Интернет на сетивата и когнитивни възможности – какво ще ни даде 6G?

Следващото поколение мрежи ще подкрепи развитието на редица модерни технологични концепции

Иван Гайдаров
2274 прочитания

"Дигиталната инфраструктура ще даде възможност за непрекъсната оптимизация на всички дигитализирани решения в полза на обществото и бизнеса не само за непрекъснато подобряване на ефективността и комфорта, но и за минимизиране на въздействието върху околната среда. Вземайки предвид всичко това, предвиждаме безпрецедентен растеж и внедряване на дигитализирани решения през следващите години в почти всеки сектор на бизнеса и индустрията, както и в потребителските и обществените области.

Статията е част от рипорта "Отворената трансформация в телекомите" на Digitalk от 11/2021 г.
Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.
Дигиталната инфраструктура ще предостави достъп до нови и увеличени потоци от приходи за всички предприятия и индустрии в глобален мащаб." Това е заключението от септемврийското издание на Ericsson Technology Review, според което все по-често ще ставаме свидетели на по-усъвършенствани сценарии за използване технологии, в които физическият и дигиталният свят се сближават. Тази възможност, казват експертите, идва още с 5G, но с развитието на 6G ще претърпи осезаем възход. Пример за подобно развитие е концепцията за Интернет на сетивата (IoS), която се очаква да увеличи сетивността на потребителите извън границите на техните тела. Новият тип мрежа се очаква да предостави "рентабилни и надеждни решения за тези бизнес сценарии".

Ето и няколко тенденции, на които ще бъде подчинена ерата на 6G:

Дигитално представяне на мрежовата реалност

"Данните от вградени сензори и задвижващи механизми позволяват цифрово наблюдение на околната среда и физическите активи. Бъдещата мрежа ще осигури обработка на ниско ниво на милиарди различни потоци данни от сензори и ще ги подготви за приложение. Подготовката ще включва агрегиране, филтриране и обединяване на потоците от данни, като процесите ще се наблюдават в реално време, а задвижващите механизми ще позволяват автономни операции", обясняват авторите на доклада. За да подобри допълнително наблюдаемостта, мрежата ще генерира сензорни данни като самоличност, позициониране, времеви печати и информация за пространствено картографиране. 5G дава възможност за задействане на основната част от тези функции, но 6G ще осигури редица значими подобрения.

Списъкът с най-важните за развитието на бъдещата мрежова платформа функции и възможности включва мрежов рендъринг и синхронизиране; съвместно контекстно разбиране и проследяемост; оперативна съвместимост между машини и устройства; позициониране в реално време; пространствено картографиране; динамична обработка на обекти; вградена обработка и обогатяване на данни. В същото време, за да поддържа конвергенцията на физическия и дигиталния свят, за 6G мрежата ще е от съществено значение и напредъкът в 4 ключови области - неограничена свързаност, надеждни системи, когнитивни мрежи и мрежова изчислителна структура.

Адаптивна неограничена връзка

Една от основните цели на 6G е да осигури адаптивна неограничена свързаност, която гарантира развитието на гъвкава, здрава и устойчива мрежа. Потребителите и приложенията трябва да могат да се фокусират върху задачите си по всяко време и навсякъде, а мрежата - да се адаптира и да поддържа техните нужди. Очаква се интерфейсите на множество доставчици да осигурят отвореност както в мрежите, така и в екосистемата като цяло, а това да намали сложността на системата.

Относно мрежова адаптивност от Ericsson обясняват, че решенията, които гарантират динамично и гъвкаво разгръщане, ще бъдат от съществено значение за бъдещите устойчиви мрежи с висок капацитет. Очаква се различни типове възли да бъдат интегрирани безпроблемно.

"Високопроизводителният, гъвкав, мащабируем и надежден пренос на данни ще позволи хетерогенни сценарии за разгръщане за цялата мрежа. Например това ще опрости интегрирането на разпределен и централизиран радиодостъп, както и публични и непублични мрежи. За да се поддържат гъвкавост и управляемост на мрежите, програмируемостта, разчитаща и на изкуствен интелект (ИИ), ще се използва за автоматизация със затворен цикъл и виртуализация с множество услуги", категорични са експертите.

За да отговори на изискванията за наличност и устойчивост, 6G мрежата ще бъде опростена, с по-малко възлови разгръщания и функционални разделения между радиодостъпа и ядрото.

Интегритет на системите

6G мрежите ще поддържат трилиони устройства и ще предоставят надеждни, винаги налични, защитени от край до край връзки, за да отговорят на задълбочаващата се криза в сферата на киберсигурността. Съществена характеристика на новата инфраструктура ще бъде предоставянето на сигурни услуги чрез управление и проверка на съответствието с изискванията за сигурност, безопасност, устойчивост и поверителност. Автоматизацията, базирана на изкуствен интелект, ще се използва в целия жизнен цикъл на продуктите, обхващащ разработката, внедряването и операциите.

Технологиите с изкуствен интелект ще се използват и за автоматизиран анализ на основните причини за пробиви, откриване на заплахи и реакция срещу атаки и на тях се възлагат очаквания да подобрят сериозно достъпността на услугите.

По отношение на интегритета си 6G мрежите ще разчитат на четири основни стълба - защитена изчислителна инфраструктура; защитени самоличности и протоколи; архитектура с нулево доверие; осигуряване на постоянна наличност на услугата.

Федеративни когнитивни мрежи

Продължавайки по пътя на автоматизацията, поет от 5G мрежата, 6G ще стане когнитивна - ще наблюдава и действа автономно, за да оптимизира своята производителност. Когнитивните 6G мрежи ще позволят пълна автоматизация на задачите за управление и конфигуриране, а обслужващият персонал ще трябва само да надзирава процесите.

Когнитивните възможности използват ИИ функции, за да правят заключения на база на необработени данни. Примерите за такива включват модели за машинно обучение, които могат да дадат прозрения и способности за машинно разсъждение при изпълнение на определени задачи. Надеждният ИИ гарантира, че прозрачността е вградена в управлението на мрежата, така че хората да могат да разберат защо се предприемат определени действия или защо определени условия не могат да бъдат изпълнени. Един от подходящите модели за изграждане на надежден ИИ е т.нар. обяснителен ИИ.

Унифицирана мрежова изчислителна матрица

Конвергенцията на интернет, телекомуникациите, медиите и информационните технологии ще доведе до създаването на единна, глобална система от взаимосвързани компоненти. Мрежовата изчислителна матрица улеснява обединяването на екосистеми и управлението на приложения. 6G ще действа като контролер на мрежата, обхващайки приложения, вариращи от прости устройства до усъвършенствани киберфизични системи. В същото време 6G ще интегрира нови възможности за съхранение, изчисления и комуникация, за да създаде разпределена унифицирана мрежова изчислителна матрица. Тя ще даде на доставчиците на услуги достъп до инструменти и услуги извън свързаността, които могат да бъдат предоставени на отворения пазар.

Бъдещи сценарии на употреба като IoS и свързаните интелигентни машини ще бъдат силно разпределени, ще изискват гарантирана ниска латентност, висока пропускателна способност и надеждност. Като се имат предвид милиардите потоци данни от сензори и задвижващи механизми (актуатори), обработката на потоци вътре в мрежата ще бъде осигурена от разпределени изчислителни възможности, достъпни чрез оперативно съвместими интерфейси за програмиране на приложения.

Днешните модели за роуминг на глас и данни ще се разширят, за да включват интелигентни договори за обединената екосистема. "Заедно с нашите академични партньори провеждаме изследвания, за да се справим с предизвикателствата към сигурността, поверителността на тези видове обмен без брокери", добавят от Ericsson.

Заключение

Цифровата инфраструктура, активирана от 5G и 6G, има изключително важна роля за осигуряване на нововъзникващата киберфизическа конвергенция, особено по отношение на способността й да достигне огромни мащаби. Разширените възможности и функции, вградени в мрежата, като пълно пространствено картографиране в реално време и потребителски данни, "разбиращи" контекста, ще бъдат основополагащи за следващата вълна на цифрова трансформация. Световната система от взаимосвързани физически обекти и софтуерни агенти, която ще се появи, ще улесни интегрирането на обекти от различни домейни за формиране на различни "системи, съставени от други системи", обяснява авторът на доклада Ерик Екуден, СТО на Ericsson.

"Дигиталната инфраструктура ще даде възможност за непрекъсната оптимизация на всички дигитализирани решения в полза на обществото и бизнеса не само за непрекъснато подобряване на ефективността и комфорта, но и за минимизиране на въздействието върху околната среда. Вземайки предвид всичко това, предвиждаме безпрецедентен растеж и внедряване на дигитализирани решения през следващите години в почти всеки сектор на бизнеса и индустрията, както и в потребителските и обществените области.

Статията е част от рипорта "Отворената трансформация в телекомите" на Digitalk от 11/2021 г.
Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.
Дигиталната инфраструктура ще предостави достъп до нови и увеличени потоци от приходи за всички предприятия и индустрии в глобален мащаб." Това е заключението от септемврийското издание на Ericsson Technology Review, според което все по-често ще ставаме свидетели на по-усъвършенствани сценарии за използване технологии, в които физическият и дигиталният свят се сближават. Тази възможност, казват експертите, идва още с 5G, но с развитието на 6G ще претърпи осезаем възход. Пример за подобно развитие е концепцията за Интернет на сетивата (IoS), която се очаква да увеличи сетивността на потребителите извън границите на техните тела. Новият тип мрежа се очаква да предостави "рентабилни и надеждни решения за тези бизнес сценарии".

Ето и няколко тенденции, на които ще бъде подчинена ерата на 6G:

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото

Digitalk Conference: Изкуствен интелект

Digitalk Conference: Изкуствен интелект

  • 0
  • 182
3.3 млрд. устройства ще търгуват едно с друго до 2030 г.

3.3 млрд. устройства ще търгуват едно с друго до 2030 г.

  • 0
  • 193

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК