Специално издание

Digitalk Report | Телеком технологии

Декември 2022

Digitalk Report | Телеком технологии

Декември 2022

PDF

Shutterstock

"Време разделно" за технологиите в телекомите

Решения като OpenRAN, обработка на Големи данни, включително в географски разпределени периферни изчислителни възли, създават нови източници на приходи

Владимир Владков
909 прочитания

Shutterstock


През последните години телекомуникационната индустрия се справяше с повече от десетилетие на разрушителни тенденции, които се отразяваха на икономическите й показатели. Една от тях бе по отношение на крайните потребители, като дигитални компании като Uber и Netflix поставиха нов стандарт за безпроблемно онлайн изживяване, принуждавайки действащите оператори да предефинират своите модели на взаимодействие с абонатите. Налице бе и разрушаващото бизнес модела въздействие на технологии като изкуствен интелект, Големи данни и Интернет на нещата, които предефинират моделите за предоставяне на услуги и улавяне на различна добавена стойност. Разрушителен фактор е и нахлуването на нови участници, което засили конкуренцията както между традиционни играчи, така и с нетрадиционни фирми, изместили своя фокус върху технологичните части от веригата на стойността - например софтуерно дефинирана глобална (WAN) мрежа, софтуер като услуга (SaaS) и различни OTT приложения.

Digitalk Report | Телеком технологии

] Докладът може да бъде свободно изтеглен в PDF тук.

Пандемията COVID-19 само засили неотложността на задълбочено, ускорено преоткриване на бизнеса на операторите. Тя предостави план за по-бърз и по-икономичен оперативен модел, възможен благодарение на бързо променящото се поведение и на крайните клиенти, и на предприятията. Телекомите отново бяха в центъра на вниманието, тъй като почти всеки аспект на човешкото взаимодействие се премести онлайн.

Операторите въведоха бързо нововъведения, възприеха процеси за вземане на решения и реакция в реално време във всички области - от гаранции и нови продукти до ценообразуване, като абсолютният фокус бе върху поддръжката на клиентите. По време на пандемията телекомите се оказаха забележително отзивчиви към бързо променящите се навици на клиентите и нарастващите нужди от свързаност. В много случаи те се заеха да направят възможно дистанционното обучение и онлайн бизнеса в необслужвани общности. И действаха като "котва в бурния океан" за цяла екосистема от доставчици, дистрибутори и партньори.

За да създадат нова роля за себе си в света след COVID-19, операторите трябва да дефинират подробна визия как ще изглежда преосмислената телекомуникационна компания и да възприемат подход, обърнат към бъдещето, като направят три до четири смели хода, които фундаментално променят ДНК-то на тяхната организация. Предвид изключителния натиск, пред който е изправена индустрията, анализаторите препоръчваме подход почти "на зелено", т.е. без значение от каква стартова позиция тръгва дадена компания. Преосмислянето е в 5 основни оси:

 • Нови модели на обслужване. Хибридните мрежи, периферните изчисления и пълната миграция в облака променят дефиницията за свързаност от корпоративен клас. Затова операторите ще трябва да променят начина, по който монетизират своите активи. Те трябва да се дистанцират от продажбата на мрежови услуги и да се насочат към продажби на измерими резултати, постигнати чрез облачна производителност, сигурност и устойчивост.
 • Ангажираност на клиентите. Тъй като дигиталните потребители поставят нов стандарт за клиентско изживяване в различните индустрии, операторите могат да се възползват от последните промени в поведението, за да преосмислят своя подход към обслужването и удовлетворяването на клиентите.
 • Мрежа, ИТ и данни. Успехът на телекомуникационните компании ще зависи от способността им да използват данни и да внедряват усъвършенствани анализи, изкуствен интелект и автоматизация, за да стимулират нови източници на растеж.
 • Подход към талантите. За разлика от технологичните компании, повечето телекоми са със сравнително йерархична структура. По време на пандемията обаче те започнаха да пресичат установените рамки за вземане на решения, за да позволят промяната да се случи много по-бързо и всеобхватно.
 • Взаимоотношения със заинтересованите страни и обществото. Операторите изиграха решаваща роля в обществото по време на пандемията, като не само свързваха хората с работата и семейството, но и помагаха за създаването на нови функции като карти на заразата и виртуални клиники. В бъдеще те могат да засилят тази своя обществена роля чрез ангажиране на заинтересованите страни и подпомагане на общественото здравеопазване, образованието и свързаността между общностите.

Нови технологии за европейските оператори

През 2021 г. ЕС стартира няколко инициативи за разработването на нови технологии в Европа, а не бизнесът да разчита на други региони за създаване на решения. Сред тях са два нови индустриални съюза - Алианс за процесори и полупроводникови технологии и Европейски алианс за индустриални данни, периферни и облачни изчисления. И двата съюза имат за цел да обединят бизнеса, представители на държавата, академични среди, потребителите и изследователски и технологични организации, за да да постигнат напредък в споменатите области. Сред тях:

Open RAN. Тази технология е все по-интересна за операторите, тъй като те оценяват облачно базираната RAN инфраструктура, дезагрегирани RAN и алтернативни опции за внедряване на 5G. Ключовата характеристика на Open RAN е, че разширява цялостните възможности за доставка и увеличава специализацията в разработването на подкомпоненти, като по този начин позволява по-бързото въвеждане на нови иновации. Операторите ще могат да избират RAN оборудване (като антени) или софтуер от доставчиците, които най-добре отговарят на техните нужди, и да ги свързват чрез независим от доставчика интерфейс. Надеждата е, че Open RAN ще прехвърли част от контрола обратно към операторите, които са станали прекалено зависими от големите доставчици на монолитни RAN решения. Предимствата на Open RAN включват избягване на блокиране на доставчици, намаляване на общата цена на притежание и предоставяне на повече гъвкавост.

Архитектурата Open RAN създава потенциални ползи и за предприятията, както и възможности за операторите в областта на частните LTE/5G мрежи. Тези частни мрежи, в които трафикът може да бъде управляван и контролиран (например във фабриките или на пристанищата), могат да бъдат идеална тестова площадка за отворени и разпределени технологии, като допълнително стимулират развитието на по-зрели решения за макровнедрявания в обществени мобилни мрежи.

Политиката в САЩ и Япония силно стимулира развитието на местно производство Open RAN. Ако Европа също не го направи, рискува да изостане от Северна Америка и Азия при разработването и внедряването на 5G и 6G и оставя на операторите малък избор.

Облачните периферни (Edge) изчисления стават важни за предприятията в широк диапазон от вертикални индустрии, които желаят да обработват и съхраняват големи количества данни локално, а не в централизирани корпоративни облаци или в публични облаци. Причините за това са свързани с действащи регулации, притеснения за сигурността, производителността и съотношението цена/ефективност. Терминът "периферни облачни изчисления" обикновено се свързва с приложения с активирана облачна обработка на данни, които се извършват в множество силно разпределени местоположения, които са много по-близо до източниците на данни. Тази близост обикновено се измерва от гледна точка на двупосочно времезакъснение, като за периферни изчисления те са в рамките на до 10 милисекунди, докато при публичните облачни центрове за данни те могат да бъдат на 100 милисекунди.

Собствениците на голям брой потенциални местоположения за периферни изчислителни възли, каквито са телекомите, са в силна позиция да станат доставчици на такива публични периферни облачни услуги. Такива обекти включват клетъчни кули, улични шкафове, централни офиси, градски възли и центрове за данни. Много оператори са направили ясна връзка между периферните облаци и 5G, но трябва да се отбележи, че не всички бизнес сценарии, цитирани от операторите, изискват 5G.

Обработка с ИИ на Големи данни. Операторите са инвестирали сериозно в платформи за данни за своите вътрешни операции. Първоначално те използваха тези платформи, за да осигурят по-добри изживявания за своите абонати. Днес операторите започват да извършват анализ на големи данни, за да поддържат мрежови функции и операционни системи. Операторите продължават да търсят нови начини за използване на данни за монетизиране на услуги за външни бизнес клиенти. Въпреки това строгите правила за телекомуникационния сектор в настоящата Директива за защита на личните данни и електронни комуникации, иновациите, базирани на обработка на комуникационни данни, остават предизвикателство за операторите. Европейските оператори обаче могат да продават обобщени и анонимизирани данни в съответствие с правилата за защита на данните и тази дейност предлага потенциал за допълнителни източници на приходи.

каре

Приложения на новите технологии

Технологиите несъмнено ще играят критична роля за едно по-устойчиво бъдеще за всички индустрии, помагайки за увеличаване на производителността, повишаване на ефективността, намаляване на разходите, намаляване на необходимостта от пътуване и намаляване на отпадъците от продукти и използването на всякакъв вид ресурси. Телекомуникационните оператори и техните 5G мрежи и технологии като изкуствен интелект, анализи в реално време, автоматизация, периферни изчисления, могат да помогнат на редица потенциални клиенти да наблюдават, измерват, анализират и проследяват потреблението на енергия и ресурси. Сред тях са:

 • Интелигентно производство. Чрез дигитализация, автоматизация, AI/анализи, индустриален интернет на нещата (IoT), периферни изчисления
 • Зелени сгради и инфраструктура. Информационно моделиране на сгради (BIM) и интелигентни системи за управление на сгради (BMS) за отопление, охлаждане и осветление, интелигентни мрежи и автоматизирано отчитане на комунални услуги
 • Умни градове. Интелигентно улично осветление, управление на трафика, интелигентни комунални услуги, управление на водата, свързан обществен транспорт, датчици в реално време и събиране на данни за оказване на първа помощ
 • Телемедицина и електронно здравеопазване. 5G мрежите на операторите могат да подпомогнат виртуални медицински прегледи, дистанционна хирургическа помощ, дистанционна аптечна помощ, медицински услуги с активиран изкуствен интелект и домашни грижи за възрастни хора
 • Свързани превозни средства. Телематика на фирмения автопарк, инфоразвлекателни системи, безжични актуализации на софтуера в автомобилите, анализ на превозни средства и превантивна поддръжка на превозни средства
 • Интелигентно земеделие. Намаляване на водата за напояване, използването на пестициди и торове, агрегиране на данни, измерване качеството на продукцията, метеорологични станции, операции с дронове, проследяване на животни, автономни трактори и друга земеделска техника.


През последните години телекомуникационната индустрия се справяше с повече от десетилетие на разрушителни тенденции, които се отразяваха на икономическите й показатели. Една от тях бе по отношение на крайните потребители, като дигитални компании като Uber и Netflix поставиха нов стандарт за безпроблемно онлайн изживяване, принуждавайки действащите оператори да предефинират своите модели на взаимодействие с абонатите. Налице бе и разрушаващото бизнес модела въздействие на технологии като изкуствен интелект, Големи данни и Интернет на нещата, които предефинират моделите за предоставяне на услуги и улавяне на различна добавена стойност. Разрушителен фактор е и нахлуването на нови участници, което засили конкуренцията както между традиционни играчи, така и с нетрадиционни фирми, изместили своя фокус върху технологичните части от веригата на стойността - например софтуерно дефинирана глобална (WAN) мрежа, софтуер като услуга (SaaS) и различни OTT приложения.

Digitalk Report | Телеком технологии

] Докладът може да бъде свободно изтеглен в PDF тук.
Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото

Apple представи AR шлем - Vision Pro

Apple представи AR шлем - Vision Pro

 • 0
 • 134


Apple Reality идва през декември?

Apple Reality идва през декември?

 • 0
 • 185


5% от съкращенията в САЩ за заради изкуствен интелект

5% от съкращенията в САЩ за заради изкуствен интелект

 • 0
 • 237

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК