сензорите улавят и предават данни към шлюзовете на близки и далечни разстояния, на закрито и открито, с минимална мощност. Мрежовият сървър е "мозъкът", който следи, филтрира и управлява работата на шлюзовете и насочва съобщенията към сървъра за приложения, който интерпретира данните, събрани от устройствата, прилагайки техники като машинно обучение и изкуствен интелект за решаване на бизнес проблеми".

Как протича управлението на отпадъците

Целият процес за умно сметосъбиране включване измерване в контейнерите и камионите, както и работа с облачна платформа за управление на отпадъците. За целта се използват:

 • Активен сензор за измерване на обема в контейнера
 • Тензодатчици за измерване теглото на контейнера
 • Антена за RFID тагове
 • Тензодатчици за измерване на нетното тегло отпадъци в камиона
 • GPS сензор
 • Устройство, проследяващо параметрите на камиона
 • RFID таг сензор.

Събраната информация от сензорите и датчиците позволява да се следи теглото на отделните сгради, точки и клъстери. Това на свой ред позволява по-точно да се определи такса смет, да се оптимизира броят на контейнерите на дадено място, както и операторите по-лесно да идентифицират горещите точки. Също така данните дават възможност да се следят маршрутите, разходите на гориво, броят, локацията и теглото на контейнерите, както и общото тегло на маршрут. Отделно за всеки контейнер може да се разбере колко е пълен, кога се изпразва, дали има пожар, кога се мести и къде точно се намира.

На база на тези данни могат да се извършват:

 • Изготвяне на прогнози и предвиждания
 • Оптимизация на маршрутите
 • Следене отклоненията на камиона от зададения маршрут
 • Следене разликите в ефективността на шофьорите
 • Следене дължината на маршрута
 • Следене на теглото на събраните отпадъци в камиона по време на маршрута
 • Следене теглото на всеки контейнер в момента на събиране
 • Следене историческите данни за нивата на отпадъците
 • Инвентаризация в реално време с точна геолокация на контейнерите за отпадъци.

Ползите

От Vivacom отбелязват, че те се сблъскват с предизвикателства на всяка стъпка от проектите, тъй като става дума за внедряване на напълно нови решения и технологии. От телекома дават пример с инсталирането на съответното оборудване в съдовете за отпадъци, което трябва да се случи по такъв начин, че да не бъде обект на вандалски прояви.

Въпреки трудностите експертите запазват своя фокус върху развитието на платформите според нуждите на техните ползватели, фирми за сметоизвозване и общини, както и върху осигуряване събирането на постоянни и качествени данни.

Ползи за общината

 • Финансиране на реализацията чрез отчисленията по Наредба 7.
 • Оптимизация на разходите за услуги.
 • Наблюдение и контрол на операторите по събиране на отпадъци.
 • Възможност за реализация на такса смет, базирана на реалните количества.
 • Намаляване на трафика и подобряване качеството на въздуха.

Ползи за гражданите

 • Справедлива цена за управление на отпадъците (данъци или разходи въз основа на действително генерираните отпадъци).
 • Прозрачен процес на събиране - отчитане на действително събраните отпадъци.
 • Справяне с проблема на препълнените контейнери.
 • Ползи за операторите по събиране на отпадъци.
 • Оптимизация на броя и местоположението на контейнерите.
 • Пълна инвентаризация и проследяване на местоположението на контейнерите в реално време.
 • Мониторинг на нивата на запълване и обслужване.
 • Подобрено качество на услугата и следователно по-малко глоби.
 • Независимо измерване на теглото на отпадъците за всеки цикъл.
 • Намалени разходи за гориво, поддръжка и заплати благодарение на интелигентното маршрутизиране.
 • Премахване на нуждата за спешни повиквания.

Проект 2: Смарт пристанище и летище - новите концепции на Vivacom

Все по-широкото навлизане на 5G свързаността позволява да се реализират мащабни проекти за въвеждането на повече автоматизация, зелени решения, дистанционно и интелигентно управление. Пример за подобни инициативи е изграждането на умни пристанища и летища, които вече можем да видим по света: пристанище Шанхай, пристанище Сингапур, пристанище Ротердам, летище Копенхаген, летище Пекин Даксинг.

"Все още нямаме завършени проекти в пристанищата и летищата в България, но виждаме голям потенциал в тях и затова сме развили концепция, която дава възможност операторите на тези пристанища и летища да се възползват и да реализират решения и процеси на най-високо световно ниво", споделят от Vivacom. "Основната технология, изключително важна за реализация на едно т.нар. умно пристанище и летище, е 5G. През 2021 г. Vivacom спечели лиценз за честотна лента в спектър 3700 - 3800 MHz след участие в обявен от КРС търг. Към момента имаме най-голямата 5G мрежа в страната с покритие в над 200 населени места и курорти. (Най-голямо покритие на 5G мрежа след сравнение по публично достъпна информация към 16.08.2021 г. за 5G покритието на операторите по брой населени места и курорти.) 5G позволява значително по-високи скорости, едновременна комуникация между много повече устройства и минимално времезакъснение."

Защо не WiFi?

Макар WiFi и оптичната свързаност да имат своите предимства, те не биха могли да помогнат за изграждането на умни летища и пристанища.
WiFi мрежата: Оптичната мрежа:
Има проблеми при прехвърляне между различните точки на достъп Не поддържа мобилен сценарий като дистанционно управление
Ниска латентност за 5G ~10ms vs ~50 ms Не разполага с гъвкаво пренастройване
Лицензирана честотна лента
Висок риск от интерференция (смущения) при WIFI мрежата спрямо 5G В някои специфични позиции оптичната мрежа не е лесно да се разположи за свързване с терминал
Ограничено покритие при WIFI мрежата спрямо 5G

За разлика от WiFi и оптичната 5G мрежата предлага по-добра мобилност и осигурява комуникационна свързаност за труднодостъпни места. Освен това при нея има възможност за лесни промени, осигуряване на голям брой свързани устройства, нови приложения, както и свързване на машини.

Умно пристанище

"За да наречем едно пристанище интелигентно, трябва да са изпълнени минимум следните критерии: да са оптимизирани логистичните потоци - автономни и автоматизирани, ефективно да се използва енергия, да е постигната подобрена производителност, безпилотна автоматизация и екологосъобразна среда. Всичко това се постига благодарение на новите технологии като 5G, IoT и други", разкриват експертите от Vivacom.

По-конкретно едно интелигентно пристанище трябва да може да:

 • осигури стабилна пристанищна услуга чрез дистанционно управление
 • генерира икономически ползи в дългосрочен план
 • постига трансформация в екологично пристанище
 • помогне за предотвратяване на злополуки
 • намали разходите чрез увеличаване на печалбата.

Примерите за интелигентни пристанищни услуги включват използването на кран с дистанционен контрол, автоматизирани движещи се превозни средства без водач, видеонаблюдение и анализ, инспекция с дронове и АR.

Смарт летище

Всяка дигитална трансформация при транспортната индустрия цели да постигне по-голяма ефективност в сигурността и потребителското преживяване. Подобно на смарт пристанището и при умното летище основната идея е да се гарантира пълен контрол на работата, ново обслужване, ясен поглед към сигурността и цялостно онлайн управление. В тази връзка могат да се отделят четири групи иновативни приложения, които трябва да присъстват в едно интелигентно летище.

Предизвикателства пред реализацията

Основните трудности при имплементирането на подобни проекти са свързани с намирането на нужните финансови средства, както и откриването на специалисти, които да участват в изпълнението на решението. "Големи европейски пристанища са реализирали подобни проекти с европейски средства - Ливорно (проект COREALIS) и Ротердам например. В продължение на петнадесет години с проект Porthos ще се съхранява около 2,5 Mton CO под дъното на Северно море. Това са 10% от емисиите на промишлеността в Ротердам. По този начин Porthos има значителен принос за постигането на целите в областта на климата", обясняват експертите от Vivacom.

Те допълват, че в сайта на Европейската комисия има над 50 възможни програми за финансиране в подкрепа на политиките на ЕС и насърчаване на иновациите. Освен това Европейският зелен пакт предоставя план за действие за повишаване на ефективното използване на ресурсите чрез преминаване към чиста, кръгова икономика, възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването. Целта на ЕС е да намали емисиите на парникови газове с ~ 90% през 2050 г.

"На транспорта се пада една четвърт от парниковите газове, на водния транспорт - около 13%. Системите за автоматизирана мобилност и интелигентно управление на движението ще направят транспорта по-ефективен и по-чист. В България има огромен потенциал за развитие на подобни проекти във всички видове транспорт", отбелязват от Vivacom.

Очаквани предимства

#1 Ефективност и производителност

При умните пристанища се намалява времето за транзит на товари, което води до увеличаване на капацитета и оттам респективно повишаване на приходите на инфраструктурата. Същевременно въвеждането на безпилотни и дистанционно управляеми машини гарантира увеличаване на производителността.

От друга страна, мобилната 5G мрежа се очаква да ускори дигитализацията на летищата чрез възможност за едновременни указания към много въздухоплаватени средства, антиинтерференция - до 15 нива на предаване, система за уведомяване при инциденти, автоматично планиране на работата, въвеждане на безпилотни и дистанционно управляеми машини.

Не на последно място, оптимизирането на транспортната логистика, цифровизацията на операциите и прилагането на изкуствен интелект повишават ефективността и производителността, като дават възможност на база на анализи в реално време бързо да се взимат правилни решения от пристанищните и летищните администрации.

#2 Безопасност и намаляване на влиянието върху околната среда

Контролът на работната среда и дистанционното управление на пристанищните кранове и летищните транспортни средства ще позволят да се осигури не само безопасност на служебното място, но също така да се гарантира по-малко замърсяване с въглероден диоксид.

Например, тъй като пристанищата се използват за около 90% от стоките, които се пренасят по целия свят, по-широкото въвеждане на 5G технологията би имало огромно въздействие върху околната среда.

#3 Съкращаване на разходите

Подобряването на комуникационната система, управлението на оборудването и видеонаблюдението в реално време съкращават ежедневните операции в едно летище и увеличават сигурността. Освен това използването на роботи в помощ на пътниците, подобряване на услугите в бизнес класа, използване на VR/AR услуги повишават удовлетвореността от страна на клиентите.

Същевременно пристанищата подобряват своята логистика чрез ускоряване на операциите по товарене/разтоварване, за да се намали времето на неактивност на корабите и съответно на загубите.

В допълнение 5G позволява да се усъвършенстват услуги като мониторинг на околната среда, интелигентна логистика и мобилност, което води до икономии на енергия както при пристанищата, така и при летищата.

Проект 1: Vivacom подпомага умното управление на отпадъците в София и Бургас

Климатичните промени, които стават все по-видими с всяка изминала година, изискват да се предприемат действия както на глобално, така и на локално ниво за постигане на едно по-устойчиво развитие на обществото. В този смисъл рециклирането заема важно място за пълноценното използване на ресурсите на планетата и налага въвеждането на оптимизирано и разделно събиране на отпадъците. Редица общини у нас предприемат действия в тази посока. През последната година някои от районите на София, както и в Бургас заедно с Vivacom стартират проекти за умно управление на отпадъците.
Статията е част от рипорта "Отворената трансформация в телекомите" на Digitalk от 11/2021 г.
Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Новото решение комбинира технологични компоненти за директно измерване на теглото и обема на отпадъците в контейнерите с автоматична система за инвентаризация. Същевременно чрез софтуерна платформа за автоматизация на дейностите и аналитично-прогнозна платформа се подобрява целият процес по събиране на сметта в населените места.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК