Отворена трансформация на телеком сектора

Отворените стандарти отварят пътя към иновации и по-гъвкави мрежи

Владимир Владков
1604 прочитания

Телекомуникационните услуги оказват критично въздействие върху живота и безопасността на потребителите. Затова операторите се подготвят за бъдещето с автоматизирани облачно базирани инфраструктури и процесите, които обхващат не само системите за управление на бизнеса и поддръжка на операциите (OSS/BSS), но и мрежите и доставянето на услуги.

Статията е част от рипорта "Отворената трансформация в телекомите" на Digitalk от 11/2021 г.
Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.
Този постоянен натиск за промени стимулира иновациите във всички области. Независимо дали става дума за виртуална реалност за отдалечени хирургически операции или за смарт мрежи, които сменят светлините на светофарите, за да пропускат безпроблемно линейките, технологичните подобрения обещават радикално подобрение на изживявания, които доскоро не можехме и да си представим. Именно затова операторите трябват да си осигурят

Отворени възможности

Отвореният код е доказала се основа за виртуализирани и за облачно базирани мрежови функции, като може да модернизира OSS/BSS системите. За да посрещнат новите предизвикателства и да се възползват от новите възможности, телеком операторите трябва да трансформират своите мрежи и операции, внедрявайки модерни ИТ архитектури и подходи за оперативно управление.

Хипермащабните доставчици на публични облаци вдигнаха сериозно летвата, демонстрирайки как облачните архитектури и разработките с отворен код създават възможности за ускорена доставка на услуги, както и тяхното усъвършенстване. Традиционните оператори, които възприемат същия подход, могат да оперират с по-голяма гъвкавост, надеждност и сигурност.

Култура на трансформациите

Освен модернизирането на своите мрежи и операции традиционните телекоми трябва да променят своята култура. Доставчиците, които разполагат с по-гъвкави кросфункционални екипи и модели за доставка на услуги, ще постигнат ползи - като по-ефективно управление на промените и по-бърза и безопасна доставка на софтуер.

Ролята на отворения код в телекомуникациите

Бързи иновации. Общностите, разработващи отворен код, стимулират нови играчи, които създават огромно разнообразие от по-умни и по-устойчиви решения. Многобройните перспективи, от които се разглежда даден проблем, водят до по-бързи иновации.

Свободен избор. Софтуерът с отворен код предоставя свободата да не зависиш от политиката и решенията на конкретен производител. Отворените стандарти поддържат съвместимостта на продуктите, както и преминаване от едно решение към друго, осигурявайки гъвкавост и иновации.

Катализатори за цифровата трансформация

Завладяващата стойност на напредъка в областта на 5G и периферните изчисления оформят промените в мрежовите инфраструктури и операции.

Тъй като 5G може да помогне за трансформирането на почти всички индустрии, компаниите, които се конкурират в едно и също пазарно пространство, сега си сътрудничат за разработването на специфични за дадена индустрия услуги и приложения. Доставчиците на цифрови услуги, които могат да се възползват от предимствата на 5G, могат да завладеят справедлив дял от този пазар.

Хипермащабните облачни доставчици обаче също се стремят към тези приходи. Тази конкуренция означава, че доставчиците на цифрови услуги трябва да минимизират разходите и да "наваксат" скоростта, с която хипермащабните компании правят иновации, за да предлагат диференцирани услуги. Това изисква ново мислене за автоматизацията, непрекъсната интеграция/непрекъсната доставка (CI/CD), разработки първо за облак и други модерни технологии.

Периферни изчисления. Разгръщането на процесорна мощност и мрежови функции по-близо до периферията на мрежата помага за подобряване на производителността на приложенията, намаляване на нужната пропускателна способност и на разходите, както и създаване на нови, диференцирани услуги с ниска латентност.

Защо да инвестираме в периферните изчисления?

Когато изчислителната инфраструктура е извън традиционните централизирани обекти, телекомите могат:

 • безпроблемно да автоматизират и управляват инфраструктурата от основни центрове за данни до отдалечени периферни сайтове
 • непрекъснато обновяване и поддръжка на фърмуера и софтуера в цялата инфраструктура
 • отдалечено управление и продължаващи операции независимо от проблеми в свързаността
 • поддръжка на работни натоварвания, които включват виртуални машини, контейнери и микроуслуги
 • мащабиране на софтуерните платформи и услуги
 • стартиране на модел на постоянно предоставяне на услуги както за малки общности, така и за големи групи потребители (например на стадиони).

Хибриден облак. Организациите внедряват стратегии за хибридни облаци, за да подобрят гъвкавостта и на ИТ, и на бизнеса.

Очаквани резултати от стратегия за хибридни облаци

Използване и на публичен, и на частен облак

Хибридният облачен подход позволява на доставчиците на цифрови услуги да се възползват от икономията и от услугите, налични в публичния облак. Частният облак остава опция, ако е необходимо, за да се намалят опасенията за сигурността или да се поддържат местни правителствени разпоредби за обработката и съхранението на данни. Предоставянето на множество маршрути на клиентите им дава достъп до техните приложения отвсякъде и по всяко време, при това с постоянно добро изживяване.

Публичните облаци могат да помогнат:

 • за намаляване на капиталовите разходи
 • скъсяване на времето за пускане на пазара
 • по-ниски разходи за управлението на текущия жизнен цикъл за някои инфраструктури и виртуализирани мрежови функции (VNF).

Модернизиране на OSS/BSS. Достъпът до данни и ресурси от OSS и BSS системите на оператора е ключов за скоростта на предоставяните услуги.

Екипите от отдела за ИТ разработки и операции могат да модернизират платформите OSS и BSS до облачно съвместими, подобрявайки мащабируемостта и гъвкавостта при опростена интеграция с други системи. Изоставянето на монолитни решения могат да им позволят да поддържат бързо променящите се изисквания на иновативните 5G приложения и услуги.

Какво можете да очаквате от модернизираните системи

Като част от облачната работна рамка архитектурата за микроуслуги, базирана на контейнери:

 • предоставя еластична мащабируемост, по-висока надеждност, по-добри интеграционни способности
 • предлага по-голяма ефективност за услуги и операции, включително консолидиран поглед към мрежата и данните за потребителите, както и по-високи нива на автоматизация на мрежовите и бизнес процеси
 • повишава гъвкавостта при разгръщане и мащабиране на ресурсите. Например заявките за употреба на изкуствен интелект не са толкова предвидими, те могат да бъдат стартирани по-икономично в публичен облак, докато функциите, свързани с OSS, изискват по-стриктни нива на обслужване и могат да бъдат задействани в частен или телеком облак.

Виртуализация на мрежовите функции

Повечето доставчици на цифрови услуги вече са се ангажирали да внедрят NFV. Този подход използва по-малко и по-евтин хардуер, осигурява по-голяма гъвкавост, предоставя възможност за ускоряване и забавяне на работните натоварвания с минимални усилия, както и еластично заделяне на ресурси за променящите се изисквания към мрежата.

"Следващото поколение мобилни мрежи не се определя от частни затворени решения. То се основава на облачни технологии, разчитащи на отворен код. От 5G до разширена реалност, много постижения на мобилните услуги се базират на отворен софтуер, работещ на базиран на отворени стандарти хардуер", смята Крис Райт, главен технологичен директор на Red Hat. Икономическите ползи от виртуализацията на мрежовата инфраструктура могат да бъдат значителни, като мрежите за радиодостъп (RAN) представляват важна възможност за трансформация.

Автоматизация

Автоматизацията е от съществено значение за управление сложността на телекомуникационните мрежи. Отделяйки много време за ръчни задачи, доставчиците на цифрови услуги пропускат възможности за иновации и максимално използване на потенциала на своята мрежа и услуги. Ползите от автоматизацията включват възможност за бързо, надеждно и икономично адаптиране и мащабиране.

Много доставчици на услуги вече автоматизират ключови процеси като сигурност, както и актуализации на системата и на защитата. По-нататъшната автоматизация обаче предлага потенциал за още по-голямо спестяване на време и ресурси. Сред тях са:

 • инсталиране на сървъри
 • доклади за използваемостта
 • управление на процеси и ресурси
 • оптимизиране на работни процеси
 • диагностициране на проблеми и тяхното решаване.

Според проучване на Forrester Consulting доставчиците на услуги отчитат по-висока производителност на системите, подобрена консистентност, по-добро управление на риска и по-бързи иновации. Телекомуникационните фирми стартират все повече инициативи за автоматизация, като 72% от респондентите твърдят, че тези инициативи са техен водещ приоритет.

Най-честите задачи за автоматизирано управление са:

Телекомуникационните услуги оказват критично въздействие върху живота и безопасността на потребителите. Затова операторите се подготвят за бъдещето с автоматизирани облачно базирани инфраструктури и процесите, които обхващат не само системите за управление на бизнеса и поддръжка на операциите (OSS/BSS), но и мрежите и доставянето на услуги.

Статията е част от рипорта "Отворената трансформация в телекомите" на Digitalk от 11/2021 г.
Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.
Този постоянен натиск за промени стимулира иновациите във всички области. Независимо дали става дума за виртуална реалност за отдалечени хирургически операции или за смарт мрежи, които сменят светлините на светофарите, за да пропускат безпроблемно линейките, технологичните подобрения обещават радикално подобрение на изживявания, които доскоро не можехме и да си представим. Именно затова операторите трябват да си осигурят

Отворени възможности

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото

"Мусала Софт" откри офис в Кайро

"Мусала Софт" откри офис в Кайро

 • 0
 • 104

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК