Конференция Digitalk 2022, Добромир Иванов BESCO
Цветелина Белутова

BESCO предлага модел за Дружество с променлив капитал в подкрепа на стартъпите

Oт 200-те най-добре развиващи се към днешна дата технологични компании у нас 45% са регистрирани в други държави, от BESCO знаят как да променят това

Иван Гайдаров
2150 прочитания

Конференция Digitalk 2022, Добромир Иванов BESCO

© Цветелина Белутова


За да бъде конкурентноспособна една съвременна икономика, тя трябва да отговаря на няколко основни изисквания, едно от които е наличието на силна екосистема за иновации. По друг начин казано - наличието на силна стартъп екосистема. Тя на свой ред се нуждае както от талант и подходяща инфраструктура, така и от правна рамка, която стимулира нейното развитие с оглед на спецификите на стартиращите предприятия, микро- и малкия бизнес.

“Светът, в който живеем, е такъв, че ако искаме България да расте в него, трябва да улесним хората, които създават, които са предприемачи, създават работни места и искат да са успешни. Те трябва да знаят, че България е най-доброто място не само за нашите предприемачи, но и за тези от целия ЕС. В момента обаче ние сме точно на обратния полюс – една от държавите, които създава най-много излишни пречки”.

Добромир Иванов, председател на BESCO
Добромир Иванов, председател на BESCO

Пример за обратното, смятат от Българската стартъп асоциация (BESCO), е България. През последните няколко години страната ни има възможност да се изгради като център за иновации в Източна Европа, но, за съжаление, "съществуващите правни норми за правене на бизнес у нас не позволяват да се развие този потенциал в пълна степен". Ето защо преди време от асоциацията решават да стартират дискусия между компании и инвеститори, която трябва да набележи наболелите въпроси и предизвикателства, пречещи на развитието на екосистемата на стартиращите предприятия у нас. В крайна сметка анализите водят до идеята за създаване на един чисто нов тип търговско дружество - Дружество с променлив капитал (ДПК), което да отговаря максимално адекватно на нуждите на бизнеса.

ДПК - доказано работещ модел

"Въпреки че новият тип дружество е насочено предимно към иновативни стартиращи компании, ние считаме, че то може да допринесе за улеснението на търговския оборот в България като цяло. Концепцията представлява напълно нова правна форма, изискваща въвеждането на изцяло нова глава в Търговския закон, в която да са предвидени по-бързи и улеснени процедури за инвеститори, по-гъвкави форми на управление, по-широка договорна свобода при формулиране на правата и задълженията на участниците в дружеството", обяснява адвокат Невена Стайкова, управляващ партньор в DSP- водеща кантора, в сферата на стартиращите предприятия, и правен консултант на BESCO по проекта.

Законопроектът на асоциацията е насочен към създаването, задържането и развитието на иновативните компании в България, формиране на пазари за рисково капиталово финансиране и привличане на инвестиции и висококвалифициран талант, като идеята е взаимствана от правната рамка в много западноевропейски държави.

"Това е добра практика в много страни от ЕС. Във Франция например има създаден модел за такъв тип дружество - SAS, още през 1994 г. През първата си декада той се използва от по-тесен кръг компании. След 2006 г. се оказва, че се регистрират повече такива дружества, отколкото френския вариант на ООД. В последните години вече над 70-80% от всички компании са SAS. За България можем да очакваме, че първите, които биха използвали този модел, са технологичните стартъпи, но това дружество както е планирано е насочено и към всички микро и малки предприятия. То е полезно за всеки прохождащ бизнес в страната и с времето смятам, че всички микро- и малки предприятия ще започнат да използват този модел, защото е много по-гъвкав и удобен от стандартното ООД", коментира на свой ред Добромир Иванов, председател на BESCO.

Много по-добре от ООД

И двамата специалисти са категорични, че новият модел на търговско дружество значително превъзхожда вече наложилият се институт на дружеството с ограничена отговорност (ООД). Със сигурност поне що се отнася до стимулите за развитие на новооткрити компании.

На първо място, това е така по отношение на т.нар. option pool - инструмент за стимулиране на служителите, което е масово използвана на запад от България практика. У нас този инструмент все още е правно непознат, въпреки че е задължителен за технологичните компании. Той дава възможност, когато се наема един служител, освен да се стимулира със заплата и допълнителни придобивки, да му се предложи и участие в самата компания.

"В ООД това може да се случи като се прехвърли дял, но ако в една компания има 10 човека, това би било самоубийствено за нея, с оглед юридическите спънки, които ще има впоследствие. Инструмент като option pool дава възможност на стартиращите компании, които имат работещи идеи, да предлагат на служителите си бъдещо участие във вече развитата компания срещу определени условия - години работа в екипа, резултати и т.н.", разкрива Добромир Иванов, като добавя: "В технологичните компании в САЩ това вече е по-важна тема и по-голям стимул, отколкото самите заплати. По този начин служителите, независимо каква им е заплатата, при продажба на компанията могат да направят и милиони. Тези уговорки обаче задължително трябва да могат да бъде защитими в съда и от двете страни. Това ще бъде възможно с приемането на ДПК, докато в едно ООД е напълно невъзможно."

Конвертируемите заеми са друг голям проблем, който ДПК решава. Става дума за инструмент, при който някой инвестира пари днес с идеята, че след определен период и при определени условия, ще има правото да придобие съответна част от компанията или в някои конкретни случаи парите да му бъдат върнати със съответна лихва . Това се оказва сравнително сложна сделка, защото ако инвеститорът реши да има дял от компанията, той трябва да го получи на база на пазарна оценка в момента, в който е направена договорката - най-често при извършването на инвестицията. "В момента практиките на нашите институции не им позволяват да възприемат този модел, докато в ДПК този тип сделки ще бъдат много лесно изпълними, тъй като самата логика на създаване дава голяма свобода на договореност между различните страни - предприемачи и инвеститори Създава се много голямо поле те да се разберат как точно действа въпросното дружество и тези уговорки впоследствие да имат силата на закон", категоричен е председателят на BESCO, а колко е важно наличието на подобна възможност проличава от факта, че конвертируемите заеми са най-разпространения начин за инвестиране в света към момента.

Най-новото в този модел е свързано с капитала на самото дружество. Въпреки че се казва "дружество с променлив капитал", то всъщност няма капитал, който да бъде вписван в Търговския регистър. Капиталът на дружеството може да се променя постоянно, съдружниците също, като това няма да подлежи на вписване в централната система. Това изискване за вписване, към днешна дата е много голяма спънка за всички съществуващи дружества, защото налага в определен срок след промяната на капитал, съдружници, акционери, тези обстоятелства да бъдат отразени в Търговския регистър, което пък на свой ред е свързано с административни процедури, провеждане на общи събрания, събиране на подписи, нотариални заверки и т.н.

"За разлика от ООД ДПК дава законова възможност компанията да бъде управлявана или от едноличен, или от колективен орган. Предвидено е гъвкаво управление, което съществува като цяло при АД, но при ООД се приема, че управители могат да бъдат само определен брой физически лица. Също така е заложена възможността Общото събрание да се провежда и дистанционно, която възможност е необходимо да бъде законово установена", отбелязва адв.Невена Стайкова.

При достигане на определени критерии дружествата с променлив капитал трябва да се преобразуват в познатите по Търговския закон капиталови дружества. Целта на този механизъм е да се защитят интересите както на инвеститорите, така и на обществото.

Перспективи пред ДПК

Попитани за пътя на законопроекта от идеята до влизането му в сила, от BESCO акцентират, че от една страна той е подкрепен от повечето от най-големите и авторитетни имена в сферата на Търговското право у нас, а от друга - политическата ситуация в страната създава перфектен момент той да бъде приет. Затова и екипът вече води разговори с представители на управляващата коалиция, както и с такива на опозицията, моделът на ДПК да бъде правно установен.

“При нас, като адвокати, винаги възникват въпроси, свързани с промяна на законодателство, правилата, които трябва да изпълняват дружествата, откриване на сметки на чуждестранни компании, събиране на документи по закона за мерките срещу изпирането на пари и т.н. С помощта, енергията и сътрудничеството на цялата екосистема България може да бъде първоизточник на идеи и в нашата страна да се случват невероятни неща, едновременно или дори преди да ги видим реализирани някъде другаде”.

адв.Невена Стайкова
адв.Невена Стайкова

"Има много голяма разлика между ЕС, от една страна, и САЩ, Южна Корея, Великобритания, Китай и т.н. - от друга. В останалите региони правото е ориентирано към това проблемите да се решават бързо, докато в ЕС е значително по-консервативно и тромаво. Но България изостава до момента драматично и дори от добрите примери на държавите в ЕС. Ако погледнем Нидерландия, Франция, Полша, Чехия - когато има някаква добра идея, те я реализират светкавично. Изпреварват политиките на ЕС, докато България чака насоки. Законодателството в Естония позволява на практика човек да си открие компания през телефона. В България за подобно нещо е нужен да бъде извървян сериозен административен път", описва в заключение причината, поради която ДПК трябва да стане правна реалност възможно най-бързо, председателят на BESCO.

А нуждата от това потвърждава и статистиката на стартъп асоциацията. Oт 200-те най-добре развиващи се към днешна дата технологични компании у нас 45% вече са регистрирани в други държави.

За да бъде конкурентноспособна една съвременна икономика, тя трябва да отговаря на няколко основни изисквания, едно от които е наличието на силна екосистема за иновации. По друг начин казано - наличието на силна стартъп екосистема. Тя на свой ред се нуждае както от талант и подходяща инфраструктура, така и от правна рамка, която стимулира нейното развитие с оглед на спецификите на стартиращите предприятия, микро- и малкия бизнес.

“Светът, в който живеем, е такъв, че ако искаме България да расте в него, трябва да улесним хората, които създават, които са предприемачи, създават работни места и искат да са успешни. Те трябва да знаят, че България е най-доброто място не само за нашите предприемачи, но и за тези от целия ЕС. В момента обаче ние сме точно на обратния полюс – една от държавите, които създава най-много излишни пречки”.

Добромир Иванов, председател на BESCO
Добромир Иванов, председател на BESCO
Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК