Невен Дилков, основател и изпълнителен директор на "Нетера"

Невен Дилков: Истинската конкуренция в телеком бранша е между Google и Facebook и всички останали

В сравнение с Google и Facebook всички сме малки и трябва да се научим да работим заедно, смята основателят на "Нетера"

Владимир Владков
693 прочитания

Невен Дилков, основател и изпълнителен директор на "Нетера"


Наскоро ВАС обяви, че процедурата по обществено обсъждане на КРС от 2021 за 5G честотите е проведена незаконосъобразно, но не препоръчва какво да се направи. От гледна точка на потенциала за създаване на виртуални мобилни оператори (MVNO) какво би било най-удачното решение?

Ние, от сдружението "Мобилни алтернативни комуникации", сме подали две жалби в съда срещу търга за разпределението на 5G честотите. Това, за което питате, е решението по едната от тях. Когато Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обяви общественото обсъждане, предхождащо търга, така и не отговори на нашите коментари. А те бяха в смисъл, че трябва да се добави в изискванията към мобилните оператори, ако искат да получат тези честоти, да допуснат алтернативни мобилни оператори до мрежите си.

Това е стандарт в регулаторната практика - новите изисквания в дадена индустрия да се налагат, когато има повод за промяна, за да може участниците да са наясно от самото начало и според това да преценяват дали да участват в търга, какви суми да предложат и др.

През 2021 г. КРС не само че не добави в процедурата по раздаване на честоти изисквания към мобилните оператори за допускане на MVNO, но дори и не коментира нашето искане, което вече е нарушение на процедурата за обществено обсъждане.

И съдът правилно, според нас, отреди, че КРС трябва да си довърши процедурата по обществено обсъждане. КРС всъщност даже и изпълни това решение. Изпратиха ни отговор на искането отпреди 2 години, в което ни пишат, че според тях не трябва да има MVNO, защото конкуренцията в България ще се развива, като се позволи на съществуващите оператори да инвестират повече. Според нас няма никаква логика, но това е тяхната аргументация - че не трябва да се добавят нови конкуренти оператори, а на сегашните да им се даде възможност да станат по-силни и така изведнъж ще очакваме конкуренцията да се подобри. Аз съм почти сигурен, че в световната практика няма такъв случай.

По принцип КРС е в правото си да ни отговори по този начин. Те са експертното тяло в държавата, те отговарят как да се регулира пазарът, вземат решенията самостоятелно, независим орган са. Ние не можем да им казваме, а само да предлагаме и да искаме да спазват закона.

MVNO услугата ще доведе до драматични промени на крайния пазар в България и това ще бъде изключително полезно за крайните потребители.

Невен Дилков
Невен Дилков

основател и изпълнителен директор на Нетера

Както споменах, ние водим и второ дело, което е срещу самата тръжна процедура. Щом процедурата по обществено обсъждане не е проведена законно, то според нас тръжната процедура също трябва да падне.

Хипотетично при нова такава процедура КРС може да постави изискване мобилните оператори да допуснат MVNO до мрежите си като условие да получат честоти, но КРС вече декларира, че не възнамерява да поставя такова условие.

Отмяната на търга за 5G честотите няма ли да навреди на мобилната индустрия?

Да, отмяната на тръжната процедура би била много драматично събитие. Това значи, че ще се наложи мобилните оператори да спрат да използват вече закупените честоти за своята 5G мрежа, формално да върнат честотите, държавата да им върне парите, които е получила за тях, и да се направи нова процедура. Можете да си представите колко кризисно изглежда това, така че ще е интересно да видим какво ще стане.

Естествено, ако се намери начин тази нужда от подобряване на конкурентната среда в България да бъде удовлетворена, преди да е излязло решението по второто дело - например чрез допускане на MVNO оператори, ние сме съгласни да си оттеглим жалбата и по този начин да ги оставим да намерят законен начин да не бъде спирана тази процедура.

Ние не знаем какъв е този начин, защото ако тя не е изпълнена коректно, то трябва да бъде спряна така или иначе. Но ако има някакъв юридически издържан начин, ние сме съгласни да оттеглим жалбата си, в случай че все пак се вземе решение за допускане на MVNO оператор до мобилните мрежи.

Всъщност какво е ролята на виртуалните мобилни оператори в ерата на 5G, в която все още се търсят носещи печалба приложения извън традиционните услуги за крайни клиенти?

Многократно са ми задавали въпроса какво ще спечелим ние, операторите, които възнамеряваме да създадем MVNO, сякаш искаме да отворим нова мина за злато и очакваме да реализираме огромни печалби. Всъщност истината е, че няма как това да се случи на един конкурентен пазар. Ще спечелят най-вече крайните потребители, защото ще имат по-голям избор.

Може да се даде една интересна статистика. Масово мобилните оператори в България, пък и по цял свят, инвестират сериозни ресурси в пиар, чрез който да покажат колко добри услуги имат, колко качествени, колко е конкурентен пазарът и т.н. Това е в техен интерес и няма нищо незаконно, разбира се, но дали е вярно?

Много от фирмите си правят доброволно проучване за т.нар. Net Promoter Score (NPS). Това е индикатор, който показва какъв процент от клиентите биха препоръчали услугите ти на свои приятели, колеги, партньори. Мобилните оператори по цял свят имат средни стойности от порядъка на 30%. България не е изключение, което значи, че крайните потребители не само не са доволни - те са бесни. Ако само 30% от твоите клиенти биха препоръчали услугите ти, това значи, че повечето от тях са недоволни, но нямат избор. За сравнение, NPS на "Нетера" е 71% и ние се надяваме да го подобрим още.

Когато потребителите очевидно имат нужда от избор, те ще спечелят от навлизането на нов оператор на пазара, независимо какво си мисли КРС. А за самата индустрия появата на MVNO ще даде възможност на кабелни оператори, интернет доставчици и др. да са по-стабилни на пазара.

Трите мобилни оператора в момента изместват останалите участници на пазара, намаляват конкуренцията и завземат все по-голям пазарен дял, като предлагат мобилната услуга в пакет с други телеком услуги.

Например моята тъща ползва интернет от алтернативен доставчик. Наскоро отишла да си подновява мобилната услуга и операторът ѝ казал: "Не можеш да си купиш само мобилна услуга, трябва да я вземеш в пакет с интернет за дома. Ето, даваме ти допълнителната услуга за интернет безплатно". И тя сега има 2 интернета вкъщи. Естествено, когато ѝ свърши договорът с алтернативния доставчик, шансът да се откаже от него е много голям.

В този смисъл MVNO услугата, въпреки че никой не очаква да стане много богат от нея, ще доведе според нас до драматични промени на крайния пазар в България и това ще бъде изключително полезно за крайните потребители.

Нашата позиция е, че това ще бъде полезно и за самите мобилни оператори, защото ще им позволи да са по-гъвкави, да разбират по-добре пазара, да си повишат показателя NPS и да са по- актуални. Този мобилен оператор, който разреши все пак върху мрежата му да работят виртуални оператори, ще може да увеличи и пазарния си дял. Защото MVNO-та, които работят с неговата мрежа, ще предпочитат да привличат клиенти от другите мобилни оператори, а не от него.

По този начин сътрудничеството с MVNO за него ще се превърне в допълнителен канал за продажба. Ние не виждаме губещи от тази ситуация, освен тези, които не искат да работят на конкурентен пазар.

При провеждането на 5G търгове в Германия 5G честоти бяха дадени и на промишлени предприятия, които да изграждат с тях частни 5G мрежи, но във Франция нямаше кандидати... Какви условия би трябвало да наложи регулаторът, за да се отворят мобилните мрежи за конкуренти, при увеличените капиталови разходи за изграждане на 5G?

Предоставянето на 5G честоти на промишлени предприятия на практика е частен случай на предоставянето на ограничен честотен ресурс. Разбира се, независимият регулатор има прерогатив да наблюдава, анализира и оценява съответния пазар, включително чрез цялостни и частични пазарни анализи, които да покажат какви са спецификите и нуждите на този пазар. При всички случаи обаче интересът на крайните потребители е водещ при регулирането на пазара на ограничен честотен ресурс, като общественият интерес е фокусиран върху крайния клиент на мобилни и пакетни услуги.

В този смисъл Франция е изключително ярък пример за успешна регулация в посока отваряне на мрежите на мобилните оператори за виртуални играчи чрез включване на ангажимент за предоставяне на достъп при недискриминационни условия в самите лицензи за предоставяне на ограничен ресурс. Още през 2010 г. в рамките на тръжната процедура за раздаване на 800 MHz & 2.6 GHz за участие в търга се изисква поемане на съответни ангажименти, сред които и задължение за MVNO достъп. Тези ангажименти са разписани подробно, включително точкувани с оглед вида на достъп, който следва да се предостави - за т.нар. лек вариант на виртуален оператор (light MVNO) или за MVNO в пълен обем (full MVNO). Така съобразно поетия ангажимент участниците в търга получават допълнителен брой точки.

Този подход е използван още три пъти с леки изменения в процедурата, включително при раздаване на 3.5GHz през 2019/2020 година. В процедурата от 2019/2020 е включена и т.нар. клауза no-eviction. Тя осигурява арбитражна процедура при налагане на неравноправни условия от страна на мрежовите оператори, които биха могли да доведат до изключване от пазара на договарящия виртуален такъв. Тоест именно във Франция ролята на регулатора е водеща при осигуряване на конкурентна среда и, изглежда, това е един от успешните варианти - по данни на регулатора (ARCEP) към март 2023 на територията на Франция оперират над 29 оператора и 9 компании, предлагащи активираща мобилна виртуална мрежа (MVNE).

В допълнение, през 2020 г. пазарният дял на MVNO е 11.7% и макар през 2021 г. спада до 7.9% вследствие на две големи придобивания на MVNO оператори, пазарната прогноза остава стабилна (по данни от годишните доклади на ARCEP).

Що се отнася до капиталовите разходи за изграждане на 5G от страна на мрежовите оператори - отварянето им за MVNO оператори само би увеличило възвръщаемостта на инвестициите чрез по-добро ютилизиране на мрежовия ресурс, включително в пазарни ниши или територии, които не биха представлявали икономически интерес за самия мрежови оператор.

Наблюдаваме засилваща се тенденция за разделяне на инфраструктурния бизнес, включително на мобилните кули, от услугите. Последният пример е продажбата на кулите на United Group на саудистката TAWAL. Дали в 5G епохата споделянето на инфраструктура ще бъде по-лесно и икономически изгодно от самостоятелното изграждане на собствена?

Да, това е стабилна тенденция в света - да се отделят инфраструктурните активи от дружества, които предоставят услуги. Ние в "Нетера" също сме го направили, при това отдавна. Нашата оптична мрежа е в отделно дружество.

Дали това може да позволи да се предоставят MVNO услуги? Отговорът е не, защото, за да предоставяш мобилни услуги, ти трябва лиценз за честотите и ползването им. Ако нямаш честоти, дори да ти дадат една радиомрежа, няма какво да я правиш. Макар вече да не е собственик на мрежата, мобилният оператор все още притежава лиценза за честотите и трябва да ти разреши да ги използваш. На теория ние можем да кандидатстваме пред КРС да си купим честоти и да сключим договор с някой от собствениците на мрежи, след което да си направим нов мобилен оператор. Но нашата позиция на алтернативните оператори в България е, че това е излишно. Няма нужда от толкова много мобилни оператори и толкова много отделно изграждащи каквато и да е инфраструктура фирми. Има достатъчно ресурс, който вече се използва. Достатъчно е да се разберем с един от мобилните оператори, който да ни разреши използването на неговата мрежа и честоти.

Голямото състезание за приходите се пренасочва към конкуренция с фирми като Google, Facebook. Неслучайно ЕК обяви 19 компании, които ще подлежат на по-строги ограничения в страните от ЕС. Дали това ще помогне на европейските телекоми, включително на тези в ECTA, да подобрят приходите си?

Това е много интересна тема и аз имам крайно мнение по нея. То е, че всичките тези наши разправии на национално ниво - "Ще ни пуснете ли MVNO, няма ли да ни пуснете", са "кокошкарски", защото истинската конкуренция в телеком бранша е между тези оператори и всички останали. Няма големи и малки. Ние всички сме малки в сравнение с тях. Дори и най-големият мобилен оператор на света. И ако ние продължаваме да се джафкаме - като тук вече слагам в един кюп и мобилните оператори, и нас, от това ще спечелят само тези, най-големите. И колкото и да се опитва да ги регулира ЕС, което е много положително, регулацията никога не може да спре икономиката.

Само за сравнение мога да дам пример с дейта център бизнеса. До един момент Google и другите световни гиганти ползваха съществуващите дейта центрове. После започнаха да си изграждат собствени. В момента повече от половината световен дейта център капацитет е техен. Те вече нямат нужда от цялата останала телеком индустрия. Отдавна сами си правят и оптични кабели, и дейта центрове. Така че ние може да разправяме още една-две години за MVNO, а след това ще станем излишни.

Следващият голям ще направи мобилна мрежа със спътникова система от ниско летящи спътници и мобилните оператори ще станат излишни. Ще предложи на съответните национални органи повече пари за честотите от мобилните оператори и регулаторът ще ги даде на тях.

В този смисъл да, ние се радваме, че Европейската комисия се опитва да налага регулация на големите оператори. Това е необходимо, за да балансира тяхната икономическа сила, която намалява конкуренцията. Лошото е, че всички останали не разбират, че трябва да работят заедно, за да оцелеят и да са добре.

Наскоро ВАС обяви, че процедурата по обществено обсъждане на КРС от 2021 за 5G честотите е проведена незаконосъобразно, но не препоръчва какво да се направи. От гледна точка на потенциала за създаване на виртуални мобилни оператори (MVNO) какво би било най-удачното решение?

Ние, от сдружението "Мобилни алтернативни комуникации", сме подали две жалби в съда срещу търга за разпределението на 5G честотите. Това, за което питате, е решението по едната от тях. Когато Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обяви общественото обсъждане, предхождащо търга, така и не отговори на нашите коментари. А те бяха в смисъл, че трябва да се добави в изискванията към мобилните оператори, ако искат да получат тези честоти, да допуснат алтернативни мобилни оператори до мрежите си.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК